Skip to content

<

Stockholms tunnelbana 60 år

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/23/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Stockholms tunnelbana 60 år

Stockholms tunnelbana 60 år [SWE]
Tunnelbanan invigdes söndagen den 1 oktober 1950. Stockholmare samlades vid Slussen för att vara med vid invigningen av den nya moderna tunnelbanan. Det var den gröna linjens sträcka mellan Slussen och Hökarängen som invigdes, borgarrådet och ordföranden i Stockholms spårvägar Hjalmar Mehr höll invigningstalet. Beslutet om att bygga tunnelbanan togs av Stockholms stadsfullmäktige 1941, arbetet påbörjades 1944.

Den första sträckan av röda linjens invigdes den 5 april 1964, T-Centralen till Fruängen, plus delen till Aspudden. Den 31 augusti 1975 invigdes den första sträckan av den blå linjens, T-Centralen till Hjulsta. Under 50, 60 och 70 talet öppnades nya stationer nästan årligen.

Redan den 30 september 1933 invigdes vad som då kallades tunnelbana, det var spårvagnssträckan i Södertunneln mellan Slussen och Ringvägen (numera Skanstull) som invigdes av kung Gustav V. Det var ett första steg i att konvertera spårvägen i innerstan till vad som kallas premetro, helt separat trafik med spårvagn delvis förlagd i tunnel. De tre stationerna skyltade med ett T i en cirkel. På vingar på var sin sida om T-et stod orden TUNNEL och BANAN.

Stora delar av sträckorna på de gröna och röda linjerna var tidigare spårvagnens förortsbanor. Förortsbanorna var byggda skilt från trafiken.

Stockholms tunnelbana har en längd av drygt 100 kilometer och 100 Stationen. År 2007 var antalet passagerare 303 miljoner vilket är ungefär lika mycket som all annan spårbunden trafik i Sverige tillsammans.

Koordinaterna pekar där allt började, inte på cachen. Cachen är en nano.

Stockholms subway 60 years [ENG]
The subway (Tunnelbana) in Stockholm was inaugurated on Sunday 1 October 1950. People was gathered at Slussen to be present at the inauguration of the new modern subway. It was the opening of the green-line, the part between Slussen and Hökarängen. The Mayor and Chairman of the Stockholm tramway Hjalmar Mehr gave the speech. Stockholm City Council took the Decision to build the subway in 1941, the work began in 1944.

The first part of the red line was opened April 5 1964, T-Central station to Fruängen, and part to Aspudden. On August 31 1975 the first section of the blue line opened, T-Central to Hjulsta. In the 50's, 60's and 70's new stations were opened almost every year.

As early as September 30 1933 opened what was then called Tunnelbana (subway), there was a tram route in Söderledstunnel between Slussen and Ringvägen (now Skanstull) which was inaugurated by King Gustav V. It was a first step in converting the tram route system within the city into what is called premetro, completely separate traffic by tram partially in tunnel. The three stations was indicated by a T in a circle, on the wings on either side of the T were the words TUNNEL and BANAN. Large parts of the green and red lines were former tram route in the suburbs. The suburban routes were built separate from traffic.

Stockholms subway has a length of over 100 kilometer and 100 station. In 2007, the number of passengers was 303 million which is about as much as all the other rail traffic in Sweden together.

The coordinates point to where it all started, not at the cache. The cache is a nano.


Fråga 1
Fråga 1

AAAA = En tidigare slutstation, vilket år bytte stationen namn?
BB = Vilken station i ordningen är det?

AAAA = A former terminus, what year did the station changed name?
BB = What is the station's opening order number?

Fråga 2
Fråga 2

CCCC = Flera stationer har bytt namn, men bara denna har haft tre namn, vilket år bytte den namn senast?
DD = Hur många bokstäver var det i stationens första namn?

CCCC = Several stations have change name, but only this station has had three names, what year did it changed name last?
DD = How many letters were there in the station's first name?

Fråga 3
Fråga 3

EEEE = En lång del av tunnelbanan används inte längre för persontrafik, vilket år slutade man använda den?
FF = Hur många år användes den för persontrafik?

EEEE = A part of the subway is no longer used for passenger service, what year did they stopped using it?
FF = How many years was it was used for passenger service?

Fråga 4
Fråga 4

GGGG = När Södertunneln öppnade 1933 innehöll den tre stationen, två är nämnda i texten. Stationen som inte nämns hade samma namn som platsen där den låg, vilket år fick den platsen sitt namn?
HH = Hur många bokstäver var det i det stationsnamnet?

GGGG = When Södertunneln opened in 1933 it had three station, two are mentioned in the text. The station not mentioned had the same name as the place where it was, what year did that place got its name?
HH = How many letters were there in the stations name?The final coordinates are:
N 59° 20.XXX
E 018° 03.YYY

Where:
XXX = (CCCC-GGGG) + (DD*BB) + (FF*BB) + (DD*HH)
YYY = (EEEE-AAAA) + (HH*HH) - (DD*FF) - (HH*(HH-DD))

Control your coordinates at : Geochecker.com.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.