Skip to content

Sjællands Kirker - Vor Frue Kirke - Kalundborg Multi-cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Arkiveret pga manglende reaktion.

More
Hidden : 08/22/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Offset cache

DA:

Cachen indeholder: FFC, JFFC, stashnote, logbog, skriveredskab, diverse bytteting.

Denne cache er placeret i den gamle højby i Kalundborg nær den smukke femtårnede kirke, og ruinen af Kalundborg slot. Højbyen er i sig selv et besøg værd, fyldt med søde gamle huse, der ligefrem summer af historiens vingesus. Fra højbyen er et fantastisk view over Kalundborg fjord, så giv dig endelig tid til en spadseretur i disse små krogede gader, der emmer af charme.
Cachen er en lille multicache, de opgivne koordinater er på et filmhylster placeret tæt ved kirken, koordinaterne til den endelige cache vil du finde i filmhylstret.

Vor frue Kirke:

Den femtårnede Vor Frue Kirke er en af de mest særprægede og gådefulde kirker i Norden. Man skal langt uden for landets grænser for at se et lignende kirkebyggeri. Vor Frue Kirke regnes da også for at være Danmarks vigtigste bidrag til den europæiske middelalderarkitektur.
Kirken grundlagdes formodentlig af stormanden Esbern Snare, bror til biskop Absalon, omkring 1170.
I modsætning til de traditionelle, længdeorienterede kirker er Vor Frue Kirke en centralbygning, hvis grundplan har form som et ligearmet græsk kors. Over korsets midte tårner et 44 meter højt firesidet tårn sig op. Over hver af de fire korsarmes afslutninger er placeret et ottesidet tårn. Allerede i 1314 blev kirkens tagpartier ødelagt i en brand, så de oprindelige tårnafslutninger er ukendte.
Det centrale tårn er omkring 10 meter højere end de øvrige. Det kaldes Mariatårnet efter Jomfru Maria, mens de øvrige tårne er opkaldt efter hver sin helgeninde: Sankt Anna mod øst, Sankt Gertrud imod vest, Sankt Maria Magdalene mod syd og Sankt Catharina mod nord.
Noget tyder på, at kun det midterste Mariatårn har været planlagt fra starten. De fire korsarmstårne er så kommet til under opførelsen. Konstruktionen er i hvert fald temmelig letsindig, da de fire tårne hviler direkte på korsarmenes tøndehvælv, og det høje Mariatårn bæres af centralrummets fire 6,2 meter høje granitsøjler. Uforsigtige udgravningerinde i kirken i 1827 medførte da også, at det store tårn styrtede sammen.

Tårnet blev genopbygget ud fra ældre opmålinger under Vilhelm Tvedes restaurering fra 1867-71. Fra 1916-21 blev kirken atter istandsat af arkitekterne Andreas og Mogens Clemmensen. I 2009 blev udskiftningen af kirkens tag afsluttet.

Kalundborg Slot:

På en lille grøn plet i hjertet af Kalundborg ligger ruinerne af Kalundborg slot. Mere præcist, er det ruinen af det nordre tårn kaldt Folen.
Denne grønne plet har været Danmarks midtpunkt, da det var de Danske kongers hovedsæde.
Man har ikke nogle dokumenterede beviser for, hvornår Kalundborg slot blev bygget, men man har vurderet opførslen af det til at ligge mellem 1267 og 1344.
Opførslen af slottet mener man at være påbegyndt af Kalundborgs fader Esbern Snare. Saxo fortæller om Esbern Snare som bygherre af en borg ved Hærens Vig for at beskytte landet mod sørøveri, men årbøger fra Ryd og Lund fortæller, at Kalundborg afbrændtes i 1285 af Nordmændene og at slottet først kom Danskerne i hænde, da Valdemar Atterdag efter andet forsøg genvandt Danmark.
Ved Valdemar Atterdags indtagelse af byen i 1344 vides det at have været et stærkt forsvarsværk, og han påbegyndte en forstærkning og udbygning af borgen.
Tegninger af Kalundborg slot fortæller om udseendet før nedrivningen i 1660.
Der har været en hovedfløj, Nordvestfløj, Sydvestfløj og midt i slotsgården en brønd. Dette har været det centrale kompleks.

