Skip to content

<

Turk’s Shrine

A cache by Markiz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Smarna gora in Grmada sta zelo priljubljena in pogosto obiskana hriba v okolici Ljubljane. Do vrha vodijo stevilne poti. Nekatere so dobro poznane, medtem ko so nekatere poznane le najpogostejsim obiskovalcem. Na pobocju stojijo tudi stevilne kapele. Ce zelite najti ta vecstopenjski zaklad, boste morali obiskati sest izmed njih na podanih koordinatah. Pri vsaki stopnji se bo razkrila ena stevka koncne koordinate.

V kolikor niste zagrizen sportnik, boste za vse stopne vestopenjskega zaklada in za obisk koncne stopnje potrebovali vsaj dve do tri ure. Pot ni zelo zahtevna, vendar so visoki pohodni cevlji priporocljivi.

Iskanje vecstopenjskega zaklada lahko pricnete na stevilnih mestih. Vecinoma obiskovalci zacnejo svojo pot v Tacnu (N46° 07.248 E014° 27.638), saj se tu nahaja veliko parkirisce (N46° 07.100 E014° 27.688). Seveda pa lahko izberete tudi drugo pot, kot npr. N46° 07.218 E014° 28.000 ali N46° 07.581 E014° 28.400.

Stopnja 1: Znamenje Zalostne Matere Bozje N46 07.623 E014 27.926

Kapelico Matere Bozje pri Turskem kopitu je lahko najti, saj do nje vodijo stevilne poti. Pred kapelico boste opazil nekaj betoniranih stopnic. Pomnozite stevilo betoniranih stopnic z 2 in dobili boste prvo manjkajoco stevko koncne stopnje, A.


Stopnja 2: Turkovo znamenje N46 07.994 E014 27.624

Stopnja 2: Turkovo znamenje N46 07.994 E014 27.624 Stopnjo 2 je nekoliko tezje najti. Ce nadaljujete pot od stopnje 1, nadaljujte po poti proti vzhodu. Po minuti ali dveh boste prispeli do krizisca poti, kjer zavijte desno (proti jugu). Kmalu se pot nekoliko spusti in na dnu pobocja bi morale biti koordinate priblizno N46 07.572 E014 28.170. Zdaj izberite pot, ki vodi proti severu. Pot se ne vzpenja prevec, vendar pa boste morali prehoditi vso pot okoli Smarne gore, da boste prispeli do Turkovega znamenja. Na sprednji strani kapelice boste videli kovinsko ograjo. Prestejte stevilo navpicnih kovinskih stebrov in pristejte 4. Vsota vam bo dala drugo manjkajoco stevko, B. Stevilo B je za 2 večje kot je stevilo vrstic v angleskem opisu na leseni tabli poleg kapelice (brez naslovne vrstice in vrstice s sponzorji).


Stopnja 3: Pušcavnica in zvoncek sv. Antona N46 07.806 E014 27.780

Od Turkovega znamenja nadaljujte po poti, ki vodi na vrh Smarne gore (pot vodi v smeri proti jugu). Pušcavnica in zvoncek sv. Antona se nahajata tik pod vrhom Smarne gore. Preberite besedilo na leseni tabli poleg kipa in ugotovite leto, ko so sedanji kip postavili na to mesto. Letnica je zapisana s stirimi stevkami 189C. Dolocite C in ga uporabite pri koncni stopnji zaklada. Za sreco in veselo iskanje zaklada lahko tudi trikrat zazvonite na bliznjem zvoncu.

Vrh: N46 07.782 E014 27.847

Na vrhu Smarne gore lahko naredite kratek postanek. Tu boste nasli domaco gostilno, ki ponuja stavilne tradicionalce slovenske jedi, lahko pa tudi uzivate v ocarljivem razgledu na Ljubljano in po okoliskih hribih. Na vrhu boste nasli tudi majhno cerkev obkrozeno z obzidjem, v okolici pa se nahaja se en zaklad, Smarna gora - GC27X3T.


Stopnja 4: Kapela sv. Sobote N46 07.715 E014 27.789

Z vrha sestopite po direktni poti proti sedlu (pot se zacne na juznem delu vrha poleg klopi in miz). Kmalu boste prispeli do Kapele sv. Sobote. Na leseni tabli poleg kapele lahko preberete, da se je boj s Turko vojsko koncal neko Soboto v juniju. Ce delite ta dan v juniju z 11 boste dobil D.


