Skip to content

Nuuksio Orbicular Rock - Nuuksion Pallokivi EarthCache

Hidden : 05/16/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Orbicular rocks are a rare variety of magmatic rocks. Orbicular rocks occur in different types of rocks, such as granite, gabbro and diorite. Most of them are composed of the same minerals as lots of plutonic rocks: K-feldspar and plagioclase, quartz, dark minerals like hornblende and biotite and some other minerals. The typical features of orbicular rocks are round bodies, called "orbicules". These orbicules show a wide variation in size and composition. Some of them are elongated due to deformation. All of the orbicular rocks contain a core in the middle surrounded by radially grown crystals. The outer part of an orbicule shows concentric lines - called "shells". Some rocks have only got one single shell, but most of the rocks contain a lot of concentric shells. Orbicular rocks are probably formed through nucleation around a grain in a cooling magma chamber.

Pallokivi on nimitys syväkivelle, jolla on omalaatuinen pallokivirakenne. Suurin osa pallokivistä muodostuu samoista mineraaleista kuin monet muutkin syväkivet: K-maasälvästä, plagioklaasista, kvartsista ja tummista mineraaleista, jollaisia ovat esim. sarvivälke ja biotiitti. Tällaiseen kiveen on kehittynyt pallomaisia tai ellipsoidimaisia kivirakenteita. Pallokivien pallot ovat konsentrisia, jolloin niissä vuorottelevat koostumukseltaan vaihtelevat kehät. Kivilajeja, joissa pallokivirakennetta saattaa esiintyä ovat muun muassa graniitti, gabro ja dioriitti. Pallokivien pallot muodostuvat todennäköisesti magmasäiliössä kiinteiden kiteytymiskeskusten, tyypillisesti mineraalikiteen ympärille yhtäkkisen paineenlaskun seurauksena.

To log this cache, answer by email to the owner to the following questions:

  1. How many orbicular rock sites are known to exist in Finland?
  2. What percentage of world's orbicular rock sites are in Finland?
  3. Describe the specifics of Nuuksio orbicular rocks, e.g., the size of the site and of orbs and their composition. Base your description on what you see at the site. Look also for additional info in internet or other sources.
  4. Calculate the area of the exposed patch of orbicular rocks nearest to the coordinates.

You are also welcome to take pictures of the site and to place them with your log but this is not a logging requirement.

When you have sent the answers, you can log the cache. If there is need for additional clarification, the owner will contact you.

Logataksesi tämän kätkön lähetä omistajalle sähköpostilla vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka monta pallokiviesiintymää tunnetaan Suomessa?
  2. Mikä osuus maailman pallokiviesiintymistä sijaitsee Suomessa?
  3. Kuvaile Nuuksion pallokivien erityispiirteitä kuten esiintymän kokoa ja pallokivien kokoa ja koostumusta. Perusta kuvauksesi siihen, mitä näet paikan päällä. Etsi myös lisätietoa esim. netistä.
  4. Laske koordinaatteja lähinnä olevan sammaleista puhdistetun pallokiviläntin pinta-ala.

Kuvat esiintymästä ovat tervetulleita logissa vaikkeivät välttämättömiä.

Voit logata kätkön löydetyksi, kun olet lähettänyt vastaukset. Jos lisäselvennystä tarvitaan, omistaja ottaa sinuun yhteyttä.

Additional Hints (No hints available.)