Slottet har været omgivet af mur, der ligesom en vandfyldt grav skilte det fra byen. Denne vandgrav er blevet forsynet med vand gennem en række små åbninger i muren.
Omkring slottet var der en ydre gård mod de tre øvrige verdenshjørner. Mod Nord lå mellem ydre og indre mur et svært hus, der angives som kornhuset.
Op til nordre mur lå en række bygninger sammenbygget med det to tårne Folen og Fars Hat.
De to tårnes funktion kan have ændret sig fra opførsels tiden, men det vides, at Folen har fungeret som rigets arkiv indtil 1582. Fars Hat var tårnet, hvor Christian II sad fængslet indtil han blev overflyttet til Sønderjylland.
De andre tårne er blevet opkaldt efter deres funktion, malt-, brygger- og smedetårnet.
Adgangen til slottet var uhyrlig velsikret. Først skulle graven passeres, inden man tæt op ad den Nordre bymur nåede til slotsporten, der lå mellem kornhuset og bygningerne op til Fars Hat. Herefter fortsatte man rundt om kornhuset ind gennem en port i den indre ringmur. Man fortsatte ind igennem endnu en port mellem Nordvestfløjen og ringmuren og langs med slottets Nordvestre side, nåede man frem til porten til den indre slotsgård.
De sidste rester af slottet blev revet ned efter Svenskerkrigen 1660. Ikke meget står tilbage til at repræsentere denne fabelagtige fæstning. Kun et fundament fra tårnet Folen og et par enkelte sten fra Fars Hat står tilbage (Kilde: Kalundborgs Historie, Bind IV).

Dette er helt klart et sted der er værd at besøge, hvis man interesserer sig for Danmarks historie. Stiller man sig midt i det hele og lukker øjnene, kan man næsten fornemme hvad der er sket i tidens løb.

(Kilde: GC16419)

 

EN: (by Google Translate)

The cache contains: FFC, JFFC, stashnote, log book, writing instrument, various trade items.

This cache is placed in the old part of Kalundborg, near the beautiful church with the five towers and the ruins of Kalundborg castle. The town area is filled with small, cute houses and you can sense the presence of history. There is an incredible view over the sea, from the hill where the town area lies. So please take a walk here, you will not regret it.
The cache is a multicache, the coordinates will take you to the church, a small container is placed here, the coordinates to the actual cache is placed in the small container.

The church:

The church with the five towers Vor Frue Kirke, is one of the most distingtive and mysterious buildings in Scandinavia. Vor Frue Kirke is considered to be Denmark’s most important contribution to medieval architecture. The church was founded by bishop Absalons brother Esbern Snare around 1170.
The ground plan of Vor Frue kirke is one central building shaped like a greek cross. The church has 5 towers, the tallest tower is about 10 metres higher than the other towers. It’s called the tower of Mary named after Mother Mary, whereas the other towers are named after female saints: Skt Anna towards East, Skt Gertrud towards West, Skt, Maria Magdalene towards South and Skt Catharina towards North.
Everything seems to show that only the tower in the middle Mary was planned from the begining. During the construction of the church the plan of the four other towers were formed. The construction of the chuch is quite rash the Mary tower is only resting on four 6,2 high pillars.
In 1827 incautious dig outs inside the church made the big tower collaps. The tower was rebuild by William Tvede from 1867 -1871. The church was being renovated from 1916-1921 by the danish Architects Andreas and Mogens Clemmesen.

The Castle of Kalundborg:

In the heart of Kalundborg lies the ruin of the Castle of Kalundborg. More precisely the ruins of the northern Tower called Folen. This ruin was in ancient times here the Danish kings lived.
We don’t know exactly when the castle was build, but it is estimated to be between 1267-1344. We ought to believe that the castle was build by Esbern Snare. Saxo tells about Esbern Snare as being the building owner, the castle was according to Saxo build to protect the country from pirates. But year books from Ryd and Lund tell how Kalundborg was burnt down by the Norwegians in 1285, and that the castle wasn’t owned by the Danes until Valdemar Atterdag regained Denmark in the second attempt.
The Castle has consisted of a main wing, North-western Wing, South-western wing and in the middle of the palace yard with a well. This was been the central parts of the castle. The Castle has been surrounded by a wall and a moat which separated the castle from the city.
One of the most famous danish Kings Christian II was a prisoner in the Castle, until he was transferred to south Jutland. The Castle contained the The Danish record office until 1582. In 1660 during the wars with the Swedes the last parts of the Castle was torn down. The only thing we can see today is the fundament of the castle. It’s a very special place to visit you can sense the presence of history.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Fgrc 1 QLZB hqrasbe zhera ynatf iættra Fgrc 1 QLZB bhgfvqr gur jnyy nybat gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)