Skip to content

"DOBRY DEN PAN KROHA" Traditional Geocache

Hidden : 10/24/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


„Dobrý deň pán Kroha.“

Cieľom tejto cache je predstaviť architektúru mesta Nová Dubnica.

Nova Dubnica

Jiří Kroha (* 5. jún 1893, Praha, Rakúsko-Uhorsko – † 7. jún 1974, Praha, ČSSR) je jeden z najvýznamnejších českých architektov 20. storočia, predstaviteľ českej avantgardy. Jeho prínosom pre Slovensko bol návrh nového socialistického mestečka Nová Dubnica.

Architektúru Novej Dubnice môžeme zaradiť k povojnovej etape výstavby Slovenska. Nová Dubnica bola navrhnutá architektom Jiřím Krohom v roku 1951 v duchu socialistického realizmu. Mala byť vzorom plánovitého riešenia bytovej otázky, nebytových priestorov – ideálne fungujúce mesto zasadené do prírodného reliéfu.

Mesto malo byť pôvodne len sídliskom pre robotníkov pracujúcich v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Bolo umiestnené päť kilometrov od zbrojovky pre prípad bombardovania. Projekt Jiřího Krohu sa podarilo realizovať len čiastočne. Vstup do mesta mal byť z komunikačného uzla zo smeru od závodu ZŤS a pokračovať priamo na námestie. Do širokej škály vybavenosti mesta mali patriť aj kúpele na mieste súčasného „čínskeho múru“, amfiteáter v teréne kopca Dubovec, gravitačný vodojem a vyhliadková reštaurácia na hrebeni Dubovca, nemocnica (v blízkosti neuskutočnenej komunikácie do Trenčianskych Teplíc), majestátna divadelná budova na mieste súčasného kina Panorex a dokonca aj 3 kostoly a synagóga.

Nové časti nenadväzujú svojím riešením na Krohov projekt. Ide už len o typickú panelákovú výstavbu.

So samotnou stavbou mesta sa začalo v roku 1951. Samostatnou obcou sa sídlisko patriace pod samosprávu Dubnice nad Váhom stalo 1. januára 1957, kedy dostalo názov Nová Dubnica. 8. júna 1960 jej bol priznaný štatút mesta.

Additional Hints (Decrypt)

Wrqan mb šglebpu cev oermr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)