Skip to content

Cimrman na Valassku - Vzdelavani Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Voyager Reviewer - Reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 09/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cimrman na Valašsku – vzdelávání Je málo známým faktem, že Jára Cimrman - jeden z nejvetších ceských dramatiku, básníku, hudebníku, ucitelu, cestovatelu, filozofu, vynálezcu, kriminalistu a sportovcu své doby – byl také propagátorem vzdelávání mezi nejprostším obyvatelstvem...
Zde si mužete precíst listing s korektní diakritikou

Pocátky

Jeho snahy o zprístupnení vysokého školství vyvrcholily v dobe kdy na prelomu století pobýval u svého strýce Rudyho Jelínka ve Vizovicích. Pri svých etnografických toulkách casto zavítal do valašských pasekárských usedlostí, kde si postupem casu uvedomil, že jedinou šancí pro tuto chudou a svetem zapomenutou oblast pastevcu ovcí a drevorubcu je výchova osvícených vzdelancu. Krédem místních obyvatel dedeným po generace totiž bylo „nám je potreba silných a hlúpých, chytrých je v Praze a ve Vídni dost“.

Na výchovu se upnul se svou typickou energicností a kantorskou peclivostí. Zacal obcházet drevenice se spisy Aloise Jiráska a výsledek se brzy dostavil. Namohl si záda a zustal nekolik týdnu uveznený na lužku. Ne že by dílo jeho kamaráda Lojzy bylo tak obsáhlé (ten byl teprve na zacátku svého plodného období), ale jeho návštevy valašských usedlostí casto koncily popíjením tradicní pálenky „trnkovice“ ci „haluzkovice“. Cimrman nezvyklý síle místního ovoce zušlechteného kvašením a následným prepálením musel být pravidelne svážen dvoukolákem zpet do údolí. A nepohodlnost tohoto prostredku nejspíše zpusobila ony palcivé bolesti zad.

Dobu lécení však nepromarnil. Nejen že preventivne posiloval svoji rezistenci vuci trnkám, ale soucasne intenzivne rozmýšlel o dalším postupu pri propagaci vyššího vzdelání. Po zkušenosti z místních drevenic chca nechca uznal, že na valašskou baraní náturu nestací sám a zapocal hledat oporu ve vysokém školství.

Zaujala jej témer nulová míra vysokoškolsky vzdelaných valachu. Pri jednom z cetných rozhovoru se starostou Vizovic panem Stanislavem Tatalakem narazil na šokující duvod – Valaši se boji studia na VÝŠCE!

Trenažér

S tím se však Cimrman nehodlal smírit. Jakmile to jeho zdravotní stav dovolil, pustil se do plánování trenažéru, který by mladé lidi presvedcil, že výška není žádný problém. Pro pilotní projekt si vybral malou zapadlou vesnici, které se díky jejímu odríznutí od sveta prezdívalo „Údolí dutých hlav“. Veril, že práve zde budou pro jeho trenažér nejvýhodnejší podmínky a dostatek potenciálních zájemcu.

Obr. 1 – schéma prevodové skríne a rozvodné soustavy Cimrmanova trenažéru


Zpocátku se zdálo, že jeho odhad byl správný. Radní byli nápadem nadšeni a ihned nechali vysadit mladý doubek nedaleko místní hospudky. Když se Cimrman o tomto vstrícném kroku dozvedel, udelal si poznámku k plánum – „výber obce byl zcela správný a zasloužený“. Po nekolika zasedáních se mu podarilo pány radní presvedcit, že tento doubek stací maximálne jako trenažér pro materskou školu a pro správnou simulaci výšky potrebuje strom ztepilý, minimálne tri sta let starý. Díky presvedcivé obhajobe (pohostil radní pálenkou od svého strýce s obrázkem vysokého stromu) mu byla uvolnena lípa na návsi. Po nekolika perných týdnech príprav byl Cimrman se svým trenažérem hotov.

Slavnostní spuštení

Radní využili a sezvali duležité hodnostáre z okolních okolí a i svetoznámou Lázenskou hudbu z Rožnova. Po úvodních proslovech se demonstrace ujal sám Cimrman. Prihlížející honorace bez dechu sledovala jak za zvuku dechovky mistr mizí ve výšce a po chvíli se pohodlne usazuje se studijní literaturou v korune. Následovala krátká prednáška o tom, že výška není žádným problémem a že studium je otevreno všem.

Obr. 2 – Lázenská hudba z Rožnova pred slavnostním spuštením trenažéru.

Konec jeho reci si páni radní vysvetlili jako správnou chvíli pro zacátek slavnostní degustace letošní slivovice, což se ukázalo jako klícový prvek pri prvotním neúspechu trenažéru. Na Cimrmana, demonstrativne zahloubaného do studia se v tu chvíli zcela zapomnelo. V momente, kdy se sám ozval bylo již bohužel pozde. Josef Mucha, nácelník místního dobrovolného hasicského sboru, byl jediným kdo byl schopen Cimrmanuv trenažér ovládat. Bohužel ve stavu, ve kterém se v tento moment nacházel nebyl již schopen ovládat ani své vlastní telo. Cimrman byl donucen vydržet ve své poloze celou noc než jej strízlivý nácelník nespustil.

