Skip to content

Wadowicki Park Letterbox Hybrid

This cache has been archived.

nemrodek: Park jest całkowicie zamknięty i jeździ po nim ciężki sprzęt. Nie zapowiada się, żeby się to szybko skończyło, a skrytki już nie ma od ponad pół roku. Postanowiłem więc ją zarchiwizować, a jak tylko otworzą nowy (i mam nadzieję piękniejszy) park, zachęcam was do odwiedzin nową skrytką.

More
Hidden : 09/27/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL] Skrzynka schowana w Wadowickim Parku Miejskim / [EN] The cache is hidden in City Park in Wadowice

 [PL]


Park Miejski w Wadowicach

Historia
Park Miejski na poludniowym wzgórzu Wadowic tzw. „Górnicy" powstal w 1912 r. dzieki inicjatywie ludzi, skupionych w stowarzyszeniu „TUMWIO" (Towarzystwo Upiekszania Miasta Wadowic i Okolicy). Prace rozpoczeto od wytyczenia sciezek, zasadzenia zywoplotów, zalesiania terrenu nie tylko gatunkami rodzimymi, ale równiez egzotycznymi oraz tworzenie placów zabaw. W 1913 r. rozpoczela sie budowa schroniska mlodziezowego „Górnica" oraz dwóch drewnianych altan. W zacisznym zakatku parku w 1915 r. powstala kapliczka, poswiecona Matce Bozej Królowej Korony Polskiej.

Okres miedzywojenny to rozkwit Parku. Schronisko wzbogacilo sie o piekna werande, a na terenie Parku powstala trzecia, murowana altana. W specjalnie wzniesionej muszli koncertowej rozbrzmiewala orkiestra pulkowa stacjonujacego w Wadowicach 12 Pulku Piechoty im. Ziemi Wadowickiej, a zaraz obok powstaly korty tenisowe.

W 1934 w najwyzej polozonym miejscu (ok. 317 m n.p.m.) usypany zostal kopiec widokowy, poswiecony wielkiemu polskiemu wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi. Na szczycie kopca znajduje sietablica pamiatkowa z dedykacja „Adamowi Mickiewiczowi w stuletnia rocznice Pana Tadeusza 1834-1934 TUMWIO".

Po drugiej wojnie swiatowej wraz ze smiercia prezesa „TUMWIO” Czeslawa Panczakiewicza, zamarla równiez dzialalnosc Towarzystwa. W 1971 r. powstalo Towarzystwo Milosników Ziemi Wadowickiej, kontynuujace tradycje TUMWIO. Budynek schroniska stal sie ostoja Hufca ZHP ale park zmienil jednak swoje oblicze: zasmiecone alejki, zaniedbane obiekty architektoniczne, okaleczone drzewa. Dopiero w 1991 r. Zarzad Miejski rozpoczal renowacje Parku, który obecnie jest bardzo przyjemnym miejscem do rekraakcji i spacerów, licznie odwiedzanym przez Wadowiczan.

Skrzynka:

Jest to skrzynka typu Letterbox Hybrid. W środku znajduje się pieczątka (nie na wymianę), którą można odbić w swoim notesie. W logbooku odbij swoja pieczątkę, a jeżeli jej nie masz, możesz coś narysować.
Współrzędne zaprowadza cie przed główne wejście do Parku, gdzie możesz tez zostawić samochód.
Aby odnaleźć skrytkę musisz odwiedzić kilka miejsc w Parku, zebrać potrzebne informacje i podstawić je do wzoru na współrzędne. Miejsca pomoże ci odnaleźć mapa umieszczona na tablicy niedaleko parkingu.

Pamiątkowy kamień ZHP A = miesiąc podany na najniższej tablicy
Kapliczka B = ilość jedynek w dacie poświęcenia kapliczki
Wodociąg C = ostatnia cyfra z daty na budynku
Muszla koncertowa D = suma cyfr znajdujących się w opisie muszli na tablicy
Kopiec E = ilość dat z XXI w. na tablicy opisującej historię kopca

N 49° 52.ABC E 019° 29.CDE

 [EN]
City Park in Wadowice

History
City Park on the south hill of Wadowice was created in 1912 as the initiative of people gathered in the Association TUMWIO (Beautification Society of the City Wadowice and area). Work began on the delimitation of paths, planting hedges, planting trees not only native species, but also the exotic and the creation of playgrounds. In 1913, has began construction of a youth hostel "Górnica" and two wooden arbors. In a quiet corner of the park in 1915 was built a chapel dedicated to Our Lady Queen of the Polish Crown.

The interwar period is a flourishing park. The hostel was enriched with a beautiful veranda, and the Park was build third arbor. In a specially built concert shell rang regimental band stationed in Wadowice, 12 Regiment of Foot. Earth Wadowice, and right next to the tennis courts were created.

In 1934, in the highest place (about 317 m above sea level) has been heaped mound dedicated to the great Polish poet Adam Mickiewicz.

After the Second World War with the death of the President, "TUMWIO" Czeslaw Panczakiewicza, froze the activities of the Society. In 1971, the Society of Friends of the Earth Wadowice, continuing the tradition TUMWIO, but the park has changed its face: littered alleys, neglected architectural objects, mutilated tree. Finally in 1991, the city began renovating City Park, which is now a very pleasant place for resting, visited by numerous citizens.

Cache:

This is a Letterbox Hybrid cache. Inside the cache there is a stamp, Inside the cache there is a stamp that you can bounce in your notebook. In logbook bounce your stamp, if you not have one, draw something.
The coordinates will lead you to the main entrance to the park, where you can leave your car.

To find the cache you have to visit some places in the park and get some numbers. The map placed near the parking will help you find right places in the park.

Stone of ZHP (Scouts) A = month on the lowest plaque
Holy Mary statue B = number of 1 in date on the postument
Waterworks (Wodociąg) C = last digit in the date on building
Shell theater D = sum of digits in the description of shell
Mound E = number of dates from XXI Century on the plaque with mound history

N 49° 52.ABC E 019° 29.CDE

Additional Hints (Decrypt)

[PL] qemrjb / [EN] gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)