Skip to Content

<

PP Housle

A cache by kompik & Misha Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/05/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prirodni pamatka Housle

Jak nekteri z Vas vedi, od zaccatku roku 2011 nebyla rokle a stezka zcela ve sve kuzi. Naucna stezka byla znicena a rokle byla zasypana. O techto skutecnostech jsme informovali UMC Prahy Lysolaje, ktery informaci predal na magistrat. A hle. V zari 2012 je rokle znovu pristupna a je zbudovana nova naucna stezka.


Úzká slepá hluboká skalnatá rokle Housle na západním okraji Lysolaji. Vznikla erozivním působením vody, částečně byla rozšířena bývalým lomem. Je významným geomorfologickým fenoménem.
Rokle tvoří zajímavý geologický profil. Při její horní hraně se nalézají čtvrtohorní spraše staré několik set tisíc let. Převážná část rokle je vyhloubena do pískovců, usazených před asi 95 miliony let na dně druhohorního moře. V dolní části rokle zasahuje i podložní proterozoické (starohorní) břidlice staré zhruba miliardu let.
Narrow deep rocky ravine on the western edge of the Lysolaje village. It was created by erosive power of water. It is an important geomorphological phenomen. Housle is interesting geological profile. At the upper edge are Quaternary loesses, dates back several hundred thousand years. Most of the ravine is dugged into sandstone, established about 95 million years ago at the bottom of the Mesozoic sea. In the lower reaches ravine is in underlying of Proterozoic shale, about a billion years old.

V dolní části rokle (v ochraném pásmu přírodní památky) je silný pramen výborné vody, známý jako Zázračná či Lysolajská studánka (viz.: GC28JMB). Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody pro celé Lysolaje a ještě dnes si k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem byla postavena roku 1863 a spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle.
At the bottom of the ravine is a powerful spring of good water, known as the Miracle or Lysolajská spring (see: GC28JMB). In the past spring served as a source of water for the Lysolaje and today people come here for water. Marian chapel was built over the spring of 1863, along with the old orchard above forms a picturesque entrance to the ravine.

Housle byly vyhlášeny prírodní památkou v roce 1982. Duvodem byla predevším snaha zachovat významný geomorfologický útvar a zároven útocište pro radu živocišných druhu zejména hmyzu. Pozdeji se zrídila roklí naucná stezka, podél které byly rozmísteny informacní tabule o faune, flóre a historii památky. V nekterých cástech rokle se ješte v první polovine 20. století konala divadelní predstavení tzv. Ochotnických divadel. Z jejích okrajů je možný výhled do jiných částí Prahy, například do Bohnic a Suchdola.
Housle has been declared as a natural monument in 1982. The reason was an effort to maintain a significant geomorphological obejct as well as shelter for advice particular insect species. Later there was set up the natural trail, which were distributed along the information board inform about flora, fauna and history of the monument. Within its borders you can look in other parts of Prague, for example Bohnice and Suchdol.

Spoustu informaci se dozvite cestou na informacnich tabuli, kde zaroven ziskate i odpovedi.
Lots of information are obtained on the information panels, there are also the answers.


(1) konec rokle
end of the ravine


(2) "vyhlidka" nad koncem rokle
view point over the edge od the ravine

Základní údajeErozní rokle při okraji obce Lysolaje, hluboce zaříznutá do zarovnané plošiny Hostivické tabule, protažená směrem V-Z.Plocha 3,82 ha, nadmorska vyska.: 290 - 310 m, delka 250 m, hloubka 10-30 m.
Erosion ravine at the edge of the Lysolaje village, deeply cut into a Hostivice table, elongated in the E-W direction. Area 9,4 ac, altitude.: 265-280 yd, length 230 yd, depth 9-27 yd.

Důvod vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany Významný geomorfologický útvar. Je zde zachovan sled obnažených geologických vrstev a přírodní enklávy obývané řadou bezobratlých i obratlovců.
Significant geomorphological object. There is conserved sequence of the exposed geological layers and natural enclaves inhabited by many invertebrates and vertebrates.

Geologie, geomorfologie, pedologieVýznamný geologický profil tvoreny svrchnokřídovými mořskými sedimenty. Obnažené vrstvy jsou čtvrtohorní spraše, křídové opuky a pískovce a proterozoické břidlice.
Significant geological profile created from marine sediments. Uncovered layers are the Quaternary loess, chalk marl and anti-erosion shales.

BotanikaNa okraji svahu rokle jsou zbytky stepní vegetace - skupiny třešně křovité. V současnosti zde přežívá několik posledních exemplářů na okraji lesa. Pískovcová rokle postupně zarůstá stromy, které se usazují v puklinách skalních stěn, roztahují je a zrychlují erozi. Z pískovce později vzniká písek, který se mísí s humusem, čímž vzniká živná půda pro další rostlinné druhy.
On the edge of the ravine are remains of steppe vegetation - a group of cherry bushes. Currently, there survive several specimens at the forest edge. From sandstone later there is sand that is mixed with humus and creating ground for other plant species.

ZoologieZ bezobratlých zasluhují zmínku z motýlů lišaj lipový a lišejníkovec vroubený, dále střevlík zahradní, svraštělý a masově se vyskytující hajní. Několik druhů ptáků, např. strnad obecný, mlynařík dlouhoocasý, drozd zpěvný. Ze savců srnec, liška obecná a bělozubka šedá, častý je zajíc polní.
Of invertebrates should be mentioned Mimas tiliae and Eilema complana. Several species of birds such as Aegithalos caudatus or Turdus philomelos. From the mammals there are deers, foxes or Crocidura suaveolens.

