Skip to Content

Traditional Geocache

Slaget vid Halmstad (Fyllebro) 1676

A cache by SM6XRX Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/21/2010
In Halland, Sweden
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Till minne av slaget vid Halmstad (Fyllebro) 17 augusti 1676 har en minnesplats anlagts i området där fältslaget ägde rum mellan svenskar och danskar.

Invigningstalare vid invigningen den 17 augusti 2010 var försvarsminister Sten Tolgfors och kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf fick äran att klippa av det blågula respektive rödvita bandet så att minnestavlan kunde avtäckas.

Cachen är placerad en liten bit från själva minnesplatsen. Penna saknas i cachen så ta med så att Du har något att logga med. Minnesplatsen med informationstavla finns N56.39.063 E012.54.985

Från Wikipedia har nedanstående information hämtats om Slaget vid Halmstad 1676:

Slaget vid Halmstad (Fyllebro),

även benämnt slaget vid Fyllebro, var ett avgörande slag under skånska kriget mellan Sverige och Danmark. Det stod utanför Halmstad den 17 augusti 1676, då danskarna besegrades i grunden. Genom segern kunde svenskarna samla förstärkningar och senare besegra den danska invasionsarmén i slaget vid Lund. Detta kom att bli det sista slaget mellan danskar och svenskar i Halland.

Bakgrund

Under åren 1675–1679 var Sverige involverat i krig på flera håll; i Nordtyskland mot Brandenburg, i Skåne mot Danmark, i Bohuslän och Jämtland mot norska styrkor och i södra Östersjön mot Danmark och Nederländerna. Efter slaget vid Ölands södra udde den 1 juni 1676 mellan en dansk-nederländsk och en svensk flotta, där den svenska flottan besegrats och satts ur spel, hade Danmark uppnått herravälde i Östersjön. Därigenom hade det blivit möjligt för Danmark att landstiga i Skåne, vilket skedde vid Råå söder om Helsingborg den 29 juni samma år. Danskarna mötte inget motstånd, utan istället retirerade den svenska armén under ledning av Karl XI först mot Kristianstad och sedan vidare mot Karlshamn, Småland och Växjö för att invänta förstärkningar.

Under tiden för den svenska reträtten erövrade danskarna Helsingborg och Landskrona och i Bohuslän ryckte norska trupper in och erövrade Uddevalla och Vänersborg, varefter Göteborg belägrades i juli. Den danska huvudarmén erövrade Kristianstad den 15 augusti efter hårda strider. I början av augusti marscherade en dansk trupp om 3 000 man under ledning av generalmajor Jakob Duncan mot Halmstad. Avsikten var att inta staden och sedan gå vidare för att hjälpa de norska trupperna vid Göteborg. Det uppstod nu en allvarlig situation för svenskarna och Karl XI beslöt att bryta upp från Växjö för att undsätta Göteborg, men fick under marschen begäran om förstärkningar från kommendanten i Halmstad och vände därför trupperna dit. Den danska armén fick order från kung Kristian V att dra sig tillbaka söderut, men svenskarna hade redan nått Knäred och inledde en snabb marsch mot Laholm för att förhindra danskarnas reträtt. Tidigt på morgonen den 17 augusti fortsatte danskarna marschen söderut, men fördröjdes av att de måste reparera Fyllebron, som de tidigare rivit.

Slaget

Under befäl av general Rutger von Ascheberg red 300 ryttare direkt mot Halmstad och stötte vid Fylleån, en halvmil söder om Halmstad, på de danska trupperna. Danskarna gjorde en felbedömning och gick i försvarsställning istället för att anfalla de svenska trupperna. Svenskarna fick snabbt förstärkning av hela kavalleriet och nästan hela infanteriet. Den svenska armén var därigenom numerärt överlägsen danskarna. Danskarnas befälhavare Duncan trodde, när han först såg Aschebergs ryttare, att dessa bara var en strövkår ute på rekognosering, och valde istället för att anfalla dem att fortsätta över Fyllebron. Duncan skickade inte fram några skvadroner för att hindra den svenska förstärkningen, då han inte insåg att hela den svenska armén var på väg mot honom. Detta kan förklaras genom att en av hans trupper under natten stött på en svensk kavalleriavdelning och inte upptäckts av denna, trots att de djärvt fallit in i kön.

Uppgifterna om styrkornas storlek varierar. Sammansättningen av den danska armékåren är klar, men numerären är svår att bedöma. Svenska källor brukar uppge 4 000 man, vilket brukar reduceras till 3 000. Den troliga siffran är närmare 4 000 och minst 3 500. Den svenska styrkans sammansättning och numerär är osäker, men beräknas till 18-20 skvadroner rytteri och dragoner och sex bataljoner fotfolk, vilket beräknas ge en numerär om 6 000 man.

De danska trupperna stod på fel sida av Nissan och Fylleån och positionen var dålig – i en dalgång, med två vattendrag i ryggen – vilket gjorde att slaglinjen inte kunde utvecklas. Framåt hindrades de av svenskarna och vid en reträtt kunde panik uppstå på bron. Det svenska kavalleriets väg mot Fylleån var besvärlig och många hästar bröt benen i den steniga terrängen. En timme efter kavalleriets ankomst anlände de svenska bataljonerna.

Slaget inleddes mellan klockan åtta och klockan nio på morgonen. Slagplatsen var sydstranden av Fylleån. Den var inte idealisk för varken anfallare eller försvarare, men det svenska kavalleriet kunde ställa upp sig i slagordning som planerat. Den svenska slagordningen var konventionell med två kavalleriflyglar – den högra med kungen själv var något starkare än den vänstra – och med infanteriet däremellan, när det anlänt. Artilleripjäser ställdes upp i mindre luckor i slagordningen. Den danska slagordningen var likartad.

