Skip to Content

Mystery Cache

Challenge #059G - How far can we reach?

A cache by 1337v411 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/13/2010
In Västra Götaland, Sweden
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Koordinaterna som angivits ÄR den plats där cachen ligger.

  The coordinates given ARE at the place where the cache is placed.

För att få logga denna cache krävs att du tidigare har hittat en cache inom det avstånd från 'How far can we reach?' som anges på FÖRSTA lediga rad i den fysiska loggboken.
En god inikation på vilken som är nästa lediga avstånd får du genom att titta på de senaste nätloggarna, men tänk på att det inte är säkert att den som hittat 'How far can we reach?' innan dig hunnit skriva sin nätlogg ännu.

  To qualify for a log on this cache you must previously have found a cache within the distance from 'How far can we reach?' stated on the FIRST empty row in the physical log book.
Have a look at the online logs to get a good indication of the next available distance, but please remember that the last visitor mightn't have written their online log yet.

När du loggar 'How far can we reach?' här på sidan, ange namn och GC-kod på den cache du hittat innan och exakt hur långt ifrån 'How far can we reach?' den är placerad. Enklaste sättet att räkna ut avståndet till samtliga svenska och de flesta danska, norska och finska cacher hittar du här, eller så använder du boulter.com.
Notera att GSAK använder storcirkel (greater circle) vid beräkning av avstånd vilket ger felaktiga värden över större avstånd, dubbelkolla därför alltid avståndet med verktygen på denna sidan innan du loggar.

  When you log 'How far can we reach?' on this page, please write the name and GC-code of the cache you have found before and the exact distance to 'How far can we reach?'. The easiest way of measuring the distance to all Swedish and the most Danish, Norweigan and Finnish caches do you find here, or use boulter.com.
Note that GSAK use greater circle for distance calculation which gives wrong values over greater distances. Be sure to verify the distance with the tools avaliable on this page before you log.

Tre nya hjälpmedel finns nu tillgängliga för er som letar efter lämpliga cacher:
  • En karta som visar vilka cacher som har använts för logg av denna cache samt tillgängliga cacher i kommande spann.
  • En lista med tillgängliga cacher inom ett valbart spann.
  • En sida där du kan ladda upp din my-finds.gpx och få en lista över alla avståndsintervall som du har hittat en cache i

  There are now three new tools available for you who search for a cache in a valid range:
  • A map showing what caches have been used to log this cache and available caches in the next few intervals.
  • A list with available caches in selectable intervals.
  • A page where you can upload your my-finds.gpx and get a list of all distance intervals where you have found a cache

Om ni är flera som loggar samtidigt loggar varje alias på egen rad.

  If several cachers log at the same time, each cacher use their own row.

Den tidigare loggen eller placeringen får vara gjord när som helst, dvs det finns inget krav på "samma kalenderdygn" eller liknande.

  The previous log or placing may be done at any time; there are no requirements like "during the same day" or similar.

Det är OK att använda en mysterycache och då är det de publicerade koordinaterna som gäller.

Lycka till!
  It's OK to use a mystery cache, and if you do it's the published coordinates that counts.

Good luck!

How far can we reach? So far, this far:
Besök gärna systercacherna i Malmö, Linköping, Stockholm, Ringsted (Danmark), Herning (Danmark) och Bergen (Norge) också.
En karta som visar alla systercacherna.
  Feel free to visit our sister caches in Malmö, Linköping, Stockholm, Ringsted (Denmark), Herning (Denmark) and Bergen (Norway) as well.
A map showing all sister caches.

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp fgnvejnl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

274 Logged Visits

Found it 243     Write note 25     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 16 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 10/9/2017 1:46:48 AM Pacific Daylight Time (8:46 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page