Skip to Content

<

Hajecti rodaci

A cache by Bohunka+Vojta Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/11/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátká a nenárocná procházka vesnicí

" Historie

Osada Háj ve Slezsku byla založena koncem 18. století, v dobe kdy probíhalo rozparcelování vrchnostenského dvora, který stával v obci Chabicov. K majetku dvora v Chabicove patril Háj do roku 1922. Obec se nachází asi 15 km východne od mesta Opavy. Z osady Háj vznikla nová obec Háj ve Slezsku a z drívejších obcí se staly osady, které byly soucástí obce. V roce 1837 se obce ujímá rád nemeckých rytíru. V roce 1976 se soucístí obce Háje ve Slezsku stává obec Jilešovice a v roce 1979 Lhota u Opavy.Pocet obyvatel 3334, rozloha 13 km2

Vladislav Vancura " Narodil se v Háji ve Slezsku 23.cervna 1891. Jeho otec se dlouhou dobu nemohl uplatnit, a tak se casto stehovali. Detství prožil na venkove, kde získal lásku k prírode a koním. Na vysoké škole studoval nejdríve práva, ale po težké nemoci matky prestoupil na medicínu. Byl clenem a prvním predsedou Devetsilu (1920), prívrženec poetismu, ve tricátých letech byl clenem Levé fronty.Za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence – ilegální odbojové organizace pri Národním revolucním výboru. V kvetnu roku 1942 byl zatcen a 1. cervna na Kobyliské strelnici popraven.V roce 1946 byl in memoriam jmenován národním umelcem.

Jeho díla: Dlouhý, Široký a Bystrozraký ,Pekar Jan Marhoul (1924),Pole orná a válecná (1925) ,Rozmarné léto (1926), filmová adaptace v r. 1967 (režie Jirí Menzel). Poslední soud (1929), Hrdelní pre anebo prísloví (1930) ,Marketa Lazarová (1931) Kubula a Kuba Kubikula . Bylo to práve pred dvaceti lety, kdy ke stému výrocí narození Vladislava Vancury se v naší obci konala první kulturne spolecenská akce nazvaná Rozmarné léto. Tato akce se stala již tradicí a ve snaze ji udržet a rozširovat vzniklo pred sedmi lety Obcanské sdružení Vladislava Vancury Háj ve Slezsku, krátce Vancurovci, které se nechtelo vymezit jako úzká skupina odborníku, ale svou cinností prispet k rozvoji povedomí, tradic a kulturního odkazu umeleckého díla našeho slavného rodáka, oslovit všechny obcany obce a slezského regionu.Pomník Vladislava Vancury se nachází na ulici Ant. Vaška poblíž zdravotního strediska (1972)

Antonín Vašek "

(narozen 11. listopadu 1829 Háj ve Slezsku – zemrel 12. prosince 1880 Brno) byl stredoškolský profesor, jazykovedec, spisovatel, slezský národní buditel, redaktor. Pusobil na gymnáziích v Opave, Jihlave, Košicích a na Slovanském gymnáziu v Brne. V Opave v letech 1861–1865 vydával první ceské noviny ve Slezsku Opavský besedník. Založil a redigoval Opavský Besedník, na jehož stránkách již v roce 1865 vytycil spolu s V. Praskem požadavek zrízení ceských škol pro Cechy, tedy pro témer polovinu mesta, kterí po skoncení Bachova absolutismu zde nemeli jedinou ceskou školu.V Háji je po nem pojmenovaná hlavní ulice. Jeho syn Vladimír Vašek proslul jako básník pod pseudonymem Petr Bezruc.

Petr Bezruc " je literární pseudonym pripisovaný Vladimíru Vaškovi (narozen 15. zárí 1867 Opava – 17. února 1958 Olomouc). Petr Bezruc byl ceský básník, který vystoupil se svou jedinou sbírkou, Slezským císlem (pozdeji známou jako Slezské písne) na zacátku 20. století. Narodil se v roce 1867 v Opave do rodiny Antonína Vaška a jeho ženy Marie Vaškové (roz. Brožkové). Jeho otec byl stredoškolským profesorem a známým slezským buditelem. Roku 1873 byl Bezrucuv otec preložen do Brna, kde Vladimír navštevoval Slovanské gymnázium. Náhlá smrt otce roku 1880 zhoršila financní situaci rodiny. Z tohoto duvodu a z pocitu beznadeje a marnosti Vladimír nedokoncil studia klasické filologie v Praze a po trech letech studia se roku 1888 vrátil se do Brna. Pomník Petra Bezruce se nachází v parku u nádraží (1959)

"

Tohle je pametní deska na rodném dome spisovatele Vladislava Vancury...Jeho otec Václav Vojtech Vancura v dobe Vladislavova narození zastával úrednické místo hospodárského správce cukrovaru v Háji ve Slezsku. Ubytování pro jeho tehdy již pocetnou rodinu získal v jedné z budov cukrovaru,nyní Oseva Háj, trídírna a morení osiv

A ted k samotné kešuli....na úvodních souradnicích keš samozrejme nehledejte, najdete zde rodný dum A.Vaška, toho casu hotel pod ostrou hurkou,vedle vchodu si povšimnete pametní cedule venované tomuto spisovateli.

STAGE1 - Stojíš-li celem k pametní ceduli A.Vaška na zdi budovy ,koukni doleva na kulatou znacku. Písmeno A rovná se pocet tun. STAGE2 - Na souradnicích hledej pomník Petra Bezruce. Stojíš-li celem k pomníku,udelej celem vzad a uvidíš za sebou naucnou ceduli obce Háj. Hledáme dve císla, která od sebe odecteme a dostaneme tím písmeno B . 1.jílešovská kaple J.Nepomuckého z roku - 2.rok vzniku části Lhota´= B.-- STAGE3 - Zde najdeš rodný dum V.Vancury....písmeno C je pocet oken domu z užší strany, situovaných k trati. STAGE4 - Zde se nachází pomník V.Vancury . Z kolika bílých betonových kvádru (pro matematiky- jednoduše cástí oddelených spárou) se pomník skládá, jejich pocet je písmeno D

SOURADNICE FINÁLKY BUDOU N 49°5C.0X E 018°05.Y

vzorec pro výpocet finálky je X = [( A+C)-D ]+5

Y = B+(C*2)+A-22

Additional Hints (Decrypt)

fgebz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.