Skip to content

This cache has been archived.

Epitets: This will be archived till spring.

More
<

Naura diena

A cache by Prototips Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/17/2010
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Izlasi.

Dotajas koordinates slepni neatradisiet. Lai atrastu slepni jums ir jaizpilda uzdevumu. Uzdevums nav ar konkretu merki, tas ir veidots lai daži no jums atceretos skolas laikus un toreizejos uzdevumus. Dodoties turp panem lidz rakstamo. Lai izpilditu uzdevumu jums vajadzes interneta pieslegumu, veikalu, logisko domašanu un dažiem iespejams kalkulatoru. Pielauju ka vecie pieraksti no skolas laikiem ari varetu noderet. Veiksmi.

Apraksts.

No rita Nauris pamodas un dienu iesaka ka parasti. Vinš izmazgaja zobus, paeda brokastis un ari sakartoja somu, tomer vinam bija japasteidzas, jo autobuss bus klat jau pec desmit minutem. Nauris uzvilka apavus, uzvilka džemperi un skreja uz autobusu. Pa celam Nauris satika gan kaiminu Andri, kurš devas uz darbu blakus esošaja pasta nodala, gan matematikas skolotaju Barbaru, kura autobusa vieta izvelas tramvaju. Ar abiem apsveicinajas un skreja talak. Autobusa Nauris ieleca pedeja bridi, kad durvis jau veras ciet. Nauris apsedas un smagi noputas pec gara skrejiena. Pagriezdams galvu pa kreisi, Nauris ieraudzija savu krustmati Annu, kura devas uz majam pec naktsmainas darba. Nauris laipni sasveicinajas, tacu vairak nebilda ne vardu, jo vareja redzet Krustmates nogurumu. Nesen Nauris dzirdeja ka krustmate stastija Naura mammai par jauno maju, uz kuru vina parvacas. Vecais dzivoklis esot bijis tik mazs un neerts, tomer maja esot tik skaista un gaismas pilna. Pie majas augot rozes un pa logu skats paveras uz Mules kalnu. Tomer tagad Annai nav viegli, jo majas iegadei tika panemts kredits, kurš tagad ir jaatmaksa. Anna ir spiesta stradat nakts mainas lai sanemtu lielakas piemaksas. Abas pieturas Nauris nebilda ne vardu, bet domaja par gaidamo matematikas barbaudes darbu. Pienakot Naura pieturai vinš atsveicinajas no krustmates un devas uz blakus esošo skolu. Naura pirma stunda bija matematika, tomer skolotaja vel nebija ieradusies. Tomer lidz ar zvanu skolotaja bija klat un atsledza durvis. Visi sasedas pa vietam un skolotaja izdalija parbaudes darbus piekodinot: "Ši atzime ietekmes semestra atzimes un zinašanas bus vajadzigas eksamena gada nosleguma." Nauris bija citigi gatavojies un 9. klases 2000. gada matematikas eksamena pirmais variants Naurim nesagadaja nekadas grutibas. Nauris samera atri pabeidza darbu un to iesniedza. Nemot vera, ka Nauris bija pirmais kurš iesniedzis darbu, skolotaja to nema un uzreiz izlaboja. Nauris bija sanemis piecdesmit cetrus punktus ar kuriem vinš bija diezgan apmierinats. Otras stundas sakuma, kura ari bija matematika Nauri izsauca pie tafeles. Skolotaja vinam uzdeva cetrdesmit astota uzdevuma c piemeru. Naurim bija jaizvelk saknes, ko vinš ari veiksmigi izdarija. Naurim atlava doties vieta. Atri vien matematika bija pagajusi un sekoja divas sporta un latviešu valodas stundas kuras nenotika nekas jauns. Praktiski Nauris noguleja abas latviešu valodas un sporta bija samera mazaktivs, miega trukums darija savu. Pienaca fizikas stunda un skolotajs uzdeva negaiditu kontroldarbu. Kontroldarba bija tikai 3 piemeri, tomer katri no citas temas. Nauris visu izrekinaja pareizi un sanema 10 balles. Par to Nauris bija diezgan priecigs, tomer vel priecigaks Nauris kluva pec blakus sedetaja Armanda pacukstešanas par to, ka saslimis biologijas skolotajs. Tomer klausoties Armandu Nauris nedzirdeja skolotaja teikto. Skolotajs redzeja Naura smaidu, piegaja klat un uzdeva jautajumu: "Ja tev aizsietu acis un liktu pateikt kura stava tu atrodies, ka tu to varetu noteikt?" Nauris apjucis un nokaunejies kluseja. "Ja tev pateiktu, ka šeit brivas krišanas paatrinajums ir vislielakais, vai ari tad tu nespetu atbildet?" Nauris turpinaja kluset. Skolotajs nesagaidijis atbildi samazinaja Naura kontroldarba atzimi. "Nakamreiz seko lidz stundas gaitai un klausies ko stastu!" Teica skolotajs. Fizika pagaja samera atri un nemot vera, ka biologija nenotika visi devas majas. Ara bija jauks un saulains laiks, tadel Nauris uz majam devas ar kajam. Ejot vinš pratoja ko daris pa brivdienam. Nonakot majas Nauris bija diezgan parguris, tadel nolika somu un devas gulet. Nauris pamodas ap pulksten 20:00. Nauris iesledza televizoru un noskatijas zinas. Pec zinam Nauris devas uz virtuvi, jo gribeja kaut ko apest. Ieejot virtuve Nauris atcerejas par saldejumu kurš stav ledusskapi. Naurim loti garšo mazais Druvas saldejums vafelu glazite ar valriekstiem. Nauris panema saldejumu un devas uz istabu turpinat skatities televizoru. Ieejot istaba Nauris saka skatities filmu kurai sakumu vinš bija nokavejis. Ta bija karteja amerikanu komedija kur no cietuma bija izbeguši tris noziedzinieki un begot no apsargiem skreja uz garam braucošo vilcienu, tomer nemot vera ka visi tris bija sakedeti vagona ta ari netika. Kaut ari vilciens aizbrauca aiz ta ripoja neliels vagoninš bez sienam un grieztiem, kuru vadija vecs, akls onkulis. Visi noziedzinieki izlema talak doties ar to, tomer Naurim nepatik šadas filmas un vinš izsledza televizoru un devas gulet pa visam.

