Skip to Content

<

Lipolec / Lipolz

A cache by Iiiks Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:LIPOLEC byl dríve samostatná obec ležící v nadmorské výšce 510 m. 5,5 km západne od Dacic. Nachází se v široké prolákline na horním toku Lipoleckého potoka na východním úbocí hrbetu vybíhajícího z hlavního pásma Javorické vrchoviny.

Historie

Lipolec s kostelem se pripomíná roku 1390. Vznikl nekdy ve 14. století jako kolonizacní ves s velkoryse rešeným dvouradým pudorysem.

Obec náležela v letech 1399 - 1459 k panství Bílkov, poté pripadla k dacickému panství.

Roku 1610 se Lipolec uvádí jako mestecko (mestys) s tržním právem, jímž byl ješte roku 1671. Mel zrejme težit z polohy na ceste z jižních Cech na Moravu. Kdy a kým byl povýšen, není známo. Pro blízkost Dacic se mestecko plne nerozvinulo a údajne v polovine 18. století bylo lipolecké tržní právo vykoupeno Dacicemi, které se tak zbavily potenciálního konkurenta, a mestecko pokleslo na ves.

Již roku 1390 tu byla fara, která se kolem poloviny 16. stol. stala luterskou, zanikla za tricetileté války a byla obnovena teprve roku 1736.

V obci žilo dríve prevážne nemecké obyvatelstvo, po roce 1918 s ceskou menšinou, po r. 1945 pouze ceské obyvatelstvo.


Památky a pametihodnosti

Kostel sv. Lamberta

Puvodne opevnený, gotický, ze 14. stol. Gotická klenba presbytáre byla znicena roku 1806. Krome západní pozdne gotické veže s bedneným patrem, pod níž bývala sakristie, byl kostel nove zcela prestaven nekdy pred rokem 1862 (stav. F. Sika z Dacic). Kostel je jednolodní, obdélný, s polygonálne uzavreným presbytárem bez operáku a s hranolovou veží pred západním prucelím. Na severní strane se nachází obdélná sakristie.

Vzácnou památkou je hranolová 17 m vysoká vež, vystavená z lomového kamene bez omítky. Její nejvyšší patro je drevené, vyložené na drevených krakorcích. Tato stavba je jedinou památkou tohoto typu v kraji.

Na streše veže pravidelne hnízdí cápi.

Na hlavním oltári z konce 19. stol. je obraz predstavující smrt sv. Lamberta od dacického vrchnostenského malíre Dulingera z r. 1862.

Od kostela výhled na hreben Starohobzské vrchoviny s Bábou (665,1 m).

Kostel spravují karmelitáni z Kostelního Vydrí. Mše svatá zde bývá každou nedeli od 11.00 hod, behem týdne nepravidelne. Mimo bohoslužby bývá možnost nahlédnout do interiéru kostela nekdy i v léte, kdy se kostel vetrá.

Fara c. p. 5

z roku 1796 od dacického zednického mistra T. Cermáka, opravená roku 1851 F. Sikou. Obdélná patrová stavba.

Smírcí kámen

s vytesanou sekerou a krížem pri ceste do Markvarce.Na uvedených souradnicích keš nehledejte, ale mužete na nich zaparkovat.

Pokud se budete pohybovat v okolí kostela, respektujte, prosím, posvátnost tohoto místa.


K získání finálních souradnic je treba odpovedet na 3 lehké otázky:

 1. Pred vchodem do kostela a na hrbitov stojí kríž s letopoctem ve tvaru RSTU.

 2. Svatý Lambert, patron lipoleckého kostela, pusobil jako biskup:

  - v Maastrichtu V = 2

  - v Lutychu (Liége) V = 3

  - v Akvitánii V = 4

 1. Svatý Lambert zemrel r. 705:

  - zabit pri misijní cinnosti W = 2

  - na mor, když ošetroval nemocné W = 3

  - úkladnou vraždou W = 4


Finální souradnice zjistíte dosazením získaných hodnot písmen:

N 49° 05.(V)(S)(W) E 015° 21.(W)(U)(V)


Keš je malá, obdélníková potravinová dóza. Prosím, abyste ji opet rádne uzavreli a ukryli tak, aby nebyla ihned viditelná. Obsahuje logbook, tužku (ale pro jistotu si vezmete neco na psaní s sebou) a samozrejme drobnosti na výmenu.
Das Dorf LIPOLZ liegt 510 Meter über dem Meer 5,5 km westlich von der Stadt Datschitz (Dacice).

Lipolz mit der Kirche wurde im Jahre 1390 zum ersten Mal erwähnt. Es ist irgendwann im 14. Jahrhundert als ein Besiedlungsdorf enstanden.

