Skip to content

Velika planina Traditional Geocache

Hidden : 07/05/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SLO
Velika planina je visokogorska planota v predgorju Kamnisko-Savinjskih Alp, kjer je najbolje ohranjeno pastirsko naselje v Evropi. Najbolj obicajen in tudi najhitrejsi je dostop z zicnico nihalko iz Kamniske Bistrice, kjer je tudi urejeno parkirisce. Ko prispemo na vrh, se lahko z dvosedeznico pripeljemo do Gradisca, od koder nas le malo naprej caka cudovit razgled na pastirsko naselje, na nasprotni strani pa na visoke vrhove (Grintovec, Skuta, Brana, Ojstrica, Planjava, Lucka Baba, Kamnisko sedlo). Na planini je okoli 140 koc in vse so narejene po nacrtih staroste velikoplaninskih bajtarjev, arhitekta Vlasta Kopaca. Bogata alpska flora travnatih pobocij in kraskih kotanj ter macesni viharniki in smreke ustvarjajo pravljicno pokrajino, primerno za celodnevni izlet. Na planoti se lahko spocijemo pri kapeli Marije Snezne ter se spustimo v jamo Vetrnica, ki je dostopna po ozki krozni poti. Tukaj sta v bistvu dve jami, Mala in Velika Vetrnica, ki ju povezuje naravni most. Sta posledici apnencastega sveta, kjer se v poletnih mesecih se zadrzi sneg. Na zahodnem robu planote (Zeleni rob) je slikovito naravno okno Luknja. Na planoti je vec planinskih domov: Domzalski dom na Veliki planini, Dom na Mali planini, Zeleni rob ... Pozimi je na planini urejeno smucisce, ki nam nudi zimske lepote planote in ugodno smuko.

Zaklad, velika plasticna skatla, se skriva blizu najvisjega vrha Velike planine, na 1644 metrih nadmorske visine.

Dostop do zaklada je iz vec smeri (nihalka, Kamniška Bistrica, Kranjski Rak).

Zacetna vsebina:
- dnevnik (ne smes vzeti)
- svincnik in silcek (ne smes vzeti)
- pozdravno sporocilo (ne smes vzeti)
- Gormiti
- 3D ocala
- uhani
- 2 x GC
- TB

ENG
Velika planina is high mountain plateau in foothills of Kamnik-Savinja Alps where is best-preserved herdsmen settlement in Europe. Most usual and also the fastest access is with cable car from Kamniska Bistrica where is parking place. When you arrive to the top it is possible to use chair lift that conveys you to the Gradisce. A little further from there you can see wonderfull view of herdsmen's settlement and on the other side high mountains peeks (Grintavec, Skuta, Brana, Ojstrica, Planjava, Lucka Baba, Kamnisko sedlo). On plateau is about 140 cottages and all are made by plans of senior of Velika planina cottagers, architect Vlast Kopac. Rich Alpine flora of grassy slopes, Carst sinkholes, larches and pine trees create fairy landscape that is suitable for all day trip. On plateau we can rest by the chappel of Marija Snezna or walk down to the cave Vetrnica that is accessible by circular path. There are in fact two caves: Mala (Small) and Velika (Big) Vetrnica that are connected by natural bridge. Caves are consequences of limy world where you can find snow still in summer months. On western border of plateau (Zeleni rob) is picturesque natural window Luknja. There are a few mountain huts on plateau: Domzalski dom, Dom na Mali planini, Domzalski dom Mountain Hut ... In winter there is settled ski slope that offers us winter beauty and good skiing.

The (a big plastic box) cache is located near the highest peak of Velika planina, at 1644 m asl.

There are more ways to get to the cache (cable car, Kamniska Bistrica, Kranjski Rak).

Initial content:
- logbook (don't take)
- pencil and sharpener (don't take)
- welcome message (don't take)
- Gormits
- 3D glasses
- earings
- 2 x GC
- TB

Additional Hints (No hints available.)