Skip to Content

<

Jättegrytan på Sommarö

A cache by DENTACHE Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/26/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Observera WINTER-attributet! Du måste kunna forcera isen för att kunna logga. Huom TALVI ominaisuus! Sinun täytyy pystyä murtamaan jäätä, jotta kirjautuminen. Note WINTER attribute! You must be able to break through the ice in order to log.
Varning! Grytan är djup! Tänk på barnen! Huom! Varo lapset! Please be careful! The kettle is deep!

Konstiga, svårförklarliga naturfenomen och formationer har alltid gett människan huvudbry. Jättegrytorna är just sådana formationer. I forna dagar förklarade man dessa gropar som de ondas verk. De onda var illasinnade varelser, troll eller jättar, vilka hade flytt från den mänskliga bebyggelsen för att bo i de djupa skogarna.

Idag anser man dock att jättegrytorna är ett minne från istiden. Vid senaste istiden som varade mellan 24 000 – 10 000 år sedan låg Kvarkenområdet nära centrum för den 3000 meter tjocka inlandsisen.
Det finns olika teorier om hur jättegrytorna bildats men än idag är den vetenskapliga förklaringen delvis höljt i dunkel.
Redan i mitten på 1800-talet framfördes jökelbrunnsteorin som innebär att de bildats genom ett vertikalt hål i isen som löpte från ytan till underlaget varigenom vatten störtade genom hålet och nådde hällen under isen med stor kraft varigenom en jättegryta bildades.
Senare har kavitationsteorin och löpstensteorin trängt undan ovanstående eller en kombination av dessa två.
Kavitationsteorin innebär att det mellan isen och berggrunden strömmar vatten, och när hastigheten ökar mer än 12 m/s och trycket i vattnet minskar kan gasbildning uppstå. Gasen uppträder då som svärmar av små bubblor varmed trycket ökas. När hastigheten avtar kollapsar bubblorna snabbt och våldsamt om trycket ökar, effekten kan liknas vid ett kraftigt hammarslag, en jättegryta är född!
Löpstensteorin som idag har många anhängare har fått sitt namn av att man ibland funnit runda stenar i botten på grytorna, så kallade löpstenar. I lä av bergssidor, som vände sig mot isens rörelseriktning uppstod hålrum mellan bergväggarna och isens undersida. Här kunde då skummande smältvattenvirvlar bildas som satte stenarna i rörelse. I och med att vattnet utsattes för mycket högt tryck tror man att även ganska stora jättegrytor kunde utformas på kort tid.

Gällande denna jättegryta gäller teorin att den är äldre än senaste istids slutskede! Det baserar man på det faktum att man i botten inte funnit de traditionellt rundade löpstenarna utan moränstenar med vassa kanter. Man tror därför att håligheten har fyllts under senaste istid. Grytans väggar är dessutom skrovliga och tydligt vittrade.

För att logga denna earthcache:

Din uppgift är:

1. Den maximala tjockleken på inlandsisen beräknas till knappa 3 000 meter och dess centrum tros ha legat mitt i Kvarken. Vilket stöd kan Du finna för att isen var som tjockast strax västerut när Du studerar denna Jättegryta?

2. Flera uppkomstteorier har framförts. Vilken teori verkar sannolikt ha varit inblandad med hänsyn taget till omgivningen?

3. Frivillig uppgift: Tag gärna ett foto på dig och din GPS. Bifoga sedan fotot i din loggning. Det är naturligtvis frivilligt och behövs EJ för godkänd loggning.

Sänd ditt svar till oss på e-post via vår profillänk. Du kan logga denna EarthCache som hittad, men om ditt svar är fel kommer din loggning att raderas. LYCKA TILL!

In the old days gigants´s kettles (potholes) were explained as the work of evil creatures, goblins, trolls or giants which had moved away from the human settlements to live in the deep forests. Today science explains the giant’s kettles as formations created during the ice ages

To claim this earthcache:

1. The maximum thickness of the ice sheet is expected to almost 3 000 meters and its center is believed to have been in the middle of the Kvarken area. What support can you find that the ice was thickest west to this location when you study this pothole?

2. Several formation theories have been put forward. Which theory seems likely to have been involved with consideration to this surrounding?

3. Optional: Please take a photo of you and your GPS. Attach the photo in your log. It is of course optional and not required for approved logging.

Send your answers to us by e-mail via our profile link .
You can sign this earth cache as found, but if your answer is wrong, your log will be deleted. GOOD LUCK!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

221 Logged Visits

Found it 216     Write note 4     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 142 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.