Skip to content

Aģes dižozols | Eiropas gada koks Latvijā 2021 Traditional Geocache

Hidden : 06/03/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tīruma malā, upes krastā. On the side of the field, on the river bank.

[LV] Sveicināti Eiropas dižkoku lielvalstī - Latvijā! #dižkokulielvalsts Tēvzemi mīlēt latviešiem palīdz varenie ozoli, jo viņi ir mūsu simboli, viņi ir mūsu iedvesmas un spēka devēji, mūsu spēkozoli! Koku mīlestības mudināti latvieši arvien atrod jaunus, vēl neredzētus ozolmilžus, novadu rekordistus gan resnumā, gan kuplumā, gan garumā. Vidrižu pagasta rekordists ir Aģes dižozols, lībiski: Aḑā sūrtäm. "Medņu" māju saimnieks Kārlis Šmits viņu atklāja un pakāji no krūmiem attīrija 2005. gadā. Aģes dižozols aug lībiešu vēstursiko zemju iespējamās robežupes Aģes stāvkrasta slīpumā, stiepjot savas saknes upē. Ozola zari atdalās no stumbra jau 1,1 m augstumā un izveršas par Aģes upi visā krāšņumā. Ozols ir augošs, viņa kuplais vainags ir ļoti labā stāvoklī. Stumbra apkartmērs P=5,52m, augstums H=16m, vainaga projekcija S=250m2, vecums ap 260 gadiem. 2021. gadā Aģes dižozols ar savu atbrīvošanas stāstu uzvarēja Eiropas gada koka konkursa Latvijas atlasē. Konkursa Eiropas finālā 2022. gada februārī Aģes dižozols ieguva 27098 balsis un 16 valstu vidū ierindojās 9 vietā. Meklē nelielu pārtikas kastīti, kurā grāmatiņa un zīmulis. Grāmatiņas beigas papildus norade aktīvajiem.

[EN] Welcome to the European heritage tree superstate -Latvia! #dižkokulielvalsts Mighty oaks help Latvians to love their fatherland. They are our symbols, they are source or our inspiration and power, our poweroaks! Urged by their love for trees, Latvians keep finding new, unseen grand oaks, record-breakers in thickness, leafage, and tallness. Vidriži parish record-breaker is Age Grand oak, Livonian: Aḑā sūrtäm. Landlord of "Medni" Karlis Šmits found and cleaned from bushes the oak in 2005. Age Grand oak grows on the steep bank of Livonian historical land probable border river Aģe with part of its roots stretching towards water. Branches of the oak split of the bole already from the 1,1 m height and expand across the Age river in all it’s magnificence. The oak is growing and its leafy crown is in very good condition. Bole girth P=5,52m, height H=16m, crown projection S=250 m2, age arround 260 years. In 2021 Aģe grand oak with its libeartion story won European tree of the year Latvian contest. In the European final in February 2022, Aģe grand oak with 27098 votes ranked 9th among 16 countries. Look for a small food container which contains logbook and pencil. At the end of the logbook additional hint for the activists.

Additional Hints (Decrypt)

Hcrf chfr. Evire fvqr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)