Skip to content

<

Scratches

A cache by Slow Train Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/15/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Isräfflor maj-10
Glacial Striation May-10

En lättåtkomlig earthcache på en vacker plats. Parkera vid föreslagen plats och följ stigen ned till stranden och sedan vidare ut på halvön. Stigen går ej ända fram, men terrägen är lättgången.Ta med kompass. Ej tillgänglig på vintern, kan vara olämplig i hårt väder.


Denna earthcache handlar om isräfflor, ett till synes obetydligt geologiskt fynd som trots det vittnar om ett dramatiskt händelseförlopp som ägde rum under den senaste istiden som slutade för ca 10 000 år sedan. Då var detta område täckt av tjock inlandsis som likt en glaciär sakta rörde sig. På isens undersida drogs stenblock med i rörelsen och dessa skrapade som ett gigantiskt sandpapper mot berggrunden. När de stenar som fördes med isen var av ett hårdare material än berggrunden bildades långa repor i berggrunden, s.k. isräfflor.
Längst ute på Rypskär finns det ett relativt stort område med plana, släta hällar som passar bra för att studera detta. Isräfflor ser helt annorlunda ut än sprickor i berget. Sprickorna har vassa kanter, och ofta oregelbunden form. De leder ofta i olika riktningar. Isräfflorna kan vara lite svårare att se. Det är grunda repor som har avrundade kanter och är mer "slitna". Oftast leder de alla i samma riktning.
Ibland är de lättare att se isräfflorna om klippan är våt. Solens riktning och från vilken vinkel man tittar påverkar också. Om man stryker handen över klippan i rät vinkel över räfflorna känns de. som mjuka vågor.
När man skall bestämma riktningen för isens rörelse är det viktigt att se på hur den underliggande klippan ser ut. När isen gled över berggrunden slipades den sida som den först träffade av och blev svagt sluttande. Den motsatta läsidan längre fram efter isens rörelseriktning kallas "plocksida" och där lossande bitar av klippan. Den sidan är därför kantigare och brantare. Om du jämför stranden på hällarnas ena sida med den motsatta stranden så ser du tydligt vilken sida som är den brantare och ojämnare "plocksidan". Då kan du också bestämma isens rörelseriktning.

Närbild på isräfflor Maj-10
Closeup of glacial striation May-10


Frågor

1. I vilken kompassriktning rörde sig isen över hällarna på Rypskär?
2. Hällarna består av stenarter som är olika hårda. Beskriv hur färgen på den mjukaste stenarten där räfflorna syns tydligast skiljer sig från färgen på de övriga stenarterna.

Isräfflorna är synliga fläckvis på ett ganska stort område, du behöver inte leta efter exakt position.

Maila svaret på frågorna till mig, om du är en av de första att besöka cachen, maila också vilken tidpunkt du var där så det går att fastställa FTF.

English

A easy earthcace at a beautiful place. Bring a compass. Not suitable in winter, can be dangerous in heavy weather. Park at designated area and follow path close to the beach. The trail disappears but it is an easy walk to the cache site.

This earthcache is about glacial striation, in this case a easily overlooked geological site that tells a dramatic story of something that happened during the last ice age that ended about 10 000 years ago. This are was covered with thick glacial ice that moved slowly. On the bottom , rocks moved with the ice and were dragged along. These rocks worked like a sand paper aginst the bedrock, if the material in the rocks were harder than the material in the bedrock long scratches were formed on the bedrock.
On the peninsula Rypskär there is a relatively large area of flat rock very suitable to study glacial striation. Glacial striation and the usual cracks in the rock have some notable differences. Cracks are deep and have sharp edges while scratches made by glacial striation are more shallow and have a rounder profile. often the scratches are in the same direction, but there are exceptions
Sometimes glacial striation is easier to spot if the rock is wet. The angle of the sun also affect visibiliy. If you move your hand across the rck the scratches feel like soft waves. When the direction of the movement of the ice is to be determined watch the bedrock closely. When the ice moved over the bedrock the side it hit first is smooth and less steep. As the ice continued, pieces of the other side of the rock broke loose and that is why the opposite side of the rock is steeper and less smooth. If you keep this in mind while you check the shoreline on either side of the flat area at the end of the peninsula you will see which direction the ice moved.The scratches are visible here and there in a rather large area, no need to try to find the exact position of the coordinates.

Questions
1 Which direction did the ice move over Rypskär?
2. The bedrock consists of rock of different hardness. Describe the colour of softest rock where the scratches are most visible

Send me a mail with th answers of these questions and if nobody logged yet include the time of your visit so FTF can be determined.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.