LesnictvíV minulosti před zalesněním se zde nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovinné na území Prahy. Rokle bohužel byla zalesněná druhotnou směsí akátu a smrku. Dále zde rostou břízy, javory, cenné jsou staré mohutné jasany ztepilé na dně rokle.
In the past, before there was a afforestation there was the largest protected bush cherry-trees in Prague. Unfortunately, there was secondary afforestation by mixture of spruce and acacia. Also, there are birch, maple and old huge ashes at the bottom of the ravine.

Hospodářské využívání, ohrožení, návrh péče o chráněné územíLesní hospodářství - nahodilá těžba dřeva při okrajích území zahrádkářské osady. Je třeba uvolnit výsadby v okolí porostů světlomilné třešně křovité, pokusit se o její zachování a zároveň odkrýt geologický profil.
Forestry - logging at the edges of the garden village. It should be maintained cherry-trees and also uncover geological profile.

PoznámkaPři vchodu do rokle je pramen vody, která je lidmi považována za léčivou. (viz.: vyse Zazracna studanka)
At the entrance to the ravine there is a spring water that people considered as healing. (see: above magic spring)Rokli vede i naucna stezka, kterou doporucujeme si projit
There is the Natural Trail through the ravine, we recemmend you go through

17 - Přírodní památka Housle

Naučná stezka prochází územím přírodní památky Housle, úzkou pískovcovou roklí a jejím nejbližším okolím na severozápadním okraji Prahy, v městské části Lysolaje. Naučná stezka seznamuje nejen s faunou, flórou a geologickým vývojem chráněného území, ale rovněž s historickým osídlováním Prahy, ochranou životního prostředí a zdravým životním stylem.
Natural trail passes through the Housle protected area, narrow sandstone ravine and its surroundings on the northwest edge of Prague, in the Lysolaje part. The nature trail introduces not only the fauna, flora and geological evolution of the protected area, but also historical colonization of Prague, environmental protection and healthy lifestyle.

Trasa naučné stezky není příliš náročná – zpočátku vede krátce po chodníku se zámkovou dlažbou, poté pak výhradně lesními cestami a pěšinami, většinou po rovině až na jedno výrazné, ale krátké stoupání. Bohužel trasa je v terénu prakticky neznatelná – značení se neobnovuje a je vybledlé až k neviditelnosti. V závěru naučné stezky je trasa navíc zarostlá a zpustlá – tuto její část zjevně nikdo neprochází.
The trail is not too difficult -in the beginnnig there is pavement with interlocking pavers, then only forest trails and paths (there is just one short). Unfortunately, the trail is in the bad condition a there is no one, who should repair it.Ukoly:
1. Opravdova reka zde nikdy netekla - jak byla tedy rokle vyhloubena?
2. Jak se nazyva zdejsi nejmladsi ctvrtohorni vrstva?
3. Jak se nazyva pasmo horniny nasycene saturovane vodou?
4. Oblast je velmi bohata na mechy - ptame se kolik zde bylo zjisteno druhu mechu (rok 1994, p. Vana)?
volitelne:
5. Poridit fotku Vas a GPS (pripadne jen Vas nebo jen GPS) na konci rokle. (1)
6. Poridit fotku Vas a GPS (pripadne jen Vas nebo jen GPS) nad koncem rokle. (2)

2 fotky do logu a 4 odpovedi nam prosime poslete pres profil

Objectives:
1. Real river has never flowed here - so how was then ravine digged?
2. What is the name of the local youngest quaternary layer?
3. What is the zone of rock saturated with water called?
4. The area is very rich in mosses - we ask how many species have been found here (1994, Mr. Vana)?
optional:
5. Take a photograph that shows your GPSdevice and the ravine at the end of the ravine. (1)
6. Take a photograph that shows your GPSdevice and the ravine on the end of the ravine. (2)


2 photos into log and 4 answers please send me via profile 

free counterszdroj: envis.praha-mesto.cz, magistrat.praha-mesto.cz, stezky.info, cs.wikipedia.orgPOZOR - pokud chcete mit PP Housle jako prekvapeni, tak tuto cast preskocte :).

Pokud mate radi pripravu predem nebo jdete s detmi, podivejte se na fotky prubezne celymi Houslemi tam a zpet tak, jak bychom Vam to doporucili jit :).

Idealni variantou, podle naseho, je projit naucnou stezku az na konec rokle, kde se pokochate a vyfotite. Pote jdete zpet mezi cedule 4 a 3, kde jste potkali cestou sipku vyhlidka. Pri ceste zpet tedy odbocite vpravo (lze to i vlevo, ale tamtudy se budeme vracet). Uzka cesta lesem Vas dovede az k odbocce na vyhlidku (mezi oplocenkou), pozor schody se obvykle smekaji. Na "vyhlidce" se mate opet vyfotit, pote muzeme jit po schudkach hore a doprava (kdyz vybehnete jeste vys mimo cestu - do pole, uvidite kus arealu CZU). Cesta se tahne kolem par chatek. Za posledni chatkou mate na vyber. Kdyz pujdete doprava, tak se vratite na odbocku se sipkou vyhlidka, kdyz pujdete rovne, dostane se primo na tocnu MHD v Lysolajich. Prochazka Vam zabere tak pul hodinky, s focenim a detmi mozna hodinku.

Verime, ze se Vam bude libit! Jde o paradni zalezitost na samem okraji Prahy :).

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

606 Logged Visits

Found it 590     Didn't find it 1     Write note 14     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 970 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.