Skip to Content

<

Bludne balvany / Glacial erratics in Frydek

A cache by RadousCZ & family team Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/29/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 
Bludné balvany ve Frýdeckém lese
Glacial Erratic in Frýdek´s forest  
   
[CZ]
    
V roce 2006 došlo k necekanému nálezu bludných balvanu ve Frýdeckém lese. Je možné, že bludné balvany se dostaly na povrch odplavením zeminy pri povodních v roce 1997. Frýdecký les je typickým mestským lesem.  Pramení v nem potucek Podšajarka, vlévající se po ctyrech kilometrech do Ostravice. Vetší skupina bludných balvanu je v levém prítoku Podšajarky, v rokli zhruba 200 metru severne od Zátiší. Další bludné balvany leží v recišti Podšajarky.
    
 
     
Bludný balvan, ci též eratický balvan, je blok horniny, který byl v dobe ledové prepraven ledovcem na velkou vzdálenost, kde byl po roztátí ledovce usazen v geologicky zcela odlišném prostredí. Oznacení pochází z latinského slova „errere“, které znamená „bloudit“. Balvany byly dopraveny pohybem pevninského ledovce ve starších ctvrtohorách v období halštatského (cca pred 470 až 430 tisíci lety) a sálského zalednení (pred 230 až 170 tisíci lety). Velikost balvanu dosahuje rádove decimetrových až metrových rozmeru, hmotnost v prumeru nekolika tun. Menší kameny se oznacují jako ledovcové souvky. Složením jsou to prevážne žuly a ruly (pro svoji odolnost), dalšími horninami nalezenými na severní Morave jsou migmatity, pískovce, vápence.
    
    
Geologové se domnívají, že prvotne balvany napadaly na povrch ledovce. Pri pohybu ledovce  byly soucastne premístovány i kameny. Když ledovec roztál pak zustaly kameny ve své nové lokalite. Bludný balvan je nejlépe možné pozorovat v kultivované krajine, kde se napríklad na poli objevují nekolikametrové balvany, které jsou dobre viditelné i na vetší vzdálenost. Z vedeckého hlediska jsou bludné balvany významným prvkem pri stanovení jižní hranice zalednení. V dnešní dobe jsou bludné balvany vetšinou premísteny na verejná místa, kde slouží jako památníky nebo jsou vyhlášeny za prírodní památku. Ve Frýdeckém lese však mužete pozorovat balvany na puvodním míste nálezu.
    
  
   
[ENG]
   
In 2006 an unexpected find of erratic boulders in the Frydek´s forest has been done. It is possible that the erratic boulders reached the surface during floods in 1997. Frydek´s forest is a typical urban forest. Stream Podšajarka springs there, after  four kilometers flows into the river Ostravice. Larger group of boulders can be found on the left tributary of Podšajarka, in a ravine which is about 200 meters northly of Zátiší. Other erratic boulders can be found in the riverbed of Podšajarka.
   
 
   
A Erratic boulders (glacial erratic) is a piece of rock that deviates from the size and type of rock native to the area in which it rests. The name "erratic" is derived from latin „errere“  means wandering. These rocks were carried to their current locations by glacial ice in ice age (quaternary) about 470-430,000 years ago and 230-170,000 years ago. Boulders were moved often over hundreds of kilometres. Erratics can range in size from pebbles to large boulders (more than tousands tons). They are mainly composed of granite and gneiss (for its resistance), next migmatite, sandstone, limestone.
   
   
Geologists have suggested that landslides or rockfalls initially dropped the rocks on top of glacial ice. The glaciers continued to move, carrying the rocks with them. When the ice melted, the erratics were left in their present locations. Most often they can be seen in the flat landscape as large isolated boulders and can be seen from afar. From a scientific perspective erratics are important element in determining the southern limit of glaciation. It this times are boulders often moved to public places where they are changed to memorials or are proclaimed a natural monuments. In Frydek´s forest you can find boulder in the original place of finding - natural locality.
  
  
 
  
[CZ]
  
K uznáví nálezu této Earthcache musíte odeslat odpovedi na následující otázky na mail z mého profilu:
Zastavení A: Informacní tabule:
1. které 2 typy kamenu jsou uvedeny na informacní tabuli?
2. kde se mužeme ješte setkat na Severní Morave s bludnými kameny ve volné prírode?
Zastavení B: Balvany
3. vypoctete hmotnost jednoho ze 2 nejvetších balvanu. Zmerte balvan (délka x šírka x výška - rozmery zaokrouhlete na decimetry) a použijte prumernou hustotu žuly 2,8 kg/dm3
4.  Nepovinné - budeme rádi, když ke svému logu pripojíte fotografii z Vaší návštevy blubných kamenu
    
Od informacní cedule vede ke kamenum úzká lesní cesticka.
  
Mužete logovat "Found it" ihned po zaslání odpovedí. V prípade nejasností Vás budu kontaktovat na email.
  
 S KAMENY JE ZAKÁZÁNO POHYBOVAT, PREMISTOVAT JE NEBO JINAK POŠKOZOVAT!!!!
   
[ENG]
  
To log this earthcache you need to send me an email through my profile with answers to this questions:
Stage A: Information board
1. what 2 types of rocks are presented there
2. where can you found another erratic boulder in natural locality
Stage B: Boulders
3. Calculate the approximate weight of one of the 2 biggest boulders. Measure the boulder (length x width x height - round up to decimeter) and use average density of granit  2,8 kg/dm3
4. Optional request - we will be happy, if you add to log a photo of your visit this erratics.
  
There you can find a narrow forest path from information board to boulders.
   
You can log "Found it" immediately after sending the answers. In case of mistake I will contact you via email.
   
IT IS FORBIDDEN TO MOVE, RELOCATE OR OTHERWISE HARM THE BOULDERS!!!
  
  

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.