Skip to content

<

Challenge #043 Västragötaland Top 10

A cache by Djurets Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/13/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Challenge idén är helt och fullt stulen från http://coord.info/GC2P7ZQ

This is a rip off off http://coord.info/GC2P7ZQ


Västragötalands

Topp 10 favoriter

Challenge

 

 

Detta är en challenge cache. Cachen finns vid de angivna koordinaterna, men du måste uppfylla kravet på denna challenge för att få logga denna som hittad.

 

 

Denna utmaning handlar om att hitta de "Topp 10 Favorit" cachar i  Västragötaland. Många Geocaching premium medlemmar har att rösta på sin favorit cache. Genom att använda Groundspeak Filter kan du söka efter de cacher som har flest favorit röster.

 

Vilka är Västragötalands nuvarande Topp 10 favorit cacher?

 

För att ta reda på det följ dessa anvisningar:

 

Använd denna länk:

http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?state_id=377&sortdir=desc&sort=fav

 

De nuvarande Topp 10 favorit cacher kommer nu listas i fallande ordning.

 

För att vara berättigad att logga denna challenge måste du först göra detta:

 

1. Vid den tidpunkt du väljer att acceptera denna challenge skall du publicera en note-logg på denna cache-sida där du listar nuvarande Topp 10 cacher i Västragötaland.

2. Leta sedan upp och logga dessa 10 cachar.(enkelt, eller hur?)

3. När du kommer för att logga denna challenge, lista de cacher du hittat och det datum du hittade dem i din found loggen på denna sida.

 

 

Frågor och svar:

 

1. Får tidigare founds räknas? - Ja

2. Tänk om topp 10 i Västragötaland förändras innan jag hittat dem alla? - Du behöver bara hitta de 10 som du postade i din note logg.

3. Om Topp 10 förändrats och jag gillar den nya listan bättre kan jag börja om? - Visst, logga bara upp en ny note logg, lägga upp den nya listan och fortsätt med din Topp 10 utmaning.

4. Tänk om det finns en delad säga 8: e plats? - Räkna tio favoriter ner från # 1. Det är din kvalificerade Topp 10.

5. Tänk om det är en delad 10: e plats? - Välj då en av dessa.

6. Kan jag använda favorit cacher från andralän/stater? - Nej denna utmaning är endast för cachar i  Västragötaland.

7. Finns det en tidsgräns? - Nej, du kan ta så många dagar, veckor, månader eller år som du vill på dig att avsluta denna challenge.

8. Om denna  Västragötaland Topp 10 challenge cache någonsin hamnar på Topp 10 favoriter i Västragötaland kommer det att räknas? - Nej, hoppa över den och ta nästa i stället.

9. Jag är cache ägaren till en av de Topp 10 listade cacherna kan jag tillgodo räkna mig den? - Nej, om du är cacheägare till någon/några på topplistan skippa din egen och välj istället ut de tio översta på listan som du inte är ägare till (fortsätt alltså på nr 11 osv).

10. Jag adopterade en cache som ligger i topp 10, kan jag räkna den? - Tja om du verkligen har varit där där den är gömd och / eller genomfört de moment som krävs för att logga den, så varför inte.

11. Vad händer om en av de som jag valt i Topp 10 blir arkiverad innan jag hittar den sista? - Två svar på den. Om du redan hittat den arkiverade cachen du valt räknas den fortfarande som vanligt. Om du inte hade hittat den/de arkiverade cachen ännu måste du göra en justering i din lista.

 

Utmaningen här är att du skall hitta de aktuella Topp 10 favorit cacherna i Västragötaland som du valde att för att kunna logga denna challenge. Inga tricks och inget fusk.

 

Eftersom Premium Geocaching medlemmar fortsätta att avge sina röster på sina favorit cachar kommer denna utmaning förändras för hugade cachare under många år framöver.

 

Om du är en Premium Geocaching medlem och har inte använt någon av dina favorit cache poäng än, vad väntar du på?

[English]

Västragötaland

Top 10

ChallengeTHIS IS A CHALLENGE CACHE. THERE IS A CONTAINER AT THE POSTED COORDINATES, HOWEVER, YOU MUST COMPLETE THE CHALLENGE BEFORE LOGGING THE CACHE.


This challenge is all about finding the "Top 10 Favorite" caches in the state of Västragötaland. Many Geocaching premium members have been casting their votes for their favorite geocaches. Using Groundspeak's new Blue Ribbon Favorite Filter you can search for those favorite geocaches as voted on by your fellow geocachers in each state now.

What are Västragötalands current Top 10 geocaches?

To find out follow these directions:

Follow this link:

http://www.geocaching.com/seek/nearest.aspx?state_id=377&sortdir=desc&sort=fav


The current Top 10 favorite geocaches will now list in descending order.


To be eligible to find the final geocache container for this challenge continue on with these very simple steps.

1. At the time you decide to accept this challenge post a note on this cache page listing that days current Top 10 geocaches in the state of Västragötaland.
2. Go find and log those 10 caches.
3. When you get to log the final, list the geocaches you found and the date you found them in your cache log on this page.
(A bookmark may also be used to substitute writing out another list that includes your found dates)


Questions and Answers:

1. Do previous finds count? - Yes
2. What if the Top 10 in Västragötaland change before I finish finding them? - You only need to find the Top 10 that you opted in for as posted in your note.
3. If the Top 10 changed and I like that list better can I start all over? - Sure, just delete your first note listing, post a new opt in list and continue with your Top 10 challenge.
4. What if there is a tie for say 8th place? - Just count ten favorites down from the #1. That's your qualifying Top 10.
5. What if there is a tie for 10th place? - Pick the one you want.
6. Can I substitute favorites from other states? - No this challenge is for caches in the state of Västragötaland only.
7. Is there a time limit? - No, you can take as many days, weeks, months or years as you want to finish.
8. If the Västragötaland Top 10 challenge cache ever makes it to the Top 10 favorites in Västragötaland will it count? - No, skip it and go find the next one.
9. I am the cache owner of a Top 10 listed cache can I count it as a qualifier? -
No, if you are the cache owner to one or a few on the top list dropping your self and choose instead out the top ten on the list that you are not the owner of (ie proceed at No. 11, etc.).
10. I adopted a cache that is in the Top 10, can I count it? - Well if you have actually been there where it is hidden and/or completed that caches finding requirements yourself then sure why not.
11. What if one of my opt in Top 10 get archived before I find the final? - Two answers for that one. If you already found the archived cache you opted in for then it still counts. If you had not found the archived cache yet then you need to make an adjustment to your list.


The challenge here is that you find the current Top 10 caches in Västragötaland that you opted in for and be able to complete the challenge for yourself. No tricks.

As Premium Geocaching Members continue to cast their votes for their favorite caches this challenge will continue to change for new seekers for many years to come.

If you are a Premium Geocaching Member and have not cast any of your favorite cache votes yet, what are you waiting for?
free counters

Additional Hints (Decrypt)

Ebgiäygn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.