Skip to content

<

Stavnheimsvika (AdVest 2010 #19)

A cache by lefr Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/19/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I Stavnheimsvika passar det godt å ta ein liten pause ved dei gamle nausta, og nyta utsynet over det opne Jærhavet

The old boathouses at Stavnheimsvika is a very nice place to take a little break and enjoy the view of the open sea

Du kan finna hjelp til å finna dei rette koordinatene i eit av bileta i galleriet lenger nede på denne sida

You can find the correct coordinates in one of the pictures in the gallery further down on this page.
Utanfor, i vest, bryt havet på
mot ei sju milir lang og låg sandstrand.
Det er sjølve havet. Nordhavet,
breitt og fritt, ukløyvd og utøymt,
endelaust.
Svartgrønt og salt kjem det i veldig rulling
veltande inn or dei vestlege himlar,
drivi av storstormane frå Nordisen og Kanalen;
køyrande sine fakskvite brimhestar fram or havskodda,
so skumskavlen stend,
durande sin djupe æveheims orgetone
frå dei ytste avgrunnar.
So støyper dei seg mot strandi
og kraser deg sund i kvit foss,
med dunkt og dyn og lange brak,
døyande burt i døyvt dunder.

Frå "Fred", Arne Garborg

Stavnheimsvika har vore brukt som båtstø og båtopptrekk i uminnelege tider. Dei vanlegaste bruksbåtane på Jæren var åttringar, seksæringar eller færingar. Det blei som regel rydda ei stø i fjæra slik som her. Sidan det er opne havet rett utanfor er det vanleg å dra båtane opp på land for kvar gong. Av den grunn er det stort sett berre små, lette og udekka båtar som har vore i bruk.

Går ein lenger tilbake har det nok også vore større båtar på besøk her.
I vikingtida var dette eit område med stor aktivitet. Ikkje langt frå vegen opp mot Vigrestad er det funne restar av det som truleg er eit av dei største langhusa i Nord Europa; huset var nærare 100 meter langt. Ein stor sølvskatt med europeiske og arabiske myntar, funne like ved den store rasteplassen på Hårr, vitnar om at dette har vore eit rikt område med stor kontakt med verda utanfor. Dei mange gravrøysene her i Stavnheimsvika er og med å fortel oss at dette har vore ein sentral stad i farne tider.

Stavnheimsvika has been used as a small port since ancient times.
It was customary to clear a harbour on the shore like the one you can see here. It's open ocean just outside, and it is customary to pull the boats up on shore every time they have been used. For this reason it is generally only rather small boats that have been in use.

Further back in time, there have probably been larger boats on visit here as well.
The large number of burial mounds in Stavnheimsvika tells us that this has been a central place for the local community as far back as the Viking era. Not far from the road up towards Vigrestad remains of what probably is one of the largest long-houses in northern Europe has been found, the house was almost 100 meters long.
A large silver treasure with European and Arab coins, found next to the resting area at Haarr, provide evidence that this has been a rich area that had extensive contact with the rest of the world.

Opprinnelig cache innhold: FTF sertifikat, loggbok, blyanter og blyanspisser, lekebiler, headneck og diverse andre bytteting, mest for barn
Denne cachen var Jul #19 i AdVest adventskalender 2010
Original cache contents: FTF certificat, logg, pencils and sharpener, toy cars and various other swag, mainly for kids

Adkomst:
Det er mogleg å parkere i vegkanten på Fv.44, 10 meter sør for avkjøring til Vigrestad (Fv.131)
Viss du ikkje liker å stå parkert så kloss i trafikkert veg, er det fleire gode parkeringsmuligheter lenger sør, for eksempel den store rasteplassen på Hårr. Derifrå er det omlag ein kilometer gåtur langs stranda til cachen.

Access:
It is possible to park roadside Fv.44, 10 meters south of the turnoff to Vigrestad (Fv.131)
If you don't want to park that close to the main road, there are several good alternatives farther south, such as the large picnic area on Haarr. From there it is about one kilometer walk along the beach to the cache.

Additional Hints (Decrypt)

Va gur trezna jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)