Skip to Content

<

Vojensky ujezd Hradiste

A cache by island968 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/04/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pojdte kouknout trochu pod poklicku.

Na uvodnich souradnicích nic nehledejte. Krome vesnice na hranici prostoru zde nic neni.

Vojenský újezd Hradište se nachází ve východní cásti Karlovarského kraje a svojí velikostí 331,61 km2 je nejvetším vojenským prostorem v Ceské republice.

Pro vojenské úcely je využíváno 17 015 ha a 16 146 ha je využito hospodársky organizací Vojenské lesy a statky CR s.p.

Ihned po konci druhé svetové války bylo treba vytvorit prostory pro výcvik vojsk CSR. V roce 1946 byl zrízen VÚ2286 Prameny na náhorní plošine Slavkovského lesa. Byly zrízeny strelnice, autoparky, ubytovací zarízení. Vystehováno a zlikvidováno nekolik desítek obcí. V roce 1947 na území vojenského prostoru zacala ale pusobit organizace mocnejší než armáda. Byl to národní podnik Jáchymovské doly, které zde záhy po vzniku vojenského výcvikového prostoru (VVP) pocaly provádet pruzkum z duvodu plánované težby uranu. Uran mel po válce prioritu c.1, jelikož již bylo známo, jak ho lze ve vojenství použít. Cinnost geologu a následné pokusy o težbu natolik narušovaly armádní výcvik, že armáda od využívání Slavkovského lesa coby vojenského prostoru upustila s oduvodnením, že není možné v oblasti provádet adekvátní bojovou prípravu soucasne s plánem težby uranu. Stalo se tak v roce 1953. Za svuj odchod armáda žádala zrízení náhradního VVP Doupov na území Doupovských hor, dále pak písemné prohlášení Jáchymovských dolu, že po dobu 10 let nebudou projevovat prípadný zájem o težbu i v oblasti nového VVP Doupov. 4.3.1953 byl rozhodnutím vlády Ceskoslovenské republiky vyhlášen Vojenský výcvikový prostor Hradište.

Území Doupovských hor se vyvíjelo kontinuálne od stredoveku jako soucást Cech v pobelohorském období již s prevážne nemeckým obyvatelstvem. V roce 1930 bylo 98,7% obyvatel nemecké národnosti.
Krome mesta Doupov šlo o ciste zemedelský kraj. První zlom ve vývoji zde nastal po konci války odsunutím nemeckého obyvatelstva. Bylo odsunuto cca 15 000 obyvatel. Region se ale nedarilo dosídlit novými obyvateli. Pro odlehlost a zaostalost se jej podarilo dosídlit pouze ze 40%, a to ješte casto obyvateli neceského puvodu. Vyhlášením VVP Hradište byli všichni noví dosídlenci opet odsunuti za hranice prostoru. Odchod jim byl majetkove kompenzován. Z lidského hlediska to pro mnoho lidí bylo katastrofou, ale z hlediska ekonomického to pro stát bylo dobré rešení. Odepsání chudého málo obydleného regionu, skrz který nevedly žádné duležité komunikace, neznamenalo žádnou velkou hospodárskou újmu, i když se narušení sídelní struktury samozrejme negativne dotklo také osídlení v okolí Doupovských hor.
V konecném dusledku bylo zlikvidováno mesto Doupov a dalších 66 obcí. Bylo ponecháno jen nekolik málo malých sídel ci samot na okrajích vojenského prostoru. Všechny objekty patrí státu a sloužily k ubytování zamestnancu vojenských lesu.
Doupov, nemecky Duppau, leží uprostred Doupovských hor na dne kráteru bývalého stratovulkánu. Založen byl už asi kolem roku 1012 a od té doby pomalu rostl. Na pocátku 20. století zde stál zámek s velkou zahradou, Piaristický konvikt s gymnáziem a kostelem sv. Alžbety, který byl schopen pojmout 3 000 verících. Bylo zde námestí s kašnou, okresní soud, 15 pláteníku, 70 soukeníku, lékárna, špitál, tri porodní báby, palírna, pošta, cetnická stanice, výroba limonád a sodovek, pivovar, 2 hotely, mestská sporitelna, parní pila a další. Od roku 1902 vedla do Doupova železnice z Radonic u Kadane. Nebyl zde ale vodovod zato elektrinu Doupovští meli již od roku 1921. Dnes mesto pripomíná pouze lipová alej, pár schodu, které vedly do klášterního kostela a zbytky skladište na bývalém nádraží. Nedaleko je zachována stavba hrobky Zedtwitzu a starý buk s obrázkem u bývalé Buchenkapelle.

