Skip to content

Tjuvenborgen Traditional Geocache

Hidden : 06/20/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[NOR] Denne cachen er gjemt på Tjuvenborgen, en spektakulær topp med en fantastisk utsikt. Den var i sin tid en bygdeborg og det er knyttet et spennende sagn til stedet. Rett sør for toppen ligger hula som er omtalt i sagnet.

[ENG] his cache is hidden at Tjuvenborgen, a spectacular top with a fantastic view. It was once fort and there is an interesting tale associated with the place. Directly south of the summit is the cave, described in the tale, situated.

Tjuvenborgen, seen from west

[NOR] Om Tjuvenborgen
Tjuvenborgen er en topp 688 moh. som ligger noen kilometer sørvest for Høgfjell i villmarka som befinner seg mellom Ådalen og Sokna. Dette fjellet med det skumle navnet er stupbratt og uinntagelig på tre sider, og med en steinmur på den fjerde siden. I folkevandringstida var den trolig en bygdeborg. Den er skummel og hemmelighetsfull, men samtidig både vakker og forlokkende. Tjuvenborgen er kort og godt noe for seg selv, denne grankledte utveksten av en ås.

Om du kommer fra Tjuvenborgkoia, gå først over Hestebrenna og sydover og du får dette annerledelsfjellet servert på sølvfat. Først betraktet på avstand fra Hestebrenna, før den herlige stien sørover langs brenna fører deg ned i dypet mellom de to toppene og så rakt opp på selve Tjuvenborgen. Å angripe borgen sørfra er atskillig tøffere, med en råbarsk stigning opp bratthenget hvor røverhulen ligger. Utsikten fra toppen er storslagen, med flotte utsyn både mot vest og sørvest.

Navnet Tjuvenborgen stammer fra et sagn som forteller at tolv røvere holdt til i ei hule høyt oppi den bratte fjellveggen. Ifølge sagnet skal disse røverne ha overfalt gjeterjenta Tiril-Tove på Oppensetra og fraktet henne og mye tjuvgods opp til røverhula. Her ble den stakkars jenta holdt som fange, og fortvilet diktet hun ei vise med innledningslinjene ”Tiril-Tiril Tove, tolv mann i skove…” som hun sang utover dalen, men ingen hørte henne. Da røverhøvdingen ville gifte seg med henne, sa Tiril-Tove ja på den betingelse at hun fikk gå tilbake til Oppen og hente brudesølv. Det fikk hun, men måtte love å ikke snakke med noen. Men på veien tilbake merket hun veien med tøystykker så husbondfolket kunne skjønne hvor hun ble holdt fanget. Tilbake på Tjuvenborgen skjenket hun røverne fulle, og bygdefolket tok seg ned til røverhula fra den minst bratte sida og overmannet tjuvpakket. Flere av røverne styrtet i døden utfor stupet fra Tjuvenborgen, som fjellet ble hetende etterpå, men for Tiril-Tove endte historien bra.
The view from the cave entrance

[NOR] Om cachen
For å ta seg hit tar du av riksvei 7 ved Sokna mot Strømsoddbygda. Etter ca. 10 kilometer tar du av til høyre inn på en grusvei. Avkjørselen er umerket og derfor oppgitt med et eget waypoint. Herfra kjører du ca. 5 kilometer østover til den foreslåtte parkeringsplassen øst for Saksentjern. Bomavgift kr. 30. Parkeringsplassen er oppgitt med et eget waypoint.

Du har nå muligheten for å gå en rundtur på blåmerket sti i retning med eller mot sola frem til cachen. Den korteste og mest spektakulære måten å ta seg frem til lokasjonen på er å følge blåmerket sti i retning mot sola og ta seg opp på Tjuvenborgen sørfra. Nesten oppe på toppen kommer du til røverhula hvor røverne i sagnet om Tiril-Tove holdt til. Hula ligger øverst i bergveggen og har en fantastisk utsikt. Det går an å ta seg gjennom hula og komme ut midt i bergveggen litt lenger nord. Røverhula er oppgitt med et eget waypoint. Fra røverhula er det bare en kort, men bratt stigning opp til toppen hvor cachen er plassert. Beregn en liten time fra parkeringsplassen til cachen denne veien. Fra toppen er det en helt fantastisk utsikt vestover med Norefjell, Storrustefjell og Bukollen nærmest. Lenger borte ligger Blefjell og Gaustatoppen. Det er også en fin utsikt østover mot Høgfjell og Hadelandsåsene. Cachen er en tupperware boks kamuflert med svart tape og som initielt inneholder cachedokument, loggbok, en blyant og noen få bytteting.

Etter å ha logget denne cachen anbefaler jeg å følge den blåmerkede stien nordover til Hestbrenna, for så å nyte den om mulig enda flottere utsikten herfra. Derfra kan en fortsette på blåmerket sti nordover gjennom idyllisk terreng frem til nabocachen Partisanersteinen eller alternativt holde til venstre og returnere til parkeringen. Øst på Hestbrenna ligger DNT’s ubetjente koie Tjuvenborgkoia. Her kan man overnatte hvis man ønsker å gjøre dette til en to-dagers tur. Da er det også mulig å for de spreke å få med seg cachen Panorama #1 som ligger på toppen av Høgfjell.

[NOR] About the cache
To go here here, leave the highway 7 in Sokna and continue towards Strømsoddbygda. After approx. 10 km turn right onto a dirt road. The exit is unmarked I have therefore provided a separate waypunkt for the junction. From here you drive about 5 km eastwards to the proposed parking spot east of the lake Saksentjern. Tax NOK 30. The parking spot is given as a separate waypunkt.

You now have the opportunity to have a round trip on a blue marked path path either in the direction clockwise or counterclockwise to the cache location. The shortest and most spectacular way to go to the location is to follow the blue marked path counterclockwise and approach Tjuvenborgen from south. Almost at the top will see the cave where the outlaws in the tale of Tiril-Tove lived. The cave is located at the top of the cliff and has a wonderful view. It is possible to go through the cave and come out in the rock wall a little further north. The outlaws cave is provided with a separate waypoint. From the cave, there is only a short but steep climb to the summit where the cache is located. The hike from the parking spot to the cache this way shold take approx. one hour. From the top there is an absolutely stunning view to the west towards the mountains Norefjell, Storrustefjell and Bukollen. Farther away you can see the mountains Blefjell and Gaustatoppen. There is also a nice view eastwards to Høgfjell and the hills of Hadeland. The cache is a tupperware box camouflaged with black tape. It contains initially a cache document, a logbook, a pencil and a few things for trade.

After you have logged the cache, I recommend to follow the blue marked path northwards to Hestbrenna, an then enjoy it even an even better view from there. From Hestbrenna you can continue on the blue marked path northwards through a beautiful terrain to the neighbor cache Partisanersteinen or alternatively take the path to the left and return to the parking spot. On the east side of Hestbrenna is DNT's unmanned hut Tjuvenborgkoia situated. You can stay here if you want to make this a two-day trip. Then it should also be possible for the fit to go to the cache Panorama #1, located on top of the mountain Høgfjell.

Additional Hints (Decrypt)

[NOR] Uratre v ra tena, vaagvy ra gb zrgre uøl fxerag
[ENG] Unatvat va n fcehpr pybfr gb n gjb-zrgre uvtu pyvss

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)