Skip to content

Kameny prince Joana 2 / Stones of Princ Joan Multi-cache

Hidden : 10/23/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato série vám ukáže místa, na kterých je osazen pametní kámen knížete Jana II. z Lichtensteinu. Kámen č.2 je jen krátká multinka s jediným zastavením.

Další keše této série:
GC8PN8X Kámen Prince Joana
GC2X3FT Princ Joan 3 Doubravcice
GC2XAGE Princ Joan 4 Lounovicky
GC2YM84 Princ Joan 5 Brník
GC2YM86 Princ Joan 6&7 Oplany
GC4G2NQ Princ Joan 8 Vojkov
GC692H3 Princ Joan 9 Říčany
GC692RT Princ Joan 10 Krupá
GC6A7MX Princ Joan 11 Újezd n.L.
GC954QV Princ Joan 12 Černé Voděrady
GC954WK Princ Joan 13 Konojedy


Mnohé majetky ve zdejším kraji vlastnil rod Lichtensteinů. V polovině 19.století se správy majetku ujal Jan II. z Lichtensteinu a ke 40. výročí jeho vlády mu pak vděční úředníci věnovali pamětní kameny někdy s latinským, jindy českým textem a v jejich okolí vysázeli duby. V tomto případě text zní:

PRINC JOAN
QUERGETUM
AD 40 ANN REGIM JUBIL 12.Nov.xxxx
[L JAHR JUBIL yyyyyyy]

Písmena x a y představují letopočty, které je třeba z kamene vyčíst přímo na místě. Letopočet yyyyyyy je římskými číslicemi

Kamenů existuje mnoho a bylo docela napínavé je v terénu hledat. Jsou na panstvích Kostelec nad Č.lesy, Uhríněves, Rataje, ale nalezneme je i na území moravského dominia panství Lichtensteinů.

Jan II. byl mezi lidmi oblíbený, protože byl m.j. neobyčejně vstřícný k prosbám o příspěvky k rozmanitým, nejen dobročinným účelům. Měl však z čeho rozdávat, zdědil nejrozsáhlejší statky v Českém království. Pověst dobrosrdečného muže si však získal až po dlouhé době svého vládnutí; Češi vnímali knížete zprvu s antipatií jako Němce. Kníže však byl i dobrým hospodářem a velice si zakládal na lesnictví a chovu zvěře. Vystudoval vysokou školu zemědělskou ve Vídni a důsledky jeho správy jsou v našich lesích dosud patrné. Lesy byly rozděleny na sekce a každou sekci označoval žulový sloupek s číslem, pečlivě se vyměřovaly a zřizovaly lesní cesty. Divoké hvozdy již byly dávno minulostí.
Kníže vládl nad svým majetkem dlouho, a ještě dlouho by mohl. 10 let po vzniku Československa v roce 1928 přišel díky pozemkové reformě o většinu majetku a o Češích už nechtěl ani slyšet. Jan II. z Lichtensteinu byl nejdéle vládnoucím monarchou v dějinách Evropy. Zemřel 11.února 1929 v nedožitých 89 letech ve svém sídle ve Valticích.


Abyste se dostali k nedalekému cíli, potřebujete vypočítat pouze toto:
A = letopocet (yyyyyy) / 159000
B = (ciferný součet letopočtu xxxx + 25) / 1000
Finálku spočtete z výchozích souřadnic kamene tak, že od minut severní šířky odečtete A a k minutám východní délky přičtete B.

Additional Hints (Decrypt)

qbhorx nfv 1,8 z ilfbxb

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)