Co se v Doupovkách deje dnes ?
Dnes jsou zde výcviková zarízení vojenského újezdu Hradište.
Nejvetší je soucinnostní strelnice Ždár. Je zde možné provádet bojové strelby až celého tankového praporu a to i v soucinnosti s nálety letectva na cíl. Je zde nacvicována obrana, ale i útok se všemi druhy pozemních zbraní. Hloubka strelnice je 12 km a jde o neco opravdu velkého.
 Strelnice bojových vozidel Metikalov slouží k provádení streleb z tanku a bojových vozidel pechoty (BVP). Hloubka strelnice je 2200 metru a je zde šest 700 metru dlouhých pojezdových drah pro tanky a BVP. Terce jsou rízeny programy z rídící veže.
Protiletadlová strelnice a strelnice bojových vozidel Brezina. Strílí se zde z BVP, OT, protiletadlových dvojkanonu a z protiletadlových raketových kompletu. Strelnice je vybavena imitátory vzdušného cíle. Hloubka strelnice je 2500 metru.
Pechotní strelnice Plešivec je urcena pro nácvik strelby z rucních zbraní a házení rucních granátu. Hloubka strelnice je 1000 metru.
Cvicište rízení bojových a kolových vozidel Turec. Slouží k nácviku ovládání tanku a kolových i pásových obrnených transportéru. Je zde velitelské stanovište s ucebnou a tri výcvikové dráhy z prekážkami a brodem.
 Ženijní cvicište Brodce je urceno pro výcvik minování a trhání ostrým materiálem. Je zde cviceno zakládání minových polí, pokládání protitankových min. Je zde také jáma pro likvidaci vadné ostré munice.
Ve VVP dnes není nejaká stálá velká posádka. Nejvetším centrem je vojenský útvar 1534 Radošov. Neplést s Radošovem u reky Ohre. Cvicící vojáci i technika na každé cvicení vždy samostatne prijíždí. Z podboranského vlakového nádraží je pro tyto úcely vybudována specielní silnice tzv. tankovka, která se dusledne vyhýbá civilizaci.

Nejvetší cvicení, které v Doupovských horách probehlo, bylo cvicení sedmi sprátelených armád Štít 1984. V té dobe zde bylo zhruba 30 000 vojáku. Na cvicení byli použity i nosice jaderných zbraní a bylo navštíveno ministrem obrany SSSR maršálem Ustinovem.
Za dob sovetské okupace bylo ve VVP Hradište nedaleko mestecka Valec u Velkého Hlavákova tzv. Rusko. Byla to základna JASYR. Popravde ale do dnešního dne stále nevíme, k cemu JASYR vlastne presne sloužil. Do otevrení ruských archivu se to asi nedozvíme. Nejspíš urcite zde bylo tajné sídlo velení Strední skupiny vojsk CCCP. Záložní velitelské stanovište, komunikacní uzel troposferického spojení BARS a pravdepodobne komunikacní uzel pro KGB. Dál se mluví o supertajné raketové základne s nejmodernejší technikou. Je známou vecí že rakety SS-20 na Doupove byly. Jaderné hlavice snad nikoliv. Jako ochrana tohoto tajemného zarízení sloužila i ceskoslovenská raketová základna protivzdušné obrany státu na Javorné. Základna JASYR byla zlikvidována v letních mesících roku 2006 152. záchranným praporem z Kutné Hory, který byl dostatecne vybaven potrebnou technikou. Bylo zasypáno celé podzemní mestecko. Bylo opravdu zlikvidováno, nebo jen zasypáno na okrajích? To se jen tak nedozvíme ....
JASYR

