Skip to Content

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS

  • Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
eller via min profil på www.geocaching.com.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
<

Fårup Sommerland

A cache by Skyggendk Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/22/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Fårup Sommerland er historien om en drøm.
Og så starter historien alligevel et helt andet sted, for familien Kragelund havde i mange år drevet et engrosfirma i Aalborg. Foruden salg til købmandsgrossister, importerede og handlede man med industrisalt og eksporterede kridt til Europa og Mellemøsten.
Kendetegnet for firmaet var godt købmandskab.

Store varehuse og butikskæder skød op over alt i begyndelsen af 1970’erne. Det krævede omstilling til en ny konkurrencesituation, for konkurrenterne voksede. Skulle man vokse med de store, eller skulle man realisere en drøm, der lå lige under overfladen?

Det blev drømmen, der vandt. Det gamle firma blev afviklet efter 115 års aktivitet, for Anders Kragelund havde kigget i krystalkuglen. Familierne fik øget fritid – længere ferier – og turismen voksede til en hel industri. Der var tilsyneladende et behov for et sted, hvor familieaktiviteter var i centrum. Ved at skele til udviklingen i USA, blev de første spæde danske planer udformet.

Umiddelbart kunne man påstå, at springet var stort, men de grundlæggende værdier i det gamle firma – ”kunderne skulle have den rigtige vare til den rigtige pris, leveret til tiden og med god service, og ikke mindst med kvalitet i alle detaljer” – kunne overføres til det kommende Fårup Sommerland. Kunderne blev til gæster, varen ændrede karakter til en oplevelse. Der skulle være et varieret udbud at aktiviteter fulgt op af god service, og der skulle være kvalitet i alle detaljer.

Nogle karakteristika, der gælder den dag i dag.

Drømmen blev realiseret i starten af 1970, hvor placeringen næsten var indlysende. Midt i det danske sommerlands ypperste natur med hav, klit, hede og skov. Valget faldt på Fårup mellem Saltum og Blokhus. Det var centralt placeret i forhold til de forhåbentligt mange gæster, der skulle besøge Fårup fra det danske sommerland. Etableringen gik i gang i 1974 og 21. juni 1975 kunne parken slå dørene op. Trampoliner, kanoer, heste, sandkasser – alt sammen til fri afbenyttelse, når man havde betalt entré. Naturen var en vigtig del af parken og gav også gæsterne en fornemmelse af skovtursatmosfære.

FFC : sendes på mail

Fårup Summerland is the story of a dream.
And so begins the story anyway somewhere else, the family Kragelund had for many years operated a wholesale company in Aalborg. In addition to sales to grocery wholesalers, imported and traded industrial salt and chalk exported to Europe and the Middle East.
The hallmark of the company had good business acumen.

Large department stores and chain stores sprang up everywhere in the early 1970s. The required conversion to a new competitive environment, competitors grew. Should you grow with the great, or should we realize a dream, just below the surface?

It was the dream that won. The old company was settled after 115 years of activity for Anders Kragelund had looked into the crystal ball. The families had increased leisure time - longer vacations - and tourism grew into an entire industry. There was apparently a need for a place where family activities were at the center. When to look to developments in the U.S., was the first tentative Danish plans designed.

Immediately, one could argue that the jump was great, but the basic values of the old firm - "customers should have the right product at the right price, delivered on time and with good service, and not least with quality in every detail - could transferred to the incoming Fårup Summerland. Customers were to guests, the product changed the character of an experience. There should be a variety to activities followed by good service, and there should be quality in every detail.

The dream was realized in early 1970, when the location was almost obvious. Amid the Danish summer country's finest scenery with ocean, dunes, heathland and woodland. They chose Fårup between Saltum and Blokhus. It was centrally located for the hopefully many visitors who would visit Fårup from the Danish amusement park. The establishment began in 1974 and 21 June 1975 could park opened its doors. Trampolines, canoes, horses, sandboxes - all for free, if you had paid the entrance fee. Nature was an important part of the park and also gave the guests a feel of a picnic atmosphere.

FFC : posted on mail

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

819 Logged Visits

Found it 764     Didn't find it 26     Write note 10     Archive 1     Temporarily Disable Listing 7     Enable Listing 6     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.