Skip to content

VTU viadukts Traditional Geocache

Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LAT]Slepnis ir parasta izmera plastmasas karba kura iekša ir viesugramata, zimulis, pildspalva un vel dažadi sikumi. Tas ir paslepts netalu no VTU (Valmieras Transporta Uznemums). Iesaku panemt lidzi lukturiti un ir iespeja sasmereties.

[ENG]Cache is localized near VTU (Valmieras Transport Company). Middle size box with logbook, pen, pencil and other small stuff. You should take a flashlight and there is pssibility to get dirty.Komersants SIA "VTU Valmiera" ir viens no vecakajiem un lielakajiem transporta uznemumiem Latvija, dibinats 1945.gada rudeni.

Socialisma perioda Valmieras autotransporta kombinats Nr.12 nodarbinaja apmeram 1200 darbiniekus, uznemuma ipašuma bija ap 500 dažadam transporta vienibam.

Socialismam sabrukot, parvadajumu apjoms samazinajas apmeram par 70%, tapec 1992.gada uznemums sadalijas divas dalas un atteicas no kravu parvadajumiem. Šaja laika dala autobusu maršrutu tika slegti, un parvadajumiem izmantoja tikai 30 autobusus. Velak, ekonomiskajai situacijai uzlabojoties, tika uzpirkti no bankrotejošam firmam lietoti autobusi, remonteti uznemuma darbnicas un nodarbinati atjaunotajos maršrutos.

1991.gada 21.maija uznemums kluva par valsts transporta uznemumu "Valmiera". 1996.gada 1.novembri uznemums nokluva pašvaldibas "pasparne" ka Valmieras rajona pašvaldibas uznemums "VTU Valmiera". 2001.gada 20.marta uznemums tika registrets uznemuma registra ka Valmieras rajona pašvaldibas sabiedriba ar ierobežotu atbildibu "VTU Valmiera". 2003.gada 10.julija Komercregistra registreja SIA "VTU Valmiera".

SIA "VTU Valmiera" nodrošina klientus ar transporta pakalpojumiem gan regularajos, gan neregularos maršrutos, sniedz transporta pakalpojumus klientiem iekšzeme un arvalstis. Pašlaik ir atjaunoti apmeram 70% no agrak slegtajiem maršrutiem, uznemuma ir 94 autobusi, ap 300 darbinieki.

Tiek apkalpoti 10 pilsetas, 57 rajona un 30 talsatiksmes regularie maršruti. Uznemums sniedz regularos pasažieru parvadajumu pakalpojumus ar autobusiem Valmieras un Valkas rajona, ka ari Valmieras un Smiltenes pilsetas un vairakos talsatiksmes maršrutos valsts robežas.

2001.gada uznemumam tika pievienots pašvaldibas uznemums "Tehnika un sports", kas šobrid veiksmigi darbojas ka uznemuma auto apmacibas nodala. Teoretisko eksamenu ar pirmo kartošanas reizi sekmigi nokarto 78% kursantu un praktiskas braukšanas eksamena sekmigs rezultats ir 81% nakamo autovaditaju, kas ir loti labi statistiskie raditaji valsts meroga.

Uznemuma pamatbaze atrodas Valmieras rajona Kocenu pagasta pie autocela Riga- Valmiera un Valmieras pilsetas robežas tieša tuvuma. Pasažierus apkalpo cetras uznemuma autoostas- Valmiera, Rujiena, Valka un Smiltene. Bilešu tirdzniecibai autobusos tiek izmantoti elektroniskie kases aparati. Visas uznemuma autoostas bilešu tirdznieciba notiek datorizeta vienota valsts bilešu realizacijas sistema "Baltic lines", kas dod iespeju pasažieriem iegadaties biletes uz visiem sistema ieklauto uznemumu reisiem gan iekšzeme, gan arzemes.

SIA "VTU Valmiera" kopš 1993.gada 1.decembra ir Latvijas pasažieru parvadataju asociacijas (turpmak LPPA) biedrs un viens no dibinatajiem. LPPA atbalsts ir butisks ikvienam pasažieru parvadajumu pakalpojumus sniedzošam uznemumam, ipaši šobrid- Eiropas savienibas (ES) likumdošanas normu ieviešanas perioda. Uznemuma administracija iegulda savu intelektualo un uznemuma finansialo kapitalu, lai nodrošinatu ES normativo aktu prasibu izpildi uznemuma darbiba attieciba uz autovaditaju darba un atputas laiku režimiem, transporta aprikošanu ar tahografiem un atruma ierobežotajiericem, u.c.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] vrxšn (bgenvf)
[ENG] vafvqr (frpbaq)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)