Skip to content

This cache has been archived.

Cenarius: Živjo,

Ugotavljam, da na moje opozorilo o potrebi po vzdrževalnem posegu ni bilo odziva. Ker zaklad ne ustreza več zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov, sem zaklad arhiviral. S tem sem med drugim tudi sprostil mesto za postavitev novega zaklada, ki bo ustrezal smernicam.

Če meniš, da imaš za nevzdrževanje upravičene razloge in želiš zaklad v bližnji prihodnosti obnoviti, mi to čim prej sporoči na elektronski naslov, naveden v mojem profilu. V sporočilu morata biti obvezno navedena GC koda in ime zaklada. Če bo zaklad ustrezal zahtevam iz Smernic za postavljanje zakladov in bodo razlogi za odarhiviranje utemeljeni, bom zaklad mogoče odarhiviral.

POMEMBNO:
V primeru trajnega arhiviranja zaklada, so lastniki dolžni odstraniti vse, kar so v zvezi z zakladom postavili na terenu (vsebnik in vse postavljene vmesne stopnje).

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Cenarius - slovenski pregledovalec prostovoljec
www.geocaching.com
Center za pomoč in Smernice za postavljanje zakladov

Log created by TheGrimReaper GSAK macro

More
<

Vaška situla

A cache by ToMJ@M :o) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/12/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[SLO]
Navedene koordinate so napacne. Prave koordinate za ta zaklad lahko dobite le, ce najprej odkrijete zaklad "Fosilna morska obala / Fossilised seashore" (GC2F636). Koordinate so napisane v njegovi vpisni knjižici na zadnji strani.

S seboj vzemite pisalo.
______________

Najznamenitejša izkopanina na Vacah in sploh na Slovenskem (v vseh obdobjih, ki jih raziskuje arheologija) je t. i. situla z Vac. Izkopal jo je samouki ljubitelj starinoslovja, kmet Janez Grilc s Klenika (od 1860 do 1931), in sicer na dan sv. Antona, 17. januarja 1882. Umetnina, ki je najverjetneje nastala na prelomu 6. v 5. stoletje p. n. št., odseva tradicionalne vplive sredozemskega sveta.

Neznani umetnik si jo je zamislil, kot epski spev, prva dva friza sta namrec organsko povezana in izpricujeta neverjetno skladnost kompozicije, dvoboj atletov je dramaticno poudarjen. Na kratko si prizori v "epu" o življenju vojaškega plemstva, morda samega kneza, vrstijo takole: prvi friz ponazarja sprevode, drugi friz ponazarja daritvene obrede, tretji friz živali. Na koncu drugega friza je upodobljen še ptic z ribo na dveh košutah, v tretjem frizu pa sedita vrana. V prvem frizu naj omenimo morda prav tako vrana, le da je upodobljen z glavo navzdol, nakar leti nad drugim konjem orel. Stilizirani rastlinski okraski v prvem in tretjem frizu so vzhodnega izvora, zato govorimo o orientalizirajocih vplivih v halštatski situlski umetnosti.

Situla z Vac je visoka 23,8 cm in je izdelana iz bronaste plocevine, konkretno iz treh locenih kosov, spetih z bronastimi zakovicami. Držalo je iz debele tordirane žice in se na koncih zakljuci v po eno stilizirano racjo glavico. Za pritrjevanje držaja na vedrico služita dve ataši z zanko, v katero sta vdeta ukrivljena konca todirane žice. Figuralne upodobitve so izdelane v iztolceni tehniki (toreutiki) in dodelane s kratkimi verzi. Halštatsko umetnino hrani Narodni muzej v Ljubljani.


[ENG]
This location is not correct. You will find the right coordinates on the last page of the logbook in the "Fosilna morska obala / Fossilised seashore" cache (GC2F636).

Bring a pencil.
_______________

The most renowned excavation find at Vace and in Slovenia in general (in all the periods researched by archaeology) is the so-called situla from Vace. It was excavated by the self-taught antiquarianism enthusiast, the farmer Janez Grilc from Klenik (1860.1931), namely on 17 January 1882. The artefact, which was most probably created at the turn of the 6th century B.C., reflects the traditional influences of the Mediterranean world.

The scenes in the "epic" on the life of the military nobility - perhaps even of the Grand Duke himself - are as follows: the first scene depicts the procession, the second depicts the gift offering, the feast and the dual and the third depicting animals.

The situla from Vace is 23.8 cm tall and is made of bronze tin. It has three separate parts bound with bronze rivets. The handle is made of thick ruled wire, which ends in a stylised duck.s head on both ends. The figurative representations are made using the embossing and chasing technique (toreutics). The Haltstadt find is kept by the National Museum of Slovenia in Ljubljana.

At Klenik, the Geoss Society has positioned an approximately five times larger replica of this drinking vessel, which is thus made available for the visitors to view. Next to it is a plate for the most prolific researcher of the area of this prehistoric settlement, Dr. France Stare.

Additional Hints (Decrypt)

An fhurz
---
Va n qel cynpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)