Skip to Content

This cache has been archived.

ludvoj: keš nemá v soucasné dobe nového vlastníka

More
<

Ujezdnik - Skola

A cache by ludvoj Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/28/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Masarykova zakladni skola

Tato keska vas zavede do lesoparku, ktery se nachazi mezi dvema budovami zakladni skoly. Prvni stupen zakladni skoly je v budove v ulici Staroklanovicke a druhy stupen pak v budove v ulici Polesne.Budova I.stupne, Staroklanovicka 230Budova II.stupne, Polesna 1690

Dulezita rozhodnuti o stavbe skoly

V roce 1928 se v obci utvoril Spolecny vybor skolni, ktery podal obci navrh pro postaveni obecne skoly v Ujezde nad Lesy. Navrh byl obecnim zastupitelstvem schvalen dne 8.8.1928. Za postaveni nove skoly se nejvice angazoval zastupce starosty pan Kylar a predseda baracnicke obce pan Suma. Pro schvaleni staveniste c.kat.514 na stavbu obecne skoly konala se dne 13.2.1931 pochozi komise, ktera schvalila staveniste jako zpusobile. V temze roce byla vypsana soutez na stavbu obecne skoly. Doslo celkem 10 navrhu v rozpeti 550 tis. az 922 tis.korun. Plany byly zaslany okresnimu vyboru v Ricanech. V mesici kvetnu 1931 byla vsak vypsana soutez nova. Souteze se zucastnilo 35 projektantu. V roce 1932 schvalilo obecni zastupitelstvo vsemi hlasy, aby u Zemske banky v Praze byla uskutecnena zapujcka 350 000 Kc na stavbu obecne skoly za stanovenych podminek s umorovaci lhutou 40 let. Rocni splatka teto pujcky byla vypoctena na 20 545 Kc. Dne 13.6.1933 byla zvolena prvni Mistni skolni rada. Obec schvalila dne 20.11.1933 prvni skolni rozpocet na rok 1934, ktery vykazuje potrebu 18 680 Kc. Obecni zastupitelstvo se plne pripojilo k akci o zalozeni Spolku pratel skoly a plakatovalo svoje usneseni. Dne 19.2.1934 byl predlozen plan na stavbu nove skoly. Pudorys vykazuje 425 m2 zastavene plochy. Dne 16.4.1934 bylo jednano o vysledku rizeni na stavbu skoly. Bylo podano 14 nabidek. Vybrana byla firma Smrz a Hercik v Praze Smichove, ktera nabidla provest stavbu skoly za 321 346 Kc a domek pro skolnika za 40 000 Kc. Ustredni topeni bylo vybudovano v rezii obce.

Polozeni zakladniho kamene

Dne 29.4.1934 se konala slavnostni akademie na pocest kladeni zakladniho kamene ke stavbe nove obecne skoly. Dne 30.4.1934 se konala slavnostni schuze obecniho zastupitelstva. Do kovove skrinky, urcene k ulozeni do zakladniho kamene, byly vlozeny mince a to: 5, 10, 20, 25, 50 halerove, 1 Kc, 5 Kc, 10 Kc a 20 Kc a pametni list podepsany nemocnym starostou obce Antoninem Smolikem a vsemi cleny obecniho zastupitelstva.Pri slavnostni schuzi pronesl uradujici I. namestek Jan Kylar: ,,Prejeme si, aby na veky bylo vzpominano jednomyslnosti a spoluprace vsech obcanu pri budovani nasi prve skoly, bez rozdilu politickeho presvedceni". V den Svatku prace, dne 1.5.1934 se konala slavnost kladeni zakladniho kamene, ktera byla zahajena na stavenisti v 9 hodin a 15 minut za ucasti velkeho mnozstvi obcanu.

