Skip to Content

This cache has been archived.

Penelope: Je cache is door mij gearchiveerd in verband met het te lang op disabled staan en/of het niet vindbaar kunnen zijn gedurende lange(re) tijd.

More
<

Delfzijl e.o. 2B6 - Nieuwstad

A cache by borzl & Furcas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Datum laatste wijziging: 20100921 Datum laatste cache controle: 20130505

Deze cache maakt deel uit van fietsronde Delfzijl e.o. 2. Tijdens deze fietsronde worden diverse dorpen, gehuchten en buurtschappen ten noorden van Delfzijl bezocht. De fietsronde bestaat uit twee rondjes van ruim 16 kilometer per stuk. Beide rondjes sluiten goed op elkaar aan en kunnen probleemloos achter elkaar gefietst worden. Wanneer beide rondes achter elkaar worden gefietst is het aan te raden op de opgegeven parkeerplaats van Delfzijl e.o. 2 of bij restaurant Eemshaven aan de N33 nabij Losdorp te parkeren.

Zowel het Delfzijl e.o. 2A als het Delfzijl e.o. 2B rondje bestaan uit 7 caches en hebben elk een eigen parkeerplaats voor degene die beide rondjes niet in een keer willen fietsen. Daarnaast is er nog een bonus-cache, maar om deze te kunnen vinden moeten alle 14 caches bezocht worden. Verder liggen er nog diverse andere caches in de omgeving voor degenen die nog meer caches wensen te zoeken.

Let op! Alle caches zijn per fiets of lopend te bereiken, maar niet altijd per auto! Houd je s.v.p. aan de verkeersregels en doe de caches alleen bij daglicht. Neem zelf een pen mee en vergeet niet om de bonusaanwijzingen te noteren.Specifieke cache info:

De dertiende cache van de fietstocht is alleen bereikbaar via een eigen weg. Voetgangers en fietsers mogen hier gebruik van maken, voertuigen zullen om moeten rijden in verband met een hekwerk.Nieuwstad:

Nieuwstad is een streekje aan de dijk ten noordoosten van Spijk.
Het bestaat uit een paar huizen/boederijen en vroeger was er een camping. Deze bevond zich op/naast de voormalige vuilstort van Bierum en is sinds 2001 gesloten.

22 februari 2002 Camping Nieuwstad te Bierum gaat niet weer open
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl heeft besloten om de camping Nieuwstad te Bierum met ingang van het nieuwe seizoen niet weer open te stellen. Aanleiding voor dit besluit is een bodemonderzoek, dat december 2001 is uitgevoerd door de Grontmij. Hieruit blijkt dat de saneringskosten voor het campingterrein vele malen hoger uitvallen dan eerst was aangenomen. Voor het college zijn deze kosten onevenredig hoog in relatie tot de omvang van de camping. Bovendien eist het waterschap een nieuwe voorziening die voorkomt dat het afvalwater van de camping op het oppervlaktewater wordt geloosd. Nu duidelijk is dat het laten voortbestaan van de camping geen optie is, vindt het college deze uitgave niet meer verantwoord. Voor de twintig vaste campinggasten wordt in nauw overleg naar een adequate oplossing gezocht. De gemeente zal met de provincie overleggen over de verdere gang van zaken rond het terrein.
De camping bevindt zich op het terrein van een voormalige vuilstort bij het buurtschap Nieuwstad, aan de voet van de zeedijk. De provincie heeft in 1936 aan de toenmalige gemeente Bierum vergunning verleend voor het storten van diverse afvalstoffen. Deze vuilstortplaats was in gebruik tot ca. 1972.
Vanaf begin jaren zeventig gingen mensen wildkamperen op het naastgelegen terrein. Deze situatie is eerst gedoogd en later gelegaliseerd.
[....]
Het waterschap Noorderzijlvest heeft op 12 februari 2002 aan het gemeentebestuur te kennen gegeven dat de camping dit seizoen niet mag worden geopend als er geen maatregelen zijn genomen. De maatregelen betreffen de installatie van een pomp, die ervoor zorgt dat het afvalwater van de camping opgevangen wordt in een bufferbassin. Daarna kan dit afvalwater afgevoerd worden naar het riool. Tot nu toe werd het afvalwater van de camping geloosd op het oppervlaktewater. Nu het duidelijk is dat het laten voortbestaan van de camping geen optie is, vindt het college dat het niet verantwoord is om 10.000 uit te geven aan een nieuwe voorziening. Ieder jaar wordt overigens een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het water van de waterleiding op de camping. Dit gebeurt voor aanvang van het campingseizoen. De waterkwaliteit voldoet ieder jaar aan de drinkwaternormen.Dijkversterking Nieuwstad 2009-2010:
Nabij Nieuwstad (Spijk) werd ca. 900 strekkende meter steenbekleding van de zeedijk ontmanteld. Daarna werd de dijk weer opnieuw bekleed. Het betreft het buitendijkse gedeelte.
Elke vijf jaar is er een dijktoets. Dit is een landelijke toetsing op de primaire zeekering. Bij de dijktoetsing in 2004 bleek de dijk niet aan de norm te voldoen vanwege een slecht filterende werking onder de steenbekleding. De dijk is daardoor te lang te nat. De dijkversterking bij Nieuwstad is daarom voor uitvoering opgenomen in de lijst van het Hoogwaterbeschermingsprogramma dat door het rijk is opgesteld.
De uitgangspunten van deze dijkversterking zijn gebaseerd op de lange termijn., wat o.a. de toekomstige bodemdaling door aardgaswinning en natuurlijke zetting, relatieve zeespiegelstijging en golfhoogte voor een ontwerpperiode van 50 jaar inhoudt, heel robuust dus. Dit betekent dat de dijk vanaf de voet opnieuw wordt bekleed. De bekleding wordt bovendien in plaats van halverwege de dijk, zoals op dit moment, tot iets onder kruinhoogte opgetrokken.
De huidige bekledingsmaterialen zijn grotendeels hergebruikt met daaronder een nieuw (goed functionerende) filter. Verder is voor de bekleding waterbouwasfalt gebruikt. Bij vloed staat er 1 meter water, daarom zorgde een tijdelijke kade ervoor dat de werkzaamheden onafhankelijk van de getijden droog konden gebeuren. Tevens kon de tijdelijke kade eventuele calamiteiten opvangen.
Om de dorpen Spijk, Bierum en Nieuwstad te ontzien gebeurde de aan- en afvoer van het materieel en materiaal via het industriegebied de Eemshaven.
De daadwerkelijke dijkversterking moest voor het stormseizoen van 2009 gereed zijn. De aannemer GMB gevestigd te Opheusden is dan ook druk doende geweest om dit te halen. Er zijn een aantal restwerkzaamheden binnen het stormseizoen gedaan, in hoofdzaak betrof dit het opruimen van de tijdelijke kade. In het voorjaar van 2010 wordt de buitendijkse asfaltbekleding voorzien van een slijtlaag. De werkzaamheden worden in opdracht van het waterschap uitgevoerd en het Rijk financiert de versterking.

bron: Wikipedia.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.