Die Gemeinde hat in Jahren 1399 – 1459 zur Herrschaft Bilkau (Bílkov) gehört, dann zu Datschitz zugefallen ist. Im Jahre 1610 wurde Lipolz als der Marktflecken mit dem Marktrecht erwähnt. In der Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde das Jahrmarktsrecht an die Stadt Datschitz verkauft und seitdem Lipolz die Gestalt eines unbedeutenden Dorfes erhalten hat. Früher wurde überwiegend deutsche Bevölkerung in der Gemeinde gelebt, nach dem Jahr 1918 mit der tschechischen Minorität und nach dem Jahr 1945 gibt es nur tschechische Bewohners.

Im Dorf befindet sich die Kirche zum heiligen Lambert – ursprünglich gotisch, vom 14. Jh. Die einschiffige Kirche wurde neu um Jahr 1862 umgebaut. Die 17 m hohe Turm ist ein wertvolles Baudenkmal. Das höchste Stock ist aus Holz gemacht, mit Holzvorkragung. Diese Bau ist einzigartiges Denkmal dieses Typs in der Region.

Heilige Messen finden sich sonntags um 11.00 Uhr statt.

Bei den Startkoordinaten kannst du abparken. Der Cache befindet sich in der Nähe.

Falls du in der Umgebung der Kirche spazieren wirst, bitte achte die Ortsheiligkeit.


Zu der Finalkoordinatenerlangung ist nötig 3 einfache Fragen zu beantworten:

1) Ein Kreuz mit der Jahreszahl RSTU steht vor der Kirche- und Friedhofzugang.

2) Der heilige Lambert, der Kirchherr, wurde als der Bischof tätig:

- in Maastricht V = 2

- in Liége V = 3

- in Aquitaine V = 4

3) Der heilige Lambert ist im Jahr 705 gestorben:

- bei der Missiontätigkeit getötet W = 2

- an die Pest, wenn er Kranken pflegte W = 3

- an Meuchelmord W = 4


Finalkoordinaten findest du bei:

N 49° 05.(V)(S)(W) E 015° 21.(W)(U)(V)


Der Cache ist ein rechteckig Lock-Lock-Box. Bitte verstecke die Dose wieder so, daß sie nicht schon von Weitem gesehen werden kann.

Er beinhaltet ein Logbuch, einen Stift (diese Dinge müssen in der Dose bleiben; bitte, nehmt ihr einen Stift vorsorglich mit), sowie diverse austauschbare Kleinigkeiten.

Ich entschuldige mich - meine Deutschkentnisse sind bisschen schwächer. Falls du wesentliche Fehler in Listing findest, bitte um Korrekturzusendung.
The village LIPOLEC is situated 510 m above sea-level, 5,5 km west of the town Dacice.

Lipolec with its church was at 1390 first mentioned. It was founded as a colonisation village in 14. century.

The municipality belonged to Bílkov estate in years 1399 – 1459, then falled to Dacice´s share. Lipolec was mentioned as a market-town with market right at 1610. This right was purchased to Dacice in the half of the 18. century. There lived mainly german population earlier, then with czech minority after 1918 and then only czech inhabitants after 1945.

There is the St. Lambert´s church on the village hill, originally gothic, from the 14. century. This single-aisle church was new rebuilt round 1862. The 17 m high prismatic tower is historic landmark of worth. Its attic is remarkable with wooden cantilevers. The building of that kind is rare in the area.


You can park your car on the coordinates above.

If you would walk in the surrounding of the church and the churchyard, please, respect the sacredness of the place.


To gain the correct coordinates you should answer three easy questions:
 1. There is a crucifix with date RSTU in front of the gate to the churchyeard.

 2. St. Lambert, Patron of the Lipolec church, served as the bishop:

- in Maastricht V = 2

- in Liége V = 3

- in Aquitaine V = 4

 1. St. Lambert died in 705:

  - killed by an mission W = 2

  - of plaque, when he nursed sick W = 3

  - by assassination W = 4The final cache is placed in these coordinates:


N 49° 05.(V)(S)(W) E 015° 21.(W)(U)(V)The cache is small rectangular container. Please, get back the cache carefully in its place and make sure it is not visible. It contains logbook, pencil (bring pencil with you for emergencies) and small items for trade.

I´m sorry – my English is weak sometimes. If you find some significant mistakes in Listing, please send me a correction.


Additional Hints (Decrypt)

[CZ] ueovgbiav mrq miraxh, qbyr, mn hibyaralz xnzrarz
[DE] Sevrqubsznhre iba nhffra, hagra, uvagre qrz ybfra Fgrva
[EN] puhepulneq jnyy ba gur bhgfvqr, qbja, oruvaq gur ybbfr fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

269 Logged Visits

Found it 257     Didn't find it 3     Write note 5     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 29 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.