Zacatek vyuky a prvni skolni leta

Dne 9.9.1934 byla skolni budova hotova a postaven skolni nabytek ve tridach. Budova dostala cp. 230. Ke vchodu do skoly byl zrizen 3m siroky a 53m dlouhy betonovy chodnik. Naklady na stavbu skolni budovy byly 407 912 Kc, na domek pro skolnika 41 286 Kc a na skolni zarizeni 34 622 Kc. Prvnim ridicim ucitelem byl Eduard Stedry a na skole tehdy ucili: Josef Bluml, Marie Kratka, Olga Sommerova, farari J.Petrhyl, L.Konarik a J.Myska. Pocet zaku na zacatku skolniho roku 1934 /1935 byl 173 zaku ( 82 divek, 91 chlapcu ). 28.10.1934, v den vyhlaseni samostatnosti, byla novostavba skoly oficialne otevrena a predana mistni skolni rade a ucitelskemu sboru. Dne 4.11.1934 byla zahajena stravovaci akce. Varila se polevka pro 70 deti. K ni se pridaval krajic chleba a v patek moucnik. Stravovani deti podporoval Spolek pratel skoly, baracnici, dobrovolnici z rad obcanu a mistni obchodnici, kteri dodavali naturalie. Ve vareni se stridaly mistni damy vzdy po tydnu. Na Vanoce 1934 venovali mnozi obcane a mistni spolky financni castky na zakoupeni skolnich pomucek a knih do zakovske knihovny , chudcim detem bylo poskytnuto satstvo a obuv. V unoru 1935 zakoupila obec pro skolu rozhlasove zarizeni a pokracovala v nakupu skolniho nabytku. V novem skolnim roce 1935/1936 se stal novym ridicim ucitelem pan Josek Cap, vynikajici pedagog, autor nekolika pedagogickych prirucek. V roce 1937 byla prohlasena skolou reformni I. stupne a byla zde otevrena pobocka I. rocniku uvalske mestanske skoly. Vynosem ze dne 10.6.1938 povolilo ministerstvo skolstvi a narodni osvety zdejsi obecnou skolu nazyvat Masarykova obecna skola. Doslo k vysadbe stromu a keru a celkovemu zkrasleni okoli skoly ve stylu anglickeho parku.V dusledku zmen politickych pomeru po Mnichovu 1938 nastalo stehovani ceskych obyvatel ze Sudet. To se projevilo zvysenim poctu zaku skoly o 30 deti. 28.10.1938 byl slavnostne odhalen v parku u skoly pomnik prvniho prezidenta T.G.Masaryka. Byl postaven z prostredku obce. Autorem byl ujezdsky obcan, akademicky sochar Bohumil Zverina. Kdyz musela byt za okupace busta i s napisem odstranena, sochar Zverina ji ukryl a jako nahradu poridil na podstavec sosku Amora.

Skola v dobe 2. svetove valky

Sest valecnych let bylo tezkych i pro skolni vyuku: doslo k velmi castemu stridani ucitelu, zakazu shromazdovani, zkreslovani dejin, pribyvalo hodin nemciny na ukor cestiny. Obeti nacismu byl pan ucitel Frantisek Kotrba. Vyucoval na zdejsi skole v letech 1937 – 1939. Zapojil se do ilegalni organizace V boj, svuj zivot skoncil dobrovolne 21.7.1942, jeho manzelka zemrela v koncentracnim tabore, deti Hana a Ladislav se v kvetnu 1945 vratily z koncentracniho tabora k dedeckovi do Dubce. 24.2.1945 zabrala budovu nemecka pracovni sluzba. Vyucovalo se jednou tydne ve ctvrtek v hostinci U Kuncu a U Lnenicku. V jarnich mesicich bylo zapocato s polodennim vyucovanim. 23.4. bylo vyucovani zastaveno v celem Protektoratu. V pohnutych kvetnovych dnech 1945 byla v mistni skole zrizena improvizovana nemocnice jako pobocka prazske Bulovky. Behem 10 tydnu bylo osetreno a vyleceno 115 barikadniku, pomoc byla poskytnuta 750 obcanum. 24.5. bylo vyucovani opet zahajeno v mistnich hostincich. 9.6. se vyucovani presunulo do uvolnene budovy mestanske skoly (dnes Mistni urad). 19.7. byla zakum rozdana vysvedceni a tim byl ukoncen narocny skolni rok 1944/1945. Dne 19.8.1945 se v obci konala narodni pout. Na budove skoly se opet objevil napis Masarykova obecna skola, s nadsenim byl odhalen pomnik prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka a odhalena mohyla, ktera nesla napis Obetem kvetnove revoluce. 31.8.1945 bylo zapsano 29 zaku.

