Skip to content

<

Zamecek Neuberk/Chateau Neuberg

A cache by Polgariana Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/02/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Zámecek Neuberk

Keš je odlovitelná ve všední dny v case 7 - 16 hodin

Druhý melnický zámek, méne známý než zámek Lobkowický, zámecek Neuberk, se nachází nad melnickým nádražím nedaleko cesty z Melníka na Chloumek.

Zámecek leží uprostred sadu a vinic a je využíván již od roku 1921, nejprve jako cvicný objekt, nyní jako Školní statek Vyšší odborné školy zahradnické a Strední zahradnické školy v Melníku.
Vlastní zámek slouží jako dívcí internát (chlapecký je asi o 100 m dál v jiné budove).

Zámek byl založen pocátkem 18. století Janem Fridrichem Neumannem z Neubergu - radou purkrabství ceského. V 60. letech 19. století byl okolo zámku za rytíre Jana Eduarda z Neubergu založen anglický park, v kterém dnes roste pres 400 druhu drevin. Park je používán jako studijní pro žáky zdejší školy jako sbírkový.
Okolní pozemky jsou využívány pro výuku praktických dovedností v oborech vyucovaných na škole - kvetinárství, sadovnictví, zelinárství, ovocnictví a vinarství. Obor vazacství je vyucován v areálu samotné školy na Polabí v Melníku. I ta už má svou keš GC2CXEE

Zámecek je jednopatrová budova, obdélníkového pudorysu, s vežickou uprostred mansardové strechy. V obou prucelích je rizalit.
Zajímavostí jsou také slunecní hodiny na bocní zdi zámecku

Vzhledem ke svému využití je zámek verejnosti neprístupný.

Pokud máte chut a cas na procházku, mužete si projít zdejší park a seznámit se se známými a méne známými drevinami.

Keš je LOCK&LOCK krabicka 0,45 l se základní výbavou logbook, tuzka, orezávátko a mudlokarta, toto prosím neodnásejte. Pro zacátek vlozeny malickosti na výmenu.

Prosím nevstupujte do zámecku a pohybujte se po cestách, nechodte prímo za šipkou.
Prosím o opatrnost pri odlovu, po areálu školního statku se pohybují zamestnanci, kantori a studenti kterí zde vykonávají svou praktickou cást výuky.

Zamaskujte po sobe prosím dostatecne úkryt, udržujte prosím vnitrek skryse v cistote pro dalsi kačery ... děkuji za nás vsechny
Své geovozidlo zanechte radeji mimo areál školního statku.

[EN]

Chateau Neuberg

Cache hunt on weekdays in the time 7-16 hours

Melník second manor house, less well known than Lobkowicz castle, manor Neuberg, situated above melnickým station near the road from Melnik to Chloumek.

The chateau is situated in the middle of orchards and vineyards and has been used since 1921, first as a training facility, now a school farm Colleges horticultural and gardening Middle School in Melnik. The manor house itself is used as a girls' boarding school (boy is about 100 m away in another building).

It was founded in the early 18th century John Frederick Neumann of Neuberg - Board Burgrave Czech. In the 60 the 19th century around the castle for the knight John Edward Neuberg based on English style, in which we now grow over 400 species. The park is used as a study of local school pupils as a collection.
Surrounding land is used for teaching practical skills in the fields taught at the school - flower parks, Vegetable Growing, Fruit Growing and Wine. Study vazacství is taught in the school premises at Elbe at Melnik. And it already has its own cache GC2CXEE

Chateau is a one-storey, rectangular layout, with a tower in the middle of a mansard roof. The facade is both buttress.

An interesting feature is also a sundial on the side walls of the castle

Due to its use of the lock is closed to the public.<<br/> If you want a time out for a walk, you can go through the local park and chat with well-known and lesser known species.

The cache is a Lock & Lock box 0.45 liters with basic equipment logbook, pencil, sharpener and mudlokarta, this should not be allowed, please. For a start, small things loaded on the exchange.

Do not enter the chateau and move along roads not go directly after the arrow. Please keep the interior shelters in good condition for the next finder ... thank you for all of us
Please be careful when harvesting, the site of the school farm to move employees, teacher and students who pursue their practical component of teaching.
Prefer to leave your car outside the school premises Farm.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] h cngl Cvahf
[EN] ng gur sbbg bs Cvahf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.