Propagace a tragédie

Tato událost negativne ovlivnila prijetí geniálního vynálezu v širokém okolí. Trenažér zel prázdnotou. Cimrman se s tímto vývojem nesmíril a použil proti tvrdohlavým valachum jejich vlastní zbran. Vrcholová cást trenažéru byla modifikována a vylepšena o flašu té nejlepší slivovice od Rudyho. Zároven Cimrman vypustil mezi vesnicany tzv. reklamní kampan. Vymyslel jednoduchý slogan, který nechal namnožit a rozšírit v rozsahu 50ti kusu!


Obr. 3 – reklamní leták (fotokopie z pozustalosti)

Duveriví a reklamním praktikám nezvyklí vesnicané nemohli takto propracované kampani uniknout a zcela studiu ve výšce propadli. Na Cimrmanuv trenažér se stály dlouhé fronty a jiste by se výsledky brzy dostavily, kdyby nezasáhla krutá náhoda.


Obr. 4 – nadšení mladíci pred trenažérem

Obzvlášte pilný student Ondrej Chrbját využíval služeb trenažéru mnohem casteji než ostatní a zustával na lípe zahloubán do studia dlouhé hodiny. Po jednom z techto dlouhých studijních pobytu nezvládl sestupovou fázi a zrítil se. Student tento pád naštestí odnesl pouze se zlomenou nohou a silným otresem sebevedomí. Behem chvíle však o tomto incidentu vedelo široké okolí a rozlícený dav se vzápetí vrhl na Cimrmanuv trenažér, který nebyl na tuto situaci stavený. Behem chvíle byl celý sofistikovaný systém táhel, vodicu, prevodu a kladek nenávratne znicen.

Keška a obnova trenažéru

Tato, z historického hlediska již uzavrená kapitola, nenechala náš vedecký tým v klidu. Cílem bylo obnovit Cimrmanuv trenažér výšky v jeho puvodní podobe. Cekala nás rada dílcích úkolu, úspechu i zklamání. Prvním z nárocných úkolu bylo zjistit, kde se nachází „Údolí dutých hlav“. Možností jsme meli nekolik, jelikož toto oznacení pretrvává do soucasnosti. Namátkou mužeme jmenovat nekolik kandidátu: Zdechov, Seninka u Valašské Polanky, Valašská Bystrice a mnohé jiné. Peclivým studiem kronikárských záznamu se výber té správné vsi zúžil práve na Zdechov. A naše návšteva nás ve správnosti volby utvrdila. Zastupitelé obce na schuzce nejdríve projevili velký zájem o nový památník a prislíbili puvodní místo na návsi, nicméne po zjištení detailu jsme byli hrube vykázáni za hranice obce. Tento obrat si vysvetlujeme geneticky prenosným, nicméne velmi ojedinelým „Cimrmanovým komplexem“. Vyjednávání o umístení na puvodní místo nicméne stále pokracují.Abychom ctitele génia Járy Cimrmana zbytecne dlouho nenapínali, pripravili jsme docasnou, zjednodušenou verzi trenažéru. Zájemci o jeho vyzkoušení budou muset oželet automatický systém výtahu a použít vlastní techniku k jeho dosažení. Co jsme však obnovili v plné kráse je modifikace pro dodatecnou motivaci. Neváhejte, okoštujte :o)

A ješte krátké zamyšlení na záver. Mela Cimrmanova osveta praktický dopad na Valašskou kulturu? Necháme již toto zhodnocení na Vás. Pouze naznacíme: proc si myslíte, že jsme umístili kešku jako tradicní a ne mysterku??

Za vedecký tým zpracoval: Ing. LukasX PhD.


Všechny lezecké aktivity se provádejí pouze na vlastní nebezpecí! NIkdo vas k odlovu nenuti, nemusíte mít každou krabku v okolí. S týmovými odlovy nemám problém. Lezení není one-man show.
Upozornení: logovat samozrejme muže kdokoliv zapsany v logbooku. Nicméne v do Cimrmanovy akademie ved bude prijat pouze ten, kdo bude vyfotografován prímo na trenažéru! Akademici budou slavnostne vystaveni v listingu. Ostatní budou zapomenuti...
Podmínky pro nominaci do CAV u této krabky splnili
Kryshtof
stonefish.cz
MarcoPoloTandemTeam
Papilio Team
mokri_cz
Pegas_Team
Bubos
Betvas
Juris13
RAFO.60
Fajki
luke11


Keška je zarazena do nového projektu -Valašský T5 FUNPARK

Additional Hints (Decrypt)

An irgiv oly yvfnx wrqra!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)