Skip to content

Huckelovy vily Multi-cache

This cache has been archived.

Tobias Reviewer: Archivace listingu keše

Tobias Reviewer, Reviewer pro ČR

More
Hidden : 10/13/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

/CZ/ Tato jednoduchá okružní multicache vás zavede do areálu kdysi honosných Hückelových vil, z nichž dnes zbylo jenom torzo. Na ceste se zastavíte u všech ctyr rodinných sídel a poznáte také okolní park.


Vily Augustýna a Johanna Hückela (hlavní vily)
Jde o dvojici prepychových rodinných sídel podnikatelu Hückelových, jejichž otec – Johann Hückel starší - v roce 1865 založil v Novém Jicíne první strojní továrnu na výrobu klobouku v rakouské ríši (J. J. Hückel’s Söhne, pozdeji Hutfabrik Johann Hückel’s Söhne, po znárodnení v roce 1945 TONAK, tj. „továrna na klobouky“). Obe novorenesancní vily jsou zcela shodné, jen jsou postaveny v zrcadlove obrácené pozici. Architektonický plán výstavby je dílem vídenského architekta Otto Thienemanna. Oba obytné domy mely reprezentativní charakter (koncepce vežice, štukování, arkádových lodžií, balustrády atd.), nárocne byly rešeny také interiéry budov (mramorové schodište, kazetové stropy, vestavený nábytek atd.). Za vilami byl založen rozsáhlý prírodne-krajinárský park se vzácnými drevinami.

jedna z hlavních vilVila Hugo Hückela
Jedná se o vilu nepravidelného pudorysu. Stavba osobite reflektuje vývoj moderní architektury na prelomu 19. a 20. století. Podobne jako vily Augustýna a Johanna Hückela i tento obytný dum odpovídá svým nárocným umelecko-remeslným zpracováním (schodištová hala, drevené obložení sten aj.) stylu vysoce postaveného podnikatele.

vila Hugo Hückela, dnes materská školkaVila Hanse Hückela
Ze všech ctyr Hückelových vil byla tato stavba v prubehu casu nejvíce upravována, a to presto, že je nejmladší – pochází z pocátku 20. století. Puvodní avantgardní projekt respektoval architektonickou tradici hnutí Arts and Craft a hlásil se k lineární geometrické moderne (lichobežníkový štít, obdélná okna ruzných rozmeru aj.). Ve 30. letech byl objekt upraven a zásadne rozšíren.

vila Hanse Hückela, dnes detský domovPodobne jako kloboucnická továrna byly také vily po roce 1945 znárodneny. Za komunistické diktatury sloužily dve hlavní vily zdravotnickým úcelum – ve vile napravo sídlilo kožní oddelení místní nemocnice, naproti pak byla zrízena detská ozdravovna. Puvodní smysl budov byl tak zásadne narušen a interiéry byly necitlive prestaveny. Po roce 1989 bohužel došlo k dalšímu, ješte intenzivnejšímu zchátrání vil. Obe budovy pripadly Moravskoslezskému kraji, který pro ne nemohl dlouho najít privátního kupce. Hodnota vil byla vysoká, status kulturní památky ovšem znemožnoval jakýkoli zásah. Mezitím byl veškerý hodnotný inventár rozkraden a interiér vil znicen. Dokonce i drevené obklady sten se staly obetí nájezdu novodobých zlatokopu, kterí za nimi hledali v trezoru ukrytý poklad… Zájemce o koupi se nakonec našel: obe stavby i okolní pozemek je v soucasnosti ve vlastnictví investora-spekulanta, který také skoupil areál bývalé tabákové továrny, na jejímž míste staví hypermarket. Co se stane s Hückelovými vilami tak lze jen tušit.


Na druhou stranu pro vedlejší vily Hugo a Hanse Hückela se našlo vhodné využití: jak materská školka, tak detský domov zde našly ideální místo. To, že se temto budovám vede v kontrastu s hlavními vilami skutecne dobre lze pozorovat na vlastní oci zblízka (k hlavním vilám vás príznacne nepustí). Na malém ohraniceném prostoru tak clovek muže videt dva zcela odlišné osudy, dve možnosti nakládání s kulturním dedictvím minulosti. To je ostatne smyslem této multicache.


Info o keši:
Pokud se chystáte kešovat za pomoci ctyrkolého milácka, mužete své vozidlo ponechat na bezplatném parkovišti naproti závodu Tonak na souradnicích N 49º 35.445’, E 018º 00.962’. Ješte než se vydáte na odlov, mužete posoudit, do jaké míry se romantická predstava „první továrny na klobouky“ shoduje s nynejší realitou...


Prejdete pres hlavní cestu a dejte se smerem od centra mesta. Po chvíli dojdete na stage 1: N 49º 35.343’, E 018º 01.030’, odkud si lze nejlépe prohlédnout zpustlé a zdevastované vily Augustýna a Johanna Hückela. Bohužel, blíže se v soucasnosti není možné dostat, soukromý majitel zakázal vstup do areálu hlavních vil, a tak bude branka, u které se ocitnete, zcela jiste zamknutá. Presto pro vás nebude žádný problém z tohoto místa zjistit pocet zvířecích ornamentu na prední fasáde obou budov (= AB).


