Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

Kubickovi: Do kontroly Disable...

More
<

Svetla n. S. - Zamecky park / Palace park

A cache by Kubickovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/20/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Svetlá nad Sázavou - Zámecký park / Palace park

Na výchozích souradnicích keš nehledejte, naleznete zde pouze ideální parkovište pro Váš geovuz, prípadne si mužete v obchode koupit neco na posilnenou pred lovem.

Svetlá nad Sázavou se nachází asi 17 km severozápadne od Havlíckova Brodu. Mezi její nejvýznamnejší pametihodnosti patrí novorenesancní zámek a také krajinárský park, který jej obklopuje.

Zámek ve Svetlé nad Sázavou je jednopatrová novorenesancní budova, která vznikla z puvodní tvrze nekolika prestavbami a prístavbami. Poslední podobu získal objekt pri velkých úpravách v letech 1869-1873. Jeho ctyri krídla uzavírají obdélníkové nádvorí s kašnou. Cást severního krídla zámku tvorí zimní zahrada (oranžérie) s jeskyní a jezírkem, do které lze vstoupit prímo z nádvorí. Hlavní vchod do zámku je v západním krídle se zdobeným prucelím, balkónem a dvema kamennými klasicistními sloupy. Obdobný vchod se nachází i ve východním krídle, ten ústí do zámeckého parku s dvema rybníky. Práve pri poslední prestavbe byl zámecký park podstatne rozšíren až za Horní rybník.

Aktuální informace o zámku viz listing naší další kešky Svetla n. S. - Zamek / Palace (GC5X2KE)

Zámecký park se rozkládá na ploše cca 16 ha a byl založen pravdepodobne v dobe rozsáhlých stavebních a rekonstrukcních prací v roce 1871 hrabetem Františkem Josefem Salm-Reifferscheidtem. Podle trendu své doby jej nechal obohatit o množství tzv. romantických staveb, které se více nebo méne zachovaly do dnešní doby: altánky, kamenná schodište a lavicky, ocelový klenutý Certuv most (dílo z roku 1884 svetelského zámecníka Jakla z Nového mesta) nad kamenitou strží pod prelivem Horního rybníka, ale také alpinium, kamenné prepady, tunky s lekníny a nekolik lávek.

V dobe vlády totalitního režimu park nebyl pravidelne udržován, prestože byl v 60. letech 20. století spolu se zámkem zapsán do seznamu památek. Dobové prvky z období romantismu chátraly a byly niceny, park zarustal a pustl, z místa klidu a odpocinku se stávala krovím zarostlá džungle.

Po roce 1989 nebyly restitucní nároky potomku posledních majitelu uznány a park do roku 1998 prakticky nemel vlastníka. Tehdy jej získalo mesto a o rok pozdeji se revitalizace parku stala prioritou mestského rozpoctu, cást oprav hradil Státní fond životního prostredí. Na ploše cca 8 ha byly odstraneny náletové dreviny, bylo pokáceno 125 nemocných a zestárlých stromu a odstraneno 80 parezu. V roce 1999 byla obnovena odvodnovací sít a cesty, byly instalovány nové lavicky a odpadkové koše. Nejrozsáhlejší rekonstrukcí prošly oba zámecké rybníky.

Na náklady mesta byly dále opraveny oba mostky (tzv. Certuv a Andelský mostek) nad nove zbudovanými prepady obou rybníku a v neposlední rade byl zrekonstruován Ružový altánek na ostruvku Dolního rybníka. Fond Vysociny prispel v roce 2003 na opravu brány a historického oplocení kolem zámku.

Pécí mesta je park udržován pro návštevníky z mesta a blízkého i dalekého okolí. Zámecké rybníky obhospodaruje místní organizace rybárského svazu. Spolecne se snaží vybudovat obcanum dobré rekreacní zázemí jak v zámeckém parku, tak v jeho nejbližším okolí, tj. na kaskáde rybníku nad parkem.

Zdroj: Zkráceno podle textu Davida Kotyzy publikovaných na oficiálních webových stránkách mesta Svetlé nad Sázavou.

[EN]Palace park

In spite of various reconstructions, the chateau originates in the stronghold. Today it is a neorenaissance two-storey building with four wings enclosing a rectangle court with a fountain. For actual information about the chateau see the listing of our other cache Svetla n. S. - Zamek / Palace (GC5X2KE)

It occupies 16 ha and it was probably founded in a period of vast structural and reconstructive works in 1871 by the count František Josef Salm-Reifferscheidt. He made it enriched with many romantic buildings according to the period style, particularly arbours, stone benches and staircase, metal vaulted Devil bridge (work from 1884 made by locksmith Jakl from Nové Mesto ) situated above the stony gorge under the Upper Pond but also alpinum, stony overfloweds, pools with water lilies and some footbridges which are less or more preserved up to now.

