Skip to content

<

More Kastell

A cache by ramso13 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/07/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[Swe] More Kastell

"Isälv - Skura" Moredalen

Som ett yxhugg rakt igenom naturen ligger den där; Smålands enda riktiga kanjon. Det är en sju kilometer lång ravin där väggarna på sina håll reser sig 40 meter upp över botten. Mitt i den här dalgången reser sig själva kastellet, som en ovittrad restplint. Det är en hög pelare i sten som sticker rakt upp i luften och det krävs både mod och skicklighet för att klättra upp i den. Restplint, eller restberg, är ett finare namn på den här bildningen. Själva Moredalen är en Skurdal, en sprickbildning som vidgats och fördjupats av inlandsisen, med senare assistans från många vintrars smältvatten. I den skuggiga ravinen kan den naturintreserade upptäcka många intressanta moss- och lavarter. Plus en ovanlig ormbunksflora. Korparna häckar i branterna och deras kraxande hjälper till att förstärka känslan av ödslighet i området. Ett besök i ravinen är inte alldeles ofarligt, det gäller att ha koll på barnen i branterna. Ett besök här görs alltid på egen risk. Sprickan har historiskt haft en stor betydelse rent administrativt. Här går fortfarande gränsen mellan Linköpings stift och Växjö stift och tidigare gick även kommungränser med mera här. Det finns även indikationer på att Nils Dacke hade en bas i denna oländiga trakt där ingen kunde komma åt honom

Kastellet

Weichselistiden
Istidens utbredning

Den senaste istiden i Nordeuropa, Weichselistiden varade för ca 115 000 – 11 500 år sedan. Fram till för ca 70 000 år sedan var klimatet måttligt kallt och inlandsis förekom endast under kallare faser, främst i norra och mellersta Skandinavien. Under isfria tidsavsnitt rådde tundraförhållanden i Sydsverige. För ca 70 000–25 000 år sedan inträffade istidens huvudfas. Då nådde inlandsisen sin största utbredning och sträckte sig bl.a. till det område där Berlin nu ligger. För ca 17 000 år sedan började de första delarna av Sverige smälta fram, och för ca 13 000 år sedan låg isranden över södra delen av Mellansvenska sänkan. Då inträffade en kraftig klimatförsämring. För ca 12 000 år sedan påbörjades en ny klimatförbättring, vilken ledde fram till istidens slut.
För att logga måste du maila cacheägaren svaren på följande frågor:

1. På baksidan av informationsskylten i trä finns en QR kod. Scanna den och skicka mig vad det står


2. Bedöm höjden på kastellet som står mitt i kanjonen

3. Försök ta reda på vilken sorts bergart det är i sprickan som gjort det möjligt att bilda denna kanjon. Du kan se delar av denna bergart vid kastellet, i form av platta stenbitar

Extra. Ta ett foto av dig själv tillsammans med kastellet i bakgrunden (inget krav för loggning)

Du behöver inte vänta på svar från cacheägaren innan du loggar. Dock kommer loggar som inte åtföljs av ett svar inom en vecka att raderas.

Lycka till!


[Eng] More Kastell

Ice-canyon - "Moredalen"


In south-eastern Sweden, there are a number of canyon-like valleys formed in Precambrian bedrock composed of granites and vulcanites. The canyons, called ‘kursu’ or kursu-valleys, are generally interpreted to be formed by glaciofluvial erosion. They are all located above the highest post-glacial shoreline. An example of such a valley is Moredalen. This paper discusses a combined geological and geophysical investigation of Moredalen, with the aim to investigate possible reasons for the formation of such an unusual feature. Moredalen is a marked, approximately 7 km long, E–W striking valley that cuts through a plateau (c. 140 m a.s.l.) coinciding with a late Precambrian peneplain. Geomorphological features of this kind indicate certain characteristics of the bedrock that need to be considered during safety analysis of repositories for nuclear waste. The distinct weakness zones along which the kursu-valleys are formed create prominent transport paths for groundwater flows. Furthermore, the zones may be potential hazards from a rock mechanical point of view. This is emphasized by Palaeozoic to Mesozoic differential block faulting on both sides of the Moredalen valley and neotectonic movements along the valley. This valley has had a historical an political influense as it was the border between Växjö and Linköpings stift. There are indications that Nils Dacke used this place as a hideout when fighting against the Swedish king Gustav Vasa.

Differences of igneous rocks

Weichsel iceage
The lastest ice-age

The last ice age in Northern Europe, Weichselistiden lasted for about 115000-11500 years ago. Up until about 70 000 years ago the climate was moderately cold and ice occurred only during colder phases, mainly in northern and central Scandinavia. During ice-free time segment tundra conditions prevailed in southern Sweden. For approximately 70000-25000 years ago ice age occurred huvudfas. When the ice reached it's largest extent and extending such to the area where Berlin now stands. For about 17 000 years ago, the first parts of Sweden until melted, and for about 13 000 years ago was isranden the southern part of the Swedish Central Basin. Then there was a sharp climate deterioration. For about 12 000 years ago began a new climate improvement, which led to the end of the last ice age.
To qualify for logging you have to mail the cache owner the answers to the following questions:

1.
Behind the wooden informationboard there is a QR sign. Scan it and send me the information.


2. Approximate the height of "Kastellet" the rock in the middle of the canyon.

3. Try to find out the name of the rock type that the Morevalley constist of. You can see small stones of this type of bedrock as bricks besides "Kastellet" in the middle of the valley

Extra. Take a photo of yourself with "Kastellet" in the background (not needed to qualify for logging)

You don't have to wait for an answer from the cache owner to log. However, logs not followed by an answer to the questions within a week will be deleted.

Good luckThe most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth. To find out more click HERE.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.