Skip to content

The Maastricht "Empire state building" Traditional Geocache

This cache has been archived.

urbanmax: archived!

More
Hidden : 06/07/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

The Maastricht "Empire state building" An easy drive in cache to put on your daily cache list as extra. Een gemakkelijke drive-in cache voor je dagelijkse cache lijstje, een extraatje.

Dit gebouw dat wij zelf het "empire state building" van maastricht noemen is in vroeger tijden gebruikt door de WML. WML dat in de volksmond vaak de plem werd genoemd staat voor Water maatschappij Limburg. De WML zorgt voor schoon drinkwater in heel Limburg. Vanaf de zomer van 2010 belooft de WML ieder huishouden "zacht" water. Het ontkalken van je leidingen en het schoonmaken van je zeefje van de kraan is dan veel minder vaak nodig. Om dit te bereiken heeft de WML een nieuwe onthardingsinstallatie gebouwd. Wil je meer hierover weten surf dan naar de website. (www.wml.nl) Heden ten dage is het gebouw heringericht als appartementencomplex. Vesteda huisvest hier een tiental appartementen waarvoor men maandelijks een huurprijs van 1700€ voor mag neertellen. Men richt zich met name op de hogere klasse en heeft daarom de appartementen zeer luxe uitgevoerd. In combinatie met wonen dichtbij het stadspark en in de villawijk van Maastricht zou dit de bewoning van het gebouw aantrekkelijker moeten maken. Als je deze cache s'avonds komt bezoeken dan zul je zien dat de toren van het gebouw mooi verlicht is. Telkens in een ander patroon en een andere kleur, net zoals bij het originele "empire state building" dat in New York staat. Ik ben er nog niet achter of elke kleur ook een betekenis is zoals dat in New York wel het geval is.

De cache: De cache biedt plaats aan een logrolletje. Er is tevens plek voor kleine TB's en micro Geocoins. De cacheplek is een zeer muggle rijk gebied. Log discreet en plaats de cache op exact dezelfde wijze terug op zijn plaats. Duw hem niet te vast ! Je hoeft niets te zoeken OP de kennedybrug. Veel plezier, team PPachen Vermeld svp geen informatie omtrent de cacheplek of de cache zelf, alle logs waarin teveel hints of aanwijzingen worden gegeven worden verwijderd

This building that we name the "Empire State Building" Maastricht is in earlier times used by the WML. WML, by the locals often called "plem" represents Limburg water company. The WML provides clean drinking water throughout Limburg. From the summer of 2010 the WML promises soft (calcium free) water to every household of Limburg. Therefore descaling your pipes and cleaning your filter from the tap is much less necessary. To achieve this, the WML built a new softening station. Want to know more about it? please visit the website. (Www.wml.nl) Today the building is redeveloped as apartments. Vesteda made a dozen apartment houses here which costs one monthly rent of € 1,700. They focuses on the higher class and therefore the apartments are very glossy. Combined with living near the park and the residential district of Maastricht the occupation of the building would be made more attractively to live. If you come to visit this cache at night you will see that the tower of the building lights up. Each time in a different pattern and a different color, just like the original "Empire State Building" in New York state. I still do not know whether each color has a meaning like that in New York is the case.

The cache: The cache has room for a logbook. There is also space for small TB's and micro Geocoins. The cache site is a Muggle-rich area. Please log discrete and place the cache back exactly the same way you've found it. Don't push him too hard! You do not have to search ON the Kennedy Bridge. Have fun, team PPachen All logs containing to much information about the cachespot or the cache itself will be removed

Additional Hints (Decrypt)

[No hint available yet]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)