During the totalitarian period the park had not a regular maintenance, though it was registered in the list of sights in 6O’s. Period romantic elements decayed and they were ruined, the park overgrew, the place of relaxation and peace became a shrubby jungle.

Restitutional demands of last owner descendants were not recognized after 1989 so the park actually had no owners until 1998. Then the town got it and a year later a revitalization of the park became a principal priority of the budget. The national fund of the environment sponsored one half of the total budget for recostructions (totally12 millions). 125 ill and aged trees were cut down, 80 stumps and shrubbery were liquidated on the area around 8 hectares. The drainage system and paths were renovated practically for two million crowns in 1999, simultaneously with an installation of new benches and litter bins. However, a reconstruction of both chateau ponds was the largest. The town sponsored the reconstruction of two bridges above drains from the ponds (Devil’s and Angel’s bridge) and also a Pink Arbour on the island of lower pond. The Fund of Vysocina supported a repair of the gate and historical fences around the chateau.

The park is conserved for visitors from the town and its surroundings, equally from distant places thanks to the care of the town. A local piscatory organization cultivates the ponds. Together, they make efforts to implement a good recreational background in the chateau park and also in its surroundings, particularly on the cascade of ponds above the park.

O kešce / About the cache

[CZ] Základní informace

Abyste zjistili souradnice uložení kešky, musíte se udelat nenárocnou procházku parkem a cestou postupne navštívit 6 stanovišt. Na techto zastávkách zjistíte údaje potrebné pro výpocet finálních souradnic. Seznam stanovišt s popisem zjištení jednotlivých údaju je uveden v tabulkách níže.

Zjištení údaju je nenárocné a celkový cas potrebný na odlov je cca 1 hodinka, max 90 minut.

[EN] Basic informations

For determining of cache location you have to make a walk trouhgh the park. On the way you will subsequently visit 6 stages where you will find data for necessary for datermining of cache location. Overview of stages and description of the data is listed in tables below.

Detecting of data is not difficult and total time needed for the cache is about one hour, 90 minut in maximum.

Stage 1

GPS CZ EN

N 49°40.062

E 015°24.653

A = Pocet výskytu písmene „Z“ na zákazové znacce - pouze černá písmena - Dočasně - hodnota je 8. A = Count of letter "Z" on the traffic sign - only black letters. - Temporarily - value is 8.

Stage 2

GPS CZ EN

N 49°40.038

E 015°24.506

B = Pocet písmen tvorících jediný letopocet na informacní tabuli zapsaný rímskými císlicemi. - Dočasně - hodnota je 11 B - Count of letters which make the only one era written in Roman numerals. - Temporarily - value is 11.

Stage 3

GPS CZ EN

N 49°39.896

E 015°24.584

C = Pocet sten mnohostenu tvorícího podstavu konstrukce altánku na ostruvku uprostred rybníka. C = Count of polyhedron walls which make base of pavillon (steel konstruction) in the middle of the pond.

Stage 4

GPS CZ EN

N 49°39.722

E 015°24.595

D = Ciferace nejvyššího ze trí letopoctu uvedených na památníku. Výsledkem je pouze jedna finální cifra. (Pr. 1999 = 1+9+9+9 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1 D = Sum of figures of the highest era (year) listed on the monument. The final result must be just one figure. E.g. 1999 = 1+9+9+9 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1.

Stage 5

GPS CZ EN

N 49°39.728

E 015°24.707

E = Pocet kmenu stromu jednoho druhu, které vyrustají na ploše necelého 1 metru ctverecního. E = Count of trees trunks - just one sort of tree - that growing up on area of less than 1 square meter.

Stage 6

GPS CZ EN

N 49°39.874

E 15°24.711

F = Pocet všech písmen na dodatkové tabulce znacky „Zákaz vjezdu“. Zapocítat i prípadná již odloupnutá nebo jinak necitelná písmena. - Dočasně - hodnota je 28. F = Count of all letters on text sign under the sign "Traffic prohibition". It is necessary to count in also letters which are not "displayed" (missing in some words because they where rubbed down or damaged etc.). - Temporarily - value is 28.

Finální souradnice / Final coordinates

N 49° P.QRS E 015° T.UVW
P = B+F T = C*E
Q = F-A-B U = C
R = B+E-C V = A-D
S = B-D W = B+D-A

Additional Hints (Decrypt)

qíen zrmv fgebzrz n znyýz cnermrz / ubyr orgjrra gerr naq fznyy fghzc; C+D+E+F = 65, G+H+I+J = 41

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.