Pokracujte dále podél hlavní silnice a na první možné odbocce se dejte po ceste doprava vzhuru do kopce. Na souradnicích stage 2: N 49º 35.244’, E 018º 01.066’ vás privítá vstup do parku materské školky zrízené ve vile Huga Hückela, jejíž severní a východní stenu vidíte pred sebou. Pokud budete mít štestí, tzn. prijdete-li ve všední den, poprípade nahodile i o víkendu, a branka bude otevrená, mužete si budovu prohlédnout ze všech stran i zblízka. Císlici, již zde máte zjistit, však snadno docílíte i zvnejšku areálu z výchozích souradnic. Spocítejte, kolik je zdobných bílých sloupku pod arkádovými okny (= CD).


Kousek vedle materské školky nakonec narazíte na stage 3: N 49º 35.223’, E 018º 01.186’. Stojíte pred vchodem do nejmladší vily – vily Hanse Hückela, která dnes slouží jako detský domov. Opište si císlo popisné (= EF).


Finálové souradnice vypocítáte dosazením do snadného vzorecku: N 49º 35.(F-E+A)(C-B)(D-A)’, E 018º 00.(A+B+F)(E+F-C)(D+B)’. Výpocty v každé závorce predstavují jednu císlici souradnic. K cíli se vydejte po ceste nahoru za detským domovem. Pozor, krabicka není v tesné blízkosti vil ani od ní na vily neuvidíte, nicméne finálové souradnice ukazují do prostoru bývalého parku se vzácnými drevinami, a tak si projdete opravdu vše, co areál vil nabízí (ci presneji: nabízel).


Na parkovište pak mužete pokracovat dále po pešince, která vás pravdepodobne privedla k finálce. Dejte se dolu z kopce a k motorovému približovadlu dorazíte do 10-ti minut. Celou okružní trasu zvládnete za pul hodiny i s terénním kocárem, cyklisté dokonají dílo behem okamžiku.EN - Hückel’s villas

Augustyn and Johann Hückel’s villas (main villas)
A pair of luxurious family residences belonged to businessmen Hückel, whose father – Johann Hückel sr. – founded the first mechanical hat factory in Nový Jicín (J. J. Hückel’s Söhne, later Hutfabrik Johann Hückel’s Söhne, after nationalization in 1945 TONAK). In 1865 it was the first factory of its kind in the Austrian Empire. The neorenaissance villas are identical, only built in mirror position. The author of architectural plan is the famous Viennese architect Otto Thienemann. Both houses used to be quite representative (the concept of steeples, stucco, arcaded loggia, balustrades etc.). The interiors of the buildings were also designed quite sophistically (marble staircase, coffered ceilings, fitted furniture etc.). Large park with rare woody species was founded behind the villas.


Hugo Hückel’s villa
This house is of irregular plot. It is built according to the principles of modern architecture from the turn of 19th and 20th century. Same as Augustyn and Johann Hückel’s villas reflects this house the style of very successful businessman (the artistic processing of staircase hall, wooden paneling etc.).


Hans Hückel’s villa
Even though this residence is the youngest (built in the beginning of 20th century) it is the most often rebuilt villa among the others. The original avant-garde project respected the architectural tradition of Arts and Craft movement and belongs to linear geometrical modern art (trapezoid shield, rectangular windows of various sizes etc.). The villa was radically enlarged in thirties.


Residences – same as the hat factory – were nationalized after 1945. In communist period were the main two villas seats of local department of dermatology (the right one) and children‘s sanatorium (the left one). The original purpose of houses was radically changed and the interiors were totally rebuilt. After the velvet revolution in 1989 became both villas even more dilapidated. The authority of Moravian-Silesian Region gained both residences and tried to find some private vendee. Meanwhile were all the valuable things stolen and the interior was destroyed. Finally vendee was found: both buildings and surrounding plot was sold to investor-speculator, who also bought the former tobacco factory and builds there a new hypermarket nowadays. The destiny of Hückel’s villas is in the stars.

On the other hand the side villas of Hugo and Hans Hückel function as the kindergarten and children’s home: both have found an ideal place there. On such a small piece of land can be seen two totally different destinies, two ways how to handle with the cultural heritage. And this is the main point about this cache.


Information about the cache:
If you come by car, you can leave it on a free parking place opposite the Tonak factory – N 49º 35.445’, E 018º 00.962’.

Cross the main road and set out for a walk in the direction from the city centre. After a while you come to stage 1: N 49º 35.343’, E 018º 01.030’. This is the best point to see desolated villas of Augustyn and Johann Hückel. Unfortunately the present owner forbid the entry so you won’t get in. Your task is to find out the number of animal ornaments on front facades of both villas (= AB).

Go along the main road and then take the first turning to the right. You come to stage 2: N 49º 35.244’, E 018º 01.066’ which is the entry into the park of local kindergarten established in Hugo Hückel’s villa. If you are lucky and come during the weekday, the gate should be open and you may see the house from all the sides. Nevertheless the information you need is available from stage 2 – so count the decorated white piers under the arcade windows (= CD).

Quite close to the kindergarten you come across stage 3: N 49º 35.223’, E 018º 01.186’. You stand in front of the entry into the youngest villa of Hans Hückel. Nowadays it is a children’s home. Copy down a house number (= EF).

You have to count a bit to find a final cache. So: N 49º 35.(F-E+A)(C-B)(D-A)’, E 018º 00.(A+B+F)(E+F-C)(D+B)’. To reach the cache take the path upwards behind the children’s home. Be careful, the box is a bit further from villas and you even may not see them. Nevertheless the cache is situated in the area of former villa’s park. After the successful hunt go further along the path, down the hill and in 10 minutes you’re back on the parking place.

Additional Hints (Decrypt)

/PM/ qbzvanagn /RA/ abgvprnoyr bowrpg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)