Skip to content

This cache has been archived.

RedStar7: No manis neatkarigu iemeslu del atjaunot slepni taja paša vieta vai netalu lielas jegas vairs nav. Varbut kadreiz, bet man nav ne jausmas, vai tas bus dažas dienas vai daži gadi.

More
<

Spriditis

A cache by RedFox9, RedStar7 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]
Noraditajas koordinatas slepnis neatrodas.
Jums uzmanigi jaizlasa Annas Brigaderes luga "Spriditis" un jaatbild uz dažiem jautajumiem. Atbildes iegutas vertibas jaievieto dotajas formulas.
Lai atrastu atbildi uz 27. jautajumu, lietojiet lugas izdevumu, kurš atrodas Letonika. Slinkakajiem lasitajiem iesaku aplukot Related web page, tiesa, uz visiem jautajumiem tur atbildes atrast neizdosies.
Ja jautajumi škiet neviennozimigi, uztveriet tos pec iespejas burtiskak.
Slepna atrašanas vieta ir loti publiska, tapec esiet piesardzigi un centieties nepieverst sev lieku uzmanibu.


(1) Cik salmu ir kalponei?
(2) Cik meitas velns jau keninam aiznesis?
(3) Cik karotes Pamate apsolijusi aiznest Lenkanu matei uz kazam?
(4) Cik daudz no kenina valstibas sanems velna pievaretajs?
(5) Cik sapnu teli, gulot pie pils, paradas Spriditim?
(6) Cik princeses miklas atmin Spriditis?
(7) Cik prieku pasaule ir Spridiša Vecaimatei?
(8) Cik reizes diena Pamate apsola Spriditim perienu, ieraugot uz gridas nodrazto ripu?
(9) Cik zvaigžnu vienmer seko Spriditim?
(10) Cik purus naudas pirmoreiz keninam pieprasa negausigais Spriditis?
(11) Cik kartu zelta jostas ir ozolam, zem kura aizmidzis Spriditis?
(12) Cik cilvekiem žel Spridiša?
(13) Cik sulainu aiznes Nelaba ragu uz mantu kratuvi?
(14) Cik mocibas veciša del jaizcieš Spriditim?
(15) Cik burvibas skaita Sikstulis, kamer Spriditis silda rocinu uz aukstajam oglem?
(16) Cik miklas Spriditis uzdod Zeltitei?
(17) Cik salmu ir kungam?
(18) Cik delus vajaga iegadaties Spridiša Vecaimatei?
(19) Cik keninam sauceju?
(20) Spridi metu, orti devu. Bet cik dalderu olekti?
(21) Cik naktis pec kartas Sikstulis, puledamies vaiga sviedros, pirms Spridiša sargajis sava nama durvis?
(22) Cik lentas Veja mate iedod Spriditim delu apsargašanai?
(23) Cik ragu ir Lutausim?
(24) Cikkartigi Spriditis ir nopelnijis pat ne pustukšu kulkeni ar naudu?
(25) Cik gadu Nelabajam jagaida lidz ataug rags piere?
(26) Ja neželigais Spriditis kupe Nelabajam asti, cik ilgi pedejam jakalpo citiem velniem par kaju paslauku?
(27) Cik reizes par Spridiša dedzibu, naudu meklejot, iesmejas Veja mate?
(28) Cik drupacas maizes kalpone nav atdevusi Sikstulim?
(29) Pirms cik rudeniem Sikstulis iedeva kalponei valkat tikpat ka jaunas bikses?
(30) Ar cik mutem atbild atbalss?
(31) Cik cilvekus Spriditis pirmaja bridi sastop, atgriežoties majas?
(32) Cik ragu ir nelabajam?
(33) Cik gadus uzturam pietiek ar vienu tauku picku?
(34) Cik karotes no Sikstula putras pirms mocibam izstrebj negausigais Spriditis?
(35) Cik dienu uzturam paredzeta ar siltu udeni apskalota tauku pleve?
(36) Cik keninam galma kungu?
(37) Kurš Veja mates dels panema no Spridiša stabuliti?
(38) Cik caurumu pern Pamatei iemetas jaunaja sega?


A = (1) + (2)
B = (3) * (4)
C = (5) + (6) - (7)
D = (8) + (9) + (10)
E = (11) + (12) - (13)
F = (14) * (15) - (16)
G = (17) - (18) + (19)

H = (20) * (21)
I = (22) + (23)
J = (24) * (25) - (26)
K = (27) + (28) - (29)
L = (30) * (31) + (32)
M = (33) - (34) - (35)
N = (36) + (37) - (38)

AB CD.EFG
HI JK.LMN

Kad busiet nonakusi gala punkta, dodieties ~15 metrus 158 gradu azimuta virziena. Ja negribas darboties ap azimutu, izlasiet padomu un meklejiet vajadzigo dienvidu virziena.

[ENG]
To solve this mystery, you have to read the original play "Spriditis" by Anna Brigadere and answer some questions. As some important details can be lost in translation, the cache is not provided for those who don't read Latvian.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT]
Xynin, 1.70 z

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.