Skip to content

<

Stredoveke Detenice / Medieval Detenice

A cache by Or_Mi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/29/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vítej poutníce kdož v míru pricházíš. Do starých casu se navrátíš a když šikovný budeš, poklad se ti podarí nalézti.


Byt se chystáš hledati poklad na tomto míste, marné je tvé pocínání, vez, že tu není. Musíš však projíti stážemi peti a správné císlice k písmenum priraditi. Není namáhavé jíti mezi stážemi, nebot pout od jedné k druhé je velmi krátká a nenárocná a do minut dvaceti mel bys poklad objeviti. Pokladem je krabicka malinká, ve které mužeš naveky zvecnit své jméno a proslaviti svuj rod.

Pricházíš do osady jež založena byla pred mnohými veky, zmíneno o ní jest ve starých kronikách z let Páne 1052, lec vez, že její epocha se datuje déle. Pokud jsi student snaživý, toužíš po vedení historickém a ovládáš umení ctení v jazyce ceském, sám vyhledej informace, nemohu ti dáti všechny znalosti své.

Detenicky zamek

Detenice známy jsou svým zámkem v barokním slohu staveném, jež založen byl jako tvrz léta Páne 1295 Benešem z mocného rodu Markvarticu, jež synem byl Jaroslava z Hruštice, kterýž jako purkrabí na hrade Kámen u krále Premysla Otakara II. sloužíval. Nedaleko zámku prastarý pivovar s krcmou se nachází, pivovar, jež založen byl samotným pánem Benešem léta Páne 1307. Chutnou krmí krcma jest proslavená v širém okolí a v pivovaru pivo chute znamenité zde varí, dej si žejdlík na zdraví tvé a tvých nejbližších. Však strez se prebrati moku silného, jež do hlavy ti stoupl a opovážiti se rušit klid a pohodu vesnicanu, sec se zlou se potážeš a ran pár pometlem pres hrbet dostaneš.Dost recí bylo, dost vody uteklo, nuže pustme se radeji do hledání.

N 50° 22.081 E 015° 10.205´
Na stáži první spatriti mužeš kaplicku, okolo které volná plocha se nachází. Zde, na tomto míste za pár grošu ustájiti mužeš svuj kocár ci svého kovového ore. Kaplicky rácej si všimnouti, z cásti prední na okne i na mrížích znak se nachází, znak udatných a chrabrých maltézských rytíru, kterým nedaleký zámek patríval a kterí kaplicku zhotoviti nechali. Pocet vsech oken nahore na zvonicce budiz písmeno A.

N 50° 22.119´ E 015° 10.263´
Stáž druhá. Tvé nohy te zavedly ke vstupu do zámecké zahrady, neprocházej branou pakliže nechceš za prohlídku zahrady zaplatiti. Tvé oci at smerují nahoru na bránu, kde velké vázy kamenné se nacházejí. Jejich pocet budiž písmeno B.

N 50° 22.129´ E 015° 10.257´
Stáž tretí. Hned naproti pres cestu tvé zraky upoutá krížek kamenný s Kristem ukrižovaným. Postaven byl za casu zámeckého pána Filipa Wessenberka. Císlice tretí z letopoctu budiž tvé písmeno C.

N 50° 22.122´ E 015° 10.272´
Stáž ctvrtá. U vchodu do krcmy se práve nacházíš, kde mužeš posedeti a pojísti a popíti, co hrdlo rácí. Nevstupuj však ješte do dverí, radeji všimnouti se snaž kovového štítu s nápisem po pravici od vchodu. Znamenitá práce mistra kováre, což? Dve postavicky sedící malé spatriti mužeš. Pokud tvé oci poznávají dva rytíre, 2 prirad k písmenu D; pokud spatríš certa s andelem, budiž 3 písmenem D; nebo vidíš sedláka a žebráka, staniž se 5 písmenem D.