Protože je území Vojenského újezdu Hradište již šedesát let lidmi takrka nevyužito, nejsou zde ani továrny, intenzivní zemedelství nebo chatové kolonie, je zde zachována nádherná príroda.
Pláne se stepními porosty i krásné bukové lesy. Pozustatky kdysi kulturní clovekem využívané krajiny, kterou si z valné cásti opet vzala príroda. Kytkologové a zvíratologové zde propadají nadšení. Je zde k potkání napríklad užovka stromová, cerný cáp, orel kriklavý i orel morský, psík mývalovitý a kvetou zde upolíny, lilie i koniklece. Prostor VVP Hradište je zdrojem našich známých kyselek Koruní a Mattoni a na zdejších pláních se rodí byliny, které dávají chut Becherovce.
Specifický krajinný ráz dodávají typické jasanové aleje podél silnic a zbytky kamenných zídek na stráních. Nutno dodat, že pro baráckology dopadlo území Doupovských hor o poznání hure.
Vinou války, poválecných událostí i vznikem VVP. V podstate všechny stavby, vcetne tech historicky cenných, všechna umelecká díla, veškeré kulturní hodnoty, všechno bylo bez náhrady, beze studu, bez úcty, a za chabého ci marného odporu památkáru, zlikvidováno. Ojedinelé kousky drobných umeleckých artefaktu, které nestihl nikdo ukrást ci znicit, jsou uchovány v muzeích nebo archívech.
Prostor VVP Hradište civily vždy lákal. Nekdo zde hledá poklady v opuštených obcích, jiní jsou proste jen zvedaví co se tam ukrývá a nekdo zde paradoxne hledá boží klid. Doupov je obrovský prostor pro tiché rozjímání o tom co je za horizontem.
Od roku 2005 jsou nekteré cásti VVP Hradište za urcitých podmínek zprístupneny verejnosti, i když nejvetší perly jsou dále neprístupné a neprístupné zustanou.

Po roce 1989 probehlo nekolik šílených nápadu jak Doupovské hory znovu zalidnit. Doupov však bude nadále patrit vojákum. Bude zde stále zákaz vstupu a fauna i flora tak budou dobre chráneny.
 Znovu pripomínám že vstup do VVP Hradište je zakázán. Cedule opravdu neprehlédnete. Pokud se toužíte setkat s vojenskou policií se všemi nepríjemnými dusledky, jde to zarídit lehce. Stací se promenovat po pláních v cervené šustákovce, delat si v pusté krajine ohen, nebo se projíždet na kolech po hlavních cestách uvnitr prostoru. Nejlepší je toto vše zkusit ve chvíli, kdy je prostor tzv. aktivován a probíhá zde cvicení. Pokud vás rovnou neroztrhá raketa nebo delostrelecký granát, ocení vaše pocínání vojenská policie. Krome bežné pokuty i mnoha set tisícovými cástkami za nucené prerušení streleb. Cvicí zde casto i bratrské armády NATO a musí za použití prostoru tvrde platit. Kam se muže a kam už ne, poznáte jednoduše podle cedulí.

Pri hledání pokladu budete vždy na správné strane cedulí.

Jak poklad hledat? Pokud jste si precetli listing, nebude to pro vas nic tezkeho.
Dostavte se se na souradnice 50. 1A.BC    013. 0DEF

A = hloubka strelnice Plešivec v km.

B = pocet písmen v otcestvu ministra obrany SSSR maršála,
který zde dohlížel na podzimní cvicení Štít 84.

C = kolik bylo v Doupove hotelu na zacátku 20. století.

D = doupovští soukeníci „mínus“ pláteníci.

E = kolikátého brezna byl vyhlášen Vojenský výcvikový
prostor Hradište.

F = kolik stovek metru merí pojezdové dráhy v Metikalove.
Už jste na míste?
Ona zde není jen pustina, ale také zdroj informací, které vás spolu s listingem dovedou na finale.
5O.G. HIJ 013.0K.LMN


Uživatel trasy je povinnen ve smyslu § . + . + . = G

Kolik zákazových piktogramu je škrtnuto = H

Kolik druhu užovek je zde zmíneno = I

Pocet trojek v prvním telefonním císle, kam hlásit nalezenou munici
= J

Zdejší prumerná teplota = K

Hloubka strelnice Brezina „mínus“ hloubka strelnice
Metikalov, ve stovkách metru = L

Plocha v hektarech dle cedule, na které hospodarí divize VLS
Karlovy Vary, jen císlo na pozici tisícu = M

Císlice na druhé pozici v prvnim telefonním císle, kam hlásit nalezenou
munici = N


Jak se zde chovat.

Additional Hints (Decrypt)

wreno fr xnznenqv f ehmraxbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.