Skip to content

Novomestske nadrazi/New Town's Station Multi-cache

Hidden : 04/06/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš vás zavede na místo narození jedné významné osoby Nového Mesta nad Metují.


Nádražní budova v Novém Městě nad Metují je rodný dům jednoho významného novoměstského rodáka. Mezi zdejšími lidmi je znám jako člen československých legií v Rusku, účastník protinacistického odboje, velitel československých vojsk na Blízkém východě a v SSSR.

Narodil se do železničářské rodiny, ale vystudoval reálné gymnasium v Praze, protože jeho otec byl přeložen do Kralup nad Vltavou. V roce 1915 byl povolán do zeměbraneckého pluku a poslán na haličskou frontu. V Rusku se nechal zajmout a vstoupil do Československých legií v Rusku, kde sloužil jako střelec záložní roty v Kyjevě. Absolvoval důstojnickou školu, krátce na to byl povýšen na důstojníka a v letech 1918 až 1920 byl velitelem plukovní poddůstojnické školy.

Po návratu do Československa se rozhodl zůstat v armádě. Slouž il po celém území, po obsazení Československa nacisty odešel do Francie přes Jugoslávii a Turecko. V roce 1940 vstoupil do československého zahraničního vojska v Palestině. Pokračoval do Libanonu, Sýrie, dokonce Egyptu a nakonec zpět do Palestiny, kde už dosáhl hodnosti plukovníka.

V září 1933 byl ustanoven velitelem 3. čs. samostatné brigády v SSSR, kde se přičinil o osvobozování Slovenska a Moravy. Po návratu do vlasti působil jako zástupce velitele vojenské oblasti 1 v Praze. Byl opět povýšen a velel během odsunu Němců z českého pohraničí. Jeho žena Olga sepsala manželovu válečnou pouť v knize "Voják vypravuje". V roce 1968 on sám vydal své paměti "Ozvěny bojů" a téhož roku mu prezident, k již získanému Řádu rudé hvězdy a Řádu 25. února, udělil titul Hrdina ČSSR. Poslední vyznamenání, Řád rudé zástavy, obdržel v roce 1984.

zdroj: http://www.vojsko.net/

Tak už víte, o kom je řeč? Jestli ne, nevadí. Běžte na úvodní souřadnice, kde na budově najdete pamětní desku, která vám jméno prozradí. Dále, abyste se dověděli, kde se nachází finálka, musíte v nádražním prostoru zjistit následující údaje a procvičit si sčítání a odčítání.

1) Spočítejte počet písmen ve jméně a příjmení místního rodáka a ciferujte = A (sudé číslo)

2) Na pamětní desce najdete jedno datum. Vás zajímá pouze letopočet = BCDE

3) Na pamětní desce spočítejte všechna písmena s diakritikou, tj. s háčky a čárky = F

4) Nejvyšší hodnost, které místní rodák dosáhl = G
a) plukovník 3
b) kapitán 0
c) armádní generál 5

5) Nezapomeňte si nádraží prohlédnout ze všech stran, protože cedulek je tu víc. Na jedné takové zjistíte zdejší nadmořskou výšku, která je xxx.HxH

6) A nakonec spočítejte světla na semaforech před nádražní budovou a ciferujte = I (před ciferací vám vyjde prvočíslo)

Kontrolní součet A-I=45

A teď to nejdůležitější, finálka. Zavede vás na nedaleké místo, kde se vám naskytne pěkný výhled na celé novoměstské nádraží. Hodně štěstí:

VRACEJTE PROSÍM KEŠ NA ÚPLNĚ STEJNÉ MÍSTO, KDE JSTE JI NAŠLI, TAK, ABY PRO NI NIKDO NIKAM NEMUSEL LÉZT!!!

N 50° (F-A)B.((F-G)*A) (H-F+G) (E+F+C-I-F)
E 16° (C-H-B)(B+H).(D-C)H(E-B)

Nechoďte za šipkou, nebo vás přejede vlak.English Version:

The complex of New Town's station is a birthplace of one famous local person. He is known among locals as a member of the Czech-Slovak legions in Russia, participant in anti-Nazi movement, and leader of Czech-Slovak troops in Soviet Union.

If you don't know who we are talking about, don't worry. Go to the given coordinators and you'll find there a memorial slab which will tell you the name. But that is not all. To get to the final position, you'll have to do more:

1) Count up all letters in the first and last name of the person, who was born in this building, determine the digital root and you'll get A (you should get even-numbered)

2) There is a date on the memorial slab. Take the year and mark it as BCDE

3) Count up all letter with diacritical (e.g.: š,ý,ž,á,í,é etc.) in the memorial slab and you'll get F

4) The person born here had achieved the highest rank in the military. Choose which one is it and you'll get G
a) Colonel 3
b) Captain 0
c) General 5

5) Don't forget to see the station from all sides, because there are more labels with information. In one of them you'll find the precise altitude of this place. It is written as followed xxx.HxH. You are interested only in the number that represent H

6) As the last thing, you are supposed to count up all lights at three railroad signals that are right in front of the building. Establish the digital root and you'll get I (the digital root should be counted from a prime number)

If you count up A-I, you should get 45.

And now the most important thing, the final coordinators. It'll lead you to a not very distant place, where you'll get a nice view at the whole station. Good luck:

N 50° (F-A)B.((F-G)*A) (H-F+G) (E+F+C-I-F)
E 16° (C-H-B)(B+H).(D-C)H(E-B)

Don't follow the arrrow or you'll be hit by the train.

Free counters!

Additional Hints (Decrypt)

PM: Pnf fr cbzbqyvg. (zntarg) RAT: Vg vf gvzr gb cenl. (zntarg)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)