Skip to content

# 29 - Tveter holdeplass - Jern og betong Multi-cache

This cache has been archived.

LA5HJA: Arkiverer denne og mange flere av mine Jern & Betong cacher. (#2 til #39 vil bli fjernet etter hvert) Plassen er dermed frigitt til andre som måtte ha lyst til å ha en cache her.

More
Hidden : 12/09/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


# 29 - Tveter holdeplass - Jern og betong

Tveter Holdeplas - Jern og betong serien

Koordinatene er kun til VP1, hvor cachens plassering kan regnes ut. Se lenger ned.

The given coordinates is only to VP1 where the right coordinates might be calculated. Look futher down.

The text below is just a short bit of history and a tribute to all those who did work and is working on our infrastructure.

Tidligere var Tveter holdeplass et stoppested for toget mellom ÅS og Vestby. Holdeplassen ble "ofret" for at reisende mellom Moss og Oslo skulle kunne komme hurtigere frem. Holdeplassen ble samtidig nedlagt som Holstad, Kjenn og Hølen. Broen ble bygget i samme periode for å sørge for adkomst til gård og hus på motsatt side av NSB's dobbeltspor. På den siden ligger også Kretsløpshuset på Søndre Tveter.

Kretsløpshuset er et utviklingsprosjekt med ønske om å lage en så miljøriktig bolig som mulig. Prosjektet ble formulert og utviklet av Gaia Lista og støttet økonomisk av Husbanken, Norges Forskningsråd, SFT og produsenter. Det består av to selvstendige boliger, men med felles tekniske anlegg. Jord og halm er benyttet som byggemateriale både i vegger og gulv, der forskjellige teknikker er prøvet ut.

Les mer på http://apps.husbanken.no/boligbasen/filbase/tveter.pdf

Alle mine Jern og Betong cacher befinner seg på eller ved broer, en meget viktig del av dagens infrastruktur. Mange av disse broene er med på å hindre at liv går tapt. Enten ved at de har egen gangbro eller fordi dem går over eller under en høyt trafikkert vei.

Min bestefar var veislusk i alle år. Han arbeidet i mange år i veivesenet som skytebas og har arbeidet ved mange av veiene rundt om i distriktet. Hvis noen ønsker å legge til noe her så er du velkommen til å sende meg en melding om dette.

Norsk

Beholderen er omtrent som en 35mm filmboks men dobbelte lengde (Ø27x100mm). Gjemt i/på jern på betong. Magnetisk. Ved VP1 finner du et skilt over postkassene. Dette er et gårdsnavn. Hver bokstav har en plassering i alfabetet. Bokstav nummer 3 på skiltet, har plasseringen XX. Cachen befinner seg da på N 59° 37.5AB E 010°46,7CD. Du finner AB ved å legge XX til 14 og CD = ((XX * 14) + 4).

Enda en bro.

English

The container is about 35mm filmbox but twice the length (Ø27x100mm). Hidden in/on steel on concrete. Magnetic. You will find a sign above all the mailboxes. This is the name of an nearby farm. Every letter has a place in the alphabet. Letter 3 on the sign has number XX. The cache is then located at N 59° 37.5AB E 010° 46,7CD. You will find AB by adding XX to 14 and CD = ((XX * 14) + 4).

Just another bridge.

Parker ved:

Etter eget ønske.

Husk trafikkreglene!

Park you car at:

your own choice.

Remember the trafficregulations!

Additional Hints (No hints available.)