Striden var över på knappt en timme och inleddes troligen av ett danskt anfall. Det svenska kavalleriets högra flygel vadade över ån och anföll det danska kavalleriet i ryggen, vilket gjorde det möjligt för resten av den svenska armén att gå över ån. Den vänstra svenska flygeln, som var svagare än den högra, fick problem men fotfolket ryckte ständigt framåt. Striden mellan infanteritrupperna var hård, men genom det svenska kavalleriets insatser drevs danskarna över ån.

Under tiden som det svenska infanteriet höll på att inta sin plats i slaglinjen ökades den danska artillerielden och det danska infanteriet inledde anfallet. Danska dragoner bröt sig ur slaglinjen och anföll Skaraborgsbrigaden innan denna hunnit inta sina platser, men anfallet slogs tillbaka. Den danske majoren Hein genomförde en karakoll och försökte bryta sig igenom skaraborgarnas led, men dessa nedgjorde större delen av dragonerna. Efter genombrytning stötte Heins trupper på en skvadron ur Skånska kavalleriregementet. En hård kamp uppstod och Hein togs tillfånga. Två danska bataljoner, skyddade av spetsvagnar, orsakade stort besvär för svenskarna, men det svenska gardet lyckades ta sig förbi och genomföra ett värjanfall, varvid danskarna vek undan. Sedan de danska befälen fallit flydde deras trupper över Fylleån efter tapper strid, där de utstått sjutton salvor från det svenska gardets musköter, och stora förluster. Gardets tredje bataljon pressade tillbaka en dansk bataljon över ån, vilket orsakade panik bland danskarna.

Även mellan den svenska högerflygeln och den danska vänsterflygeln var striden het. Kung Karl, Ascheberg och Dahlbergh red i täten för högerflygeln, varvid Ascheberg skadades av två skott i armen. Första linjen bestod av åtta kompanier ur Livregementet under befäl av överste Nils Bielke, samt två av kungens drabantkompanier. Flygeln gick fram i galopp och anföll med blanka vapen i full karriär in i fiendens trupper, sedan pistolerna avfyrats ("à la française"). Bielke sårades under striden. Sedan det svenska kavalleriet slagit det danska tog de sig över Fylleån och angrep den danska centern i ryggen. Panik utbröt och de danska trupperna flydde över ån. Duncan lyckades inte få till en ordnad reträtt och samla trupperna till motstånd. Han såg sig därför tvungen att skicka en trumpetare till svenskarna för att meddela att han var beredd att lägga ned vapnen för att undvika en fortsatt slakt, vilket accepterades av kung Karl.

Förluster

Det råder oklarheter om de båda sidornas förluster. De danska förlusterna var stora med närmare 1 000 stupade och 2 000 tillfångatagna (1 567 fångar och 469 som övergick till svenska armén) varav närmare ett hundratal officerare, däribland den danske befälhavaren Duncan. Enbart 500-600 danskar undkom. På svensk sida uppgick förlusterna till endast 200 döda och sårade. Vissa uppgifter anger de svenska förlusterna till 50 man, vilket sannolikt är något för lågt. De officiella svenska förlustsiffrorna anger 185 man, av vilka 41 meniga och fem officerare stupade. Danskarna förlorade också fanor, standar, nio kanoner och några mörsare.

Följder

Då 3 000 danskar var försatta ur spel försvagades den danska armén. De svenska trupperna och deras ledning fick ett ökat självförtroende, då det visat sig att danskarna var mindre slagkraftiga än förväntat. Detta hade stor betydelse för kommande strider. Karl XI och de svenska styrkorna gick efter slaget i försvarsställning bakom ån Viskan vid Syllinge (Åskloster). Danskarna ansåg att risken med ett anfall mot svenskarnas försvarsställning var för stor och drog sig därför tillbaka för vinterkvarter vid Rönne å mellan Helsingborg och Ängelholm. De danska styrkorna hindrades genom nederlaget från att inta Halmstad och förenas med de norska styrkorna i Bohuslän. Efter svenska förstärkningar till Göteborg och utebliven hjälp från de danska trupperna gav de norska styrkorna upp belägringen av Göteborg. Rent militärt betydde den svenska segern lite, men den svenska ledningen tog lärdom av erfarenheterna för kommande slag.

Johan Friedrich Lützow

var en tysk överstelöjtnant i dansk tjänst som under slaget vid Halmstad (även kallat slaget vid Fyllebro) enligt ganska tvivelaktiga källor ensamt bragde livet om 17 av 100 stupade svenskar. Född 1651 på fädernegården Seedorf i Mechlenburg. Blev 1675 överstelöjtnant vid ett danskt dragonregemente, uppsatt 1675 som ett led i rustningarna mot Sverige.

Det var när hela den danska armén i totalt kaos i retirerade över en smal bro över Fylleån som Lützow ska ha vänt om på bron och slagits för sitt liv. Trots att han var skadad av både kula och klinga stod han kvar och slogs medan hans kamrater sprang för livet. Han lyckades nedgöra 17 svenska soldater innan han själv föll död ner, och han ansågs så tapper att svenskarna senare förärade honom med ett monument på platsen med inskriptionen:

Stympad men Kämpande Föll här den Tappre Lützow i Fältslaget den 17aug 1676.

Stenmonumentet är rest i Fyllebro, 4 km sydöst om Halmstad. I Halmstad finns också en gata, Lützowgatan, uppkallad efter Lützow. Flera vägar har fått namn efter personer inblandade i slaget, men ingen mer från den danska sidan.

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

326 Logged Visits

Found it 272     Didn't find it 31     Write note 2     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 7     Update Coordinates 1     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 14 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 11/15/2017 3:39:45 PM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:39 PM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page