Skip to content

6.carodejnicka - carodejove Mystery Cache

Hidden : 06/11/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kazdá správná carodejnice má svou carodejnickou kes. A musí být opravdu carodejnická.


V kerském lese jedna taková poletuje jiz témer pul století. Rajón je to prekrásný a vy budete mít to stestí ho alespon z cásti poznat.Uvodni info ke vsem carodejnickym kesim zjistite v 1.carodejnicke GC2824R (visit link)

V této mysterce budete zjistovat indicie dalsi carodejnicke tematice – carodejove.

Pán prstenu

je epická fantastická trilogie volne navazující na knihu Hobit. Obe vycházejí ze sbírky príbehu fiktivního sveta Arda, která nese jméno Silmarillion, zverejnené vsak az pozdeji. Trilogie predstavuje nejdulezitejsí príbeh konce Tretího veku sveta. Pán prstenu patrí mezi nejznámejsí fantasy príbehy, nekdy bývá oznacována za zakladatelské dílo zánru.

Príbeh popisuje klasický konflikt dobra se zlem. Základním úkolem dobra v tomto príbehu je znicit Jeden prsten, který ve spojení se svým pánem Sauronem predstavuje desivou nicivou sílu pro celou zem. V knize sledujeme sjednocení mnoha národu a ras v posledním zápase s Temným pánem. V nekolika dejových liniích muzeme sledovat jak kolektivní hrdinství vojsk Západu, tak individuální hrdinství a problémy jednotlivých clenu puvodního Spolecenstva Prstenu.

Názvy trilogie: Spolecenstvo Prstenu, Dve veze a Návrat krále.

Dílo bylo nekolikrát zfilmováno - první díl a cást druhého roku 1978, poslední díl jako animovaný film roku 1980 a konecne v letech 2001–2003 celá trilogie rezisérem Peterem Jacksonem jako velkofilm.

Carodejové

Carodejové quenijsky Istari, tj. Moudrí ve fantasy príbezích jsou skupinou peti vyslancu z Nejzazsího Západu, poslaných Valar, aby celili Sauronovu stínu. Byli to Maiar, odení do lidského tela. Celkem bylo pet clenu rádu Istari:

Gandalf Sedý pozdeji Bílý

Gandalf byl podle valinorského postavení druhý nejvyssí clen rádu Istari. Patril do domu Irmova, ucil se u Nienny a jako tretího vyslance si jej vyzádal sám Manwë. Prijel do bájné zeme zhruba kdyz byly zpozorovány první známky povstávajícího stínu, opetné objevení a sírení se zlých tvoru.

Byl rozpoznán jako nejmoudrejsího z rádu a prevzal Prsten ohne, s mocí povzbuzovat ostatní k boji proti zlému a probouzet víru v nadeji. Prátelil s elfy a dalsími dobrými bytostmi, jejichž prirozenou hodnotu vnímal. Zkoumal jejich srdce a povzbuzoval je k odvázným cinum. Byl ostrazitý vuci známkám probouzení Neprítele. Seznámil se s hobity a nakonec objevil Jeden prsten. Vedl Spolecenstvo prstenu a ve chvíli nebezpecí se pro dobro ostatních obetoval, postavil se proti balrogovi v Morii a poté, co jej zahubil, zemrel také.

Byl vsak znovu vzkrísen a posílen, aby dokoncil své poslání. Stal se Gandalfem Bílým a vzhledem ke zrade a pádu Sarumana hlavou rádu Istari. Velel armádám Západu ve Válce o Prsten a predevsím jeho strategií a zásluhou se nakonec podarilo Saurona porazit. Pak odplul za More.

Saruman Bílý
Saruman byl hlavou rádu Ustará. Mezi jeho prednosti patrily dovedné ruce, schopnost odhalovat tajemství a jeho presvedcivý hlas. Nejprve cestoval po Východe a pak se usadil v Orthanku v kruhu Zelezného pasu. Nejvíce studoval Sauronovy praktiky a proto se stal predsedou Bílé rady.

Saruman se stal pysným a netrpelivým, miloval moc a snazil se Saurona odstranit silou a vychytralostí, bez ohledu na ty, v jejichz prospech mel konat, a padl do jeho pasti. S zárlivostí pohlízel na Gandalfa, az tyto jeho pocity vyústily v utajenou a pak i zjevnou zlovuli. Nakonec sám pestoval skrety a zaútocil na svého souseda. Po porázce jej Gandalf sesadil, zlomil mu hul. Saruman odmítl nabízené druhé sance a nakonec zcela pokoren zahynul rukou Cervivce, potlacovaného otroka. Jeho duch se jiz nevrátil.

Radagast Hnedý
Radagast mel mnohem mensí moc a moudrost než Gandalf. Sarumanovi jej „vnutila“ Yavanna, která ho prosila, aby jej vzal s sebou. Velmi jí zálezelo na tom, aby mezi Istari patril nekdo se zvlástní láskou vuci vecem, které stvorila. Tato informace pocházející z Nedokoncených príbehu je ponekud v rozporu s tím, ze v Silmarillionu se ríká, že Saruman byl první a Radagast prišel az po nem.

Radagast se usadil v Rhosgobelu na okraji Temného hvozdu. V príbehu hrál jen drobnou úlohu, kdyz jej Saruman vyuzil k tomu, aby Gandalfa vlákal do pasti. Jinak jím opovrhoval. Radagast ale i když byl manipulován, jednal v dobré víre, splnil Gandalfovo prání a poslal do Orthanku posla, díky cemuz byl Gandalf vysvobozen. Celkove Radagast selhal, zanedbal hlavní poslání, opustil elfy i lidi a trávil svuj cas s divokými zvíraty.

Modrí carodejové

V knize Pán prstenu vystupují tri carodejové, Gandalf, Saruman a Radagast. První narážka na další dva zde zaznela z úst Sarumana, který se v hnevu zmínil o prutech Peti carodeju. Pocet peti je potvrzen i v dodatcích v Návratu krále, není zde ale receno nic blizsího. V roce 1956 autor v dopise uvedl, ze jména a príbehy zbylých carodeju neexistují ani v jeho poznámkách. V dalsím dopise z roku 1958 opakuje, že o príbehu tech dvou nic neví, a obává se, ze selhali, byt jiným zpusobem nez Saruman a stali se zakladateli tajných kultu a 'carodejných' tradic, které prezily Sauronuv pád. Ríkalo se jim jen „Modrí carodejové“. Alatar a jeho prítel Pallanda.

V jiné verzi je príjezd Modrých carodeju na rozdíl od predchozích kladen uz do Druhého veku, do casu, kdy prijel i elf Glorfindel. Jejich úkolem bylo zaskocit Saurona tím, ze budou pomáhat lidem. Po Sauronove prvním pádu hledali místo, kde se skryl, ale v tom selhali. Meli silný vliv na historii Druhého a Tretího veku, bránili Sauronovi precíslit Západ.

*PRO NÁLEZ POKLADU ZJISTETE:

Celé jméno (ctyrslovné) autora nejen zminované trilogie?

A = Kolik písmen „O“ je v celém jméne?

Datum narození a úmrtí autora?

3. 1. 1BC2 – 2. C. 1CD3

Název fiktivního kontinentu?

E = Kolik pismen „E“ je v názvu fiktivního kontinentu?

Souradnice FINÁLKY:

N 50°0D.(A+E)(C-D+E)A

E 014°5(B-A).DC(C-D+A)

Nezapomente si poznamenat bonusové císlo! V budoucnu se vám bude hodit

 

Additional Hints (Decrypt)

oevmn, cbq cnermrz, sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)