Skip to content

# 23 - Løkenveien - Jern og Betong Traditional Geocache

This cache has been archived.

LA5HJA: Arkiverer denne og mange flere av mine Jern & Betong cacher. (#2 til #39 vil bli fjernet etter hvert) Plassen er dermed frigitt til andre som måtte ha lyst til å ha en cache her.

More
Hidden : 11/04/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


# 23 - Løkenveien - Jern og betong

Jern og betong serien

The text below is just a short bit of history and a tribute to all those who did work and is working on our infrastructure.

Alle mine Jern og Betong cacher befinner seg på eller ved broer, en meget viktig del av dagens infrastruktur. Mange av disse broene er med på å hindre at liv går tapt. Enten ved at de har egen gangbro eller fordi dem går over eller under en høyt trafikkert vei. I dette tilfelle går broen over jernbanen som går mot Askim og Mysen.

Min bestefar var veislusk i alle år. Han arbeidet i mange år i veivesenet som skytebas og har arbeidet ved mange av veiene rundt om i distriktet. Hvis noen ønsker å legge til noe her så er du velkommen til å sende meg en melding om dette.

Norsk

Beholderen er omtrent som en 35mm filmboks men dobbelte lengde (Ø27x100mm). Gjemt i/på jern på betong. Magnetisk. Enda en bro.

English

The container is about 35mm filmbox but twice the length (Ø27x100mm). Hidden in/on steel on concrete. Magnetic. Just another bridge.

Parker ved:

Etter eget ønske.

Husk trafikkreglene!

Park you car at:

your own choice.

Remember the trafficregulations!

Additional Hints (No hints available.)