Uzdevumi.

Matematika.

48. Uzd. c) |2x+4|=|x2-x| (Izvelc saknes).

Fizika.

1) Cik daudz sver Sudrabs, kura tilpums ir vienads ar 1000g udens 39,2 gradu temperatura pec Farenheita skalas?
2) Cik ilga laika auto braucejs kustoties vienmerigi paatrinati sasniegs atrumu 90 km/h, ja sakuma atrums ir 54 km/h un paatrinajums ir 0,25 m/s2. Cik lielu attalumu veiks auto šaja laika posma?
3) Cik liels speks darbokas uz kermeni, kura masa ir 100 kg un tas 3 sekunžu laika veic 63 metru garu celu. Kermena sakuma atrums ir 54 km/h.

Vertibas.

Vertiba a= Cik minutes Nauris brauca uz skolu?
Vertiba b= Naura vidusskolas kartas numurs?
Vertiba c= Naura atzime par parbaudes darbu matematika?
Vertiba d= 48. Uzdevuma c piemera pozitivaa sakne?
Vertiba e= Fizikas kontroldarba 1. uzdevuma atbilde?
Vertiba f= Fizikas kontroldarba 2. uzdevuma atbilde par laiku?
Vertiba g= Fizikas kontroldarba 2. uzdevuma atbilde par celu?
Vertiba h= Fizikas kontroldarba 3. uzdevuma atbilde?
Vertiba i= Kura stava notika fizikas stunda?
Vertiba j= Nauris ar katru kodienu no saldejuma nokož 8% tilpuma. Cik daudz ml paliks pec 5 kodieniem?
Vertiba k= Filmas Latviskaja nosaukuma esošo patskanu skaits?
Vertiba l= (g/h)+(a-i)
Vertiba m= a+d+i
Vertiba n= b*(c/d)-a
Vertiba o= b/2-e+c
Vertiba p= g-(2*h)

Gala koordinates.

N 5k° la.mn'
E 2d° k.op'

You can check your answers for this puzzle on Geochecker.com.

hackers counter system

Additional Hints (Decrypt)

Ryrxgebzntargvfxnwn vaqhxpvwn ve arcvrpvršnzv zrgnyn ivwhzv ha UVAGF.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.