Stopnja 5: Gorjanceva kapelica N46 07.744 E014 27.458

Stopnja 5 se nahaja poleg ceste. V notranjosti kapele na vseh treh stenah boste opazili veliko fresko s stevilnimi naslikanimi obrazi. Prestejte vse obraze. Ali ste res pozorno presteli vse obraze? Namig: zmnozek A in D ustreza stevilu vseh obrazov na freski. Delite stevilo obrazov z 2 in dobili boste E.


Stopnja 6: Kapelica Matere Bozje pri Turskem kopitu N46 07.611 E014 27.608

To je zadnja kapela, ki jo morate najti. Prestejte stevilo dvopicij v zlatem besedilu na sprednji strani kapele. Stevilo dvopicij ustreza stevki F.


Sedaj imate vse manjkajoce stevke. Koncno stopnjo vecstopenjskega zaklada lahko najdete na N46° 07.ABC E014° 27.DEF. Veliko srece.


~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


Smarna gora and Grmada are very popular and frequently visited hills near Ljubljana. Many different paths lead to their summits. Some of them are well-known while some of them are known just to the most frequent visitors. There are also several chapels spread all over the hills. If you wish to find this multicache you will have to find six of them at the given coordinates. At each stage one numeral of the final stage will be revealed.

If you are not well fit allow at least two to three hours to walk thought all six stages and to grab a geocache at the final stage. The path is not demanding but the hiking boots are recommended.

There are numerous places where you can start multicache hunting. Usually hikers start at Tacen (N46° 07.248 E014° 27.638) since there is a large parking place nearby (N46° 07.100 E014° 27.688). Of curse you can choose another path like the one starting at N46° 07.218 E014° 28.000 or at N46° 07.581 E014° 28.400


Stage 1: Shrine of the Sorrowful Mother of God N46 07.623 E014 27.926

The chapel of Mother of God at the Turkish Hoof could be easily found since there are many different paths leading to the chapel. It has a few concrete stairs. Multiply the number of the concrete stairs by 2 and you have the first missing numeral, A.


Stage 2: Turk’s Shrine N46 07.994 E014 27.624

Stage 2 is harder to find. If you are continuing from stage 1 you should follow the path going east. After a minute or two you will reach a crossing where you should turn right (south). Soon the path is going down and at the bottom your coordinates should be about N46 07.572 E014 28.170. Now just follow the path going north. This path doesn’t go up much, but you have to walk all the way around Smarna gora in order to reach the Turk’s Shrine. When you reach the chapel you will see a metal fender in the front. Count the number of vertical bars and add 4. The sum will give you B. In fact, B-2 equals the number of lines on the wooden board in English language (without the title line and the line with the sponsors).


Stage 3: St. Anthony's hermitage N46 07.806 E014 27.780

From the Turk’s Shrine follow the path going up (south). Just beneath the summit you will find a St. Anthony's hermitage. Read the text on the wooden board and find out in which year the present statue was placed here. The year has four numerals written like 189C. Define C and use it at the final stage. You can also ring a bell three times for good luck and happy hunting.


Summit: N46 07.782 E014 27.847

Make a quick stop at the summit of Smarna gora. Here you will find a pleasant restaurant which offers a variety of Slovenian traditional food. While eating and drinking you can also admire the delightful view over Ljubljana and near by hills. At the top you can find a small church surrounded by the protective wall. A Smarna gora - GC27X3T geocache is also hidden nearby.


Stage 4: Chapel of St. Saturday N46 07.715 E014 27.789

From the summit follow the path going directly toward the saddle. Soon you will find a Chapel of St. Saturday. On the wooden board you can read that a battle against Turkish troops ended on Saturday in June. If you divide that day in June by 11 you get D.


Stage 5: Gorjanc’s chapel N46 07.744 E014 27.458

The fifth chapel is located by the road. You will find a large fresco inside with many faces painted on all three walls. Count all painted faces. Did you really find them all? Hint: Multiplication of A and D should give the number of faces. Divide the number of faces by 2 and you have E.


Stage 6: The chapel of Mother of God at the Turkish Hoof N46 07.611 E014 27.608

This is the last chapel you have to find. Count the number of colons in the golden text at the front side of the chapel. The number of colons equals F.


Now you have all missing numerals and you can find the final stage of the multicache at the N46° 07.ABC E014° 27.DEF. Good luck.free counters

Additional Hints (Decrypt)

cbq xberavanzv
haqre gur ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.