N 50° 22.158´ E 015° 10.331´
Stáž pátá. Tvé kroky zamírily až ke dverím do hostince zdobenými párem lucernicek. Zde prespati mužeš pokud únava te premuže a máš krejcaru nazbyt. Nyní však nemeškej a spocítej erby ctihodných rodu v rade nad tímto vchodem. Na velký erb pod strechou ani na bok budovy se nedívej, nenalezneš tam niceho, co bys potrebovati mohl. Pocet techto erbu v jedné rade budiž tvé písmeno E. Prostranství podél stavení budiž ti výstrahou, kdybys v opilosti ztropiti výtržnosti chtel. Vez, že se s lumpy a darebáky v techto koncinách nepárou. Povšimnouti si mužeš, že jedna z šibenic stále ceká na dalšího holomka...


A nyní jsi dospel k bodu, že rozluštiti mužeš kryptogram vedoucí k nalezení pokladu. Pokud jsi poctive všechny stáže obehl a peclive si body poznamenal, hádanka jest pro tebe snadnou:

N 50° 22,(E-B-C)(C*D-A-E)(E/B+A)´
E 15° 10,(B*D-C)(E+B-D)(A*B-C)´


Strez se mudlu pobíhajících v okolí a jejich zraku zvedavých. O víkendech klid je tu preveliký, avšak ve dny všední muže tu být neklidno. Necht vyzvednutí pokladu probíhá v tajnosti a krabicku ponechávej na míste stejném kde jsi ji získal, jinak te postihne prokletí a tvá ruka zcerná a upadne!

Zdrz se kritiky na umístení finálky, neb nebudu poklad schovávati v místech, kde mnoho mudlu chodívá a své zraky poulí. Mám zkusenosti mnohé jak kaceri nekterí nezdární nápadne poklad loví a pozornost mudlu vyvolávají. Nebudu jezditi z Práglu kazdého mesíce poklad obnovovati!

--------------------------

ENG

Welcome you whose coming with peace mind. You´ll return to the old ages and if you´re skillfull one, you´ll find a treasure.

If you´re coming to find a treasure in this place don´t do it. Know it is not here. You have to come throught five stages and find correct numbers to correct letters. Way among the stages is very short and easy and you´d discover the treasure within 20 minutes. The treasure is a small box – 35 mm film canister.

You´re coming to vilage which was built many years ago, you can find about it in old annals but know its history is older. Detenice is known by its baroque style castle which was founded as a citadel in 1295 by Mr. Benes from parentage Markvartic. Benes was the son of Mr. Jaroslav from Hrustice whose ministered to czech king Premysl Otakar II. There is a brewery and a tavern near the castle. The brewery was founded by Mr. Benes in 1307.

First stage - Parking with chapel – find the symbol on the chapel window from the front side. Same symbol you can see on a grate. The symbol belongs to the Maltese Knight Order. How many windows can you see up the bell tower? It is the letter A.

Second stage – Gate to the castle – have a look above and notice the big stone vases. Number of vases is the letter B.

Third stage – Crucifix – just over the way you can see the crucifix with the era written under. Third number is your letter C

Fourth stage – The entrance door to the tavern – notice metal signboard. It is a good blacksmith´s work, isn´t it? You can find two little figures sitting there. If they are the two knights: D = 2, if they are a angel and a devil: D = 3, if they are a farmer and a beggar: D = 5.

Fifth stage – The entrance door to the medieval hotel – count up the number of heraldries above the door in one line. Don´t see the big one under the roof or the heraldries from the right side of building. Number of heraldries is the letter E.


And now you have all data for resolve cryptogram leading to the treasure. If you were accurate it will be easy for you.

N 50° 22.(E-B-C)(C*D-A-E)(E/B+A)´
E 15° 10.(B*D-C)(E+B-D)(A*B-C)´


Beware of muggles running around in surroundings and their wondering eyes. There is quiet during the weekends but the other days can be bustling. Please pick the cache up in secrecy and return it to the same place.

free counters

Additional Hints (Decrypt)

h fgerqbirxr irmr ebu cybgh fr anpunmv, qbyr cebfgep ehxh fibh/ gurer vf n srapr pbeare arne bs zrqvriny gbjre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.