Skip to Content

EarthCache

Peazemerlannen

A cache by Cardamar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/20/2010
In Friesland, Netherlands
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PeazemerlannenDeze cache is mogelijk gemaakt door toestemming van It Fryske Gea, mijn dank hiervoor.

U kunt uw cachemobiel parkeren direct bij de cachelocatie. Als u een vogelliefhebber bent, vergeet dan vooral uw verrekijker niet. Diverse soorten vogels zijn hier te spotten, waaronder de kluut, de zilverplevier, de zwarte en groenpootruiter, alsmede rot- en brandganzen. De dijk is het gehele jaar toegankelijk.

De Peazemerlannen-kwelder is de enige grote vastelandskwelder in het noordoosten van Fryslân. Het adembenemende uitzicht vanaf de dijk zag er een aantal tientallen jaren heel wat anders uit, nadat een storm in 1973 een dijkdoorbraak in het gebied veroorzaakte.

Het gebied is net als andere kwelders en zomerpolders ontstaan door landaanwinning. In 1945 werd een zomerkade aangelegd van 2,25 meter (NAP) hoog. Hierdoor ontstond de zuidelijke zomerpolder. Zes jaar later werd een tweede dijk – een bitumendijk met een hoogte van 3,10 meter (NAP) – aangelegd. In beide zomerpolders werd veeteelt bedreven tot aan 1973.

De noordelijke zomerpolder ging verloren door een storm in april 1973. Deze storm veroorzaakte een doorbraak in het midden van de bitumendijk van 1951, waardoor er weer uitwisseling van zeewater en sediment plaats kon vinden tussen de Waddenzee en de noordelijke zomerpolder. In de winters daarop hebben er meerdere stormvloeden plaatsgevonden waarna uiteindelijk - mede vanwege het financiële plaatje - werd besloten de herstelpogingen aan de dijk te staken.In 1979 is een tweede deel van de bitumendijk weggeslagen (op bovenstaande kaart is het missende deel van de dijk goed te zien), aan de westzijde van het vorige ontstane gat. Doordat de zee weer vrij kon stromen in het noordelijk gebied van de Peazemerlannen, slibde de kwelder op. Deze kwam hierdoor per jaar ongeveer een centimeter hoger te liggen. Als gevolg hiervan ontstond een dynamisch kwelderlandschap, met een oeverwallen- en kommensysteem. Vanaf de zee stroomt het water met grote snelheid de kreken binnen. De grotere en zwaardere deeltjes in het water worden dichtbij de kreekrand afgezet. De kleinere deeltjes zullen pas bezinken wanneer het water stil komt te staan. Zo zullen de zwaardere deeltjes bij de oeverwallen worden afgezet, terwijl de lichtere deeltjes in de kommen worden afgezet. Het hoogteverschil zal op deze manier steeds meer worden versterkt.

Door historische en recent uitgevoerde metingen blijkt dat de opslibbing in de Peazemerlannen vrijwel gelijk is aan de opslibbing aan de Friese en Groningse kust. De opslibbing per jaar bedraagt meer dan 10 mm per jaar, terwijl de zeespiegel gemiddeld stijgt met 2,4 mm per jaar. Door de opslibbing van het gebied, kan de kwelder het gemiddeld hoogwater goed bijhouden. Ook de slibvangende werking van de vegetatie werkt hier aan mee.

Er zijn namelijk veel halofyten (zoutminnende planten) op de Peazemerlannen vertegenwoordigd, zoals het Zeekraal, Engels slijkgras, Schorrekruid en Lamsoor. Langs de rechte sloten hebben zich lage oeverwallen ontwikkeld, waarop Zoutmelde en Zeeaster groeien. De kwelder bleef ook niet onopgemerkt door vogels, al snel vestigden meeuwen- en sternkolonies zich hier.

Het nu onstane buitendijkse kweldergebied is onder te verdelen in twee delen: het hooggelegen deel voor de deltadijk (15 hectare groot), en het laaggelegen deel voor de strekdam (4 hectare groot). Overtollig zee- en regenwater in de zomerpolder wordt afgevoerd door negen klepduikers.

In de toekomst zou er nogmaals een grote verandering in het gebied plaats kunnen vinden, aangezien er plannen bestaan om de zomerpolders geheel of gedeeltelijk te ontpolderen. Dit in het kader van het creëren van meer vastelandskwelders langs de waddenkust.


Om de cache te loggen dienen de volgende vragen per e-mail aan mij beantwoord te worden:

***

1. Als u zich op de cachelocatie bevindt, hoeveel meter bevindt u zich dan boven het niveau van de Peazemerlannen?

2. Waarmee sloot men de dijkgaten in geval van overstromingsgevaar af?

3. Een foto van uw team op de cachelocatie wordt ten zeerste gewaardeerd, dit is echter geen verplichting om de cache te mogen loggen.

***

Let op: logs waarbij geen e-mail is gestuurd worden binnen 24 uur verwijderd.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

661 Logged Visits

Found it 655     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 556 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 9/24/2017 12:22:41 PM Pacific Daylight Time (7:22 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page