Konec 40. let a 50. leta

Na obecnou skolu se do skolni sluzby vratil pan ridici Josef Cap. Po unoru 1948 doslo k vytvoreni jednotne skoly a ke zmene nazvu – obecna skola se zacala nazyvat narodni, mestanska skola stredni. V roce 1950 byla ujezdska stredni skola vyhodnocena jako skola s nejlepsim prospechem v okrese Praha – sever. Vyznamnou roli sehral ucitelsky sbor, ktery se v povalecnych letech stabilizoval. V roce 1946 nastoupil na mestanskou skolu pan ucitel Stanislav Kraus s panem ucitelem Ladislavem Polankou a od roku 1949 s panem ucitelem Vaclavem Potuckem tvorili trojici ucitelu, ktera pusobila na skole vice nez ctvrt stoleti. V 50. letech k nim pribyly dalsi osobnosti, ktere zde dlouha leta pusobily a ovlivnily alespon dve generace ujezdskych zaku: PhDr. Jaroslava Jiraskova, Oluse Vorackova, Jirina Jezkova. Alespon na dvacet let se stabilizoval i ucitelsky sbor na narodni skole. Byly to pani ucitelky: Jirina Dvorakova, Ludmila Pravdova, Hana Aulicka, Jitka Dvornikovova, Dobromila Cejkova. Gertruda Mazacova – Kupkova. Nektere pani ucitelky vyucovaly v Ujezde nad Lesy vice nez 40 let. ( V 50. letech je uspesnost skoly posuzovana podle vysledku ve sberu odpadovych surovin, bylin, ucasti na brigadach v zemedelstvi, sporeni, organizovanosti v pionyrske organizaci, odberu tisku, uspesnosti v naboru povolani – hornik/hutnik:) V roce 1949 naridili komuniste pomnik prezidenta Masaryka z parku odstranit a TGM se stehuje do ukrytu podruhe, tentokrate na 50 let.

Skolni budovy

Na pocatku 50. let bylo nutne vyresit lepsi zazemi pro skolni stravovani. V prubehu existence skoly se varilo v ruznych provizoriich za pomoci obetavych maminek.. Za pana reditele Josefa Houdka se podarilo prosadit vystavbu 3. skolni budovy (dnes jiz zbourane), ktera byla postavena v akci Z behem dvou let. Tato budova byla puvodne urcena pro skolni kuchyni a jidelnu, v prubehu stavby doslo ke zmene projektu a budova byla postavena jako jednopatrova s mistnostmi pro skolni druzinu. Dopoledne slouzily mistnosti v 1. patre jako ucebny, odpoledne zde byla skolni druzina. Na pocatku 60. let se pocet zaku pohyboval kolem 450 a trid bylo 14 az 15.Pristoupilo se k nepopularnimu smennemu vyucovani jen pro 5. tridy. Za pani reditelky Marie Houdkove a pote reditele Vaclava Navratila Doslo ve skolnich budovach k vyraznym zmenam. Ve skolnim roce 1961 – 1962 byla vybudovana nova dilna v budove II. stupne (dnes sidlo MU), ve ktere dilenske prace vyucoval pan ucitel Jiri Rehak do roku 1966.Ve skolnim roce 1966 – 1967 byla provedena adaptace pudy v puvodni budove v parku. V nove vzniklych prostorach byla umistena skolni druzina a cast slouzila jako ubytovna pro mlade ucitele. Casem se zacala projevovat nutnost modernizace skolnich budov. Skolni budovy byly diky komisy vystavby MNV postupne rekonstruovany. V roce 1971 byla dokoncena vystavba zahradniho domku, ktery slouzil predevsim pro vyuku pestitelskych praci na skolnim pozemku. V 70. a 80. letech nebylo mozne umistit ve stavajicich skolnich budovach I., II. a III. zvyseny pocet zaku – dobudovanim sidliste Rohoznik vyrazne pribylo deti. Na skolni ucebny byly upraveny budovy v Lomecke (dnes knihovna) a Lisicke (dnes policejni stanice) ulici. Komise vystavby prosadila vystavbu nove skolni budovy pro II. stupen zakladni skoly v Polesne ulici 1690. Po mnoha letech smenneho vyucovani byla v roce 1991 otevrena nova moderni sestnactitridni budova – prostorne ucebny, odborne pracovny, kabinety, dilny, laboratore, kinosal, knihovna, studovna, dve telocvicny, skolni kuchyne a jidelna, rozsahly areal skolniho hriste.

V roce 1990 se ke skolni budove v parku slavnostne vraci pomnik TGM. V roce 2003 byla ukoncena rozsahla rekonstrukce skolni budovy I.stupne v parku. Pribyly dalsi nove prostory - nova telocvicna, citarna, skolni jidelna, divadelni sal, jazykove ucebny, byty pro ucitele a skolnika, peosrory pro skolni druzinu.

Zdroje

Web skoly.

Informace ke kesce

Pro kesku neni treba nikde hrabat ani nikam vylezat, je snadno dostupna.

Additional Hints (Decrypt)

Prean

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.