Skip to content

Woudsepolder waterberging EarthCache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 11/04/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(tekst en plaatjes overgenomen van de site van Gemeente Midden Delfland)

Het Gebied The Area

Woudsepolder waterberging Woudsepolder water basin

Na een aantal maal grote wateroverlast te hebben gehad in Delfland als gevolg van stevige regenperiodes heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het plan ABCDelfland gemaakt. Het plan omvat o.a. het verbreden van boezemwateren om doorstroming naar boezemgemalen te verbeteren, vergroting van de capaciteit van polder- en boezemgemalen en de aanleg van tijdelijke waterbergingen. In een deel de Woudse polder, grenzend aan de Zweth, is een waterberging van 34 ha. aangelegd waar in tijd van nood 800.000 m3 (800 miljoen liter) water tijdelijk kan worden opgevangen.

After a number of periods of heavy flooding in Delfland because of heavy rainfall, the Hoogheemraadschap van Delfland developed the plan ABCDelfland. The plan consists of (amoung other things) widening of waterways to get a better flow of water to the pumping stations and the development of temporary water storage basins. In a part of the Woudse polder, a basin of 34 hectares was planned to hold about 800.000 m3 (800 milion liters) water.

Voorgeschiedenis History

Na een periode van veel regen stelde het Hoogheemraadschap het plan ABCDelfland op om in de toekomst beter voorbereid te zijn. Op veel plaatsen in het gebied van Delfland werden waterbergingen voorgesteld, zo ook in de Woudse polder. De Woudse polder is een van de mooiste polders van Midden-Delfland, met een rijke cultuurhistorie. Zo ligt er een aantal woonterpjes uit de Romeinse tijd. Na een moeilijke periode van overleg met organisaties die behoud van de polder belangrijk vinden en de gemeente Midden-Delfland, zijn de gewijzigde plannen goedgekeurd. In december 2006 werd de start gegeven voor de uitvoering. Een tijdelijke werkweg werd aangelegd vanaf de Woudseweg, dijken werden opgeworpen en brede sloten werden gegraven aan de buitenkant. 

Aan de Zwethzijde is de inlaat gebouwd; de uitlaat om de berging weer te legen sluit aan op het oude veenwatertje de Meer (aan de kant van 't Woudt), dat het water richting het gemaal van de Woudse polder voert.

After a period of heavy rain, the ABCDelfland was developed. A number of areas in Delfland were set aside as water basins. The Woudsepolder is one of those areas. The Woudse poler is one of the most beautiful areas of Middle-Delfland with a rich cultural history. A number of mounds from the Roman era are still visible. After a period of difficult negotiations between many organisations, the plans were agreed. In 2006 the development of the water storage basins finally started.

At the side of The Zweth, an inlet was built. The outlet to get rid of the water is connected to the old Lake (at the side of the town of 't Woudt)

Woudse polder waterberging Informatiepaneel, waterberging donkergroen

Woudse polder waterberging Woudse polder waterberging in aanbouw, rechts boven het dorpje 't Woudt, foto Hoogheemraadschap van Delfland

Het resultaat The Result

De Woudse polder waterberging is een 'droge berging', wat inhoudt dat alleen bij overtollig water in de boezem van Delfland, water in de berging kan worden ingelaten. Dat betekent dat de de weilanden gewoon kunnen worden gebruikt door vee en vogels.

The Woudse polder water basin is a 'dry basin'. This means that the basin is only used when there is too much water in the main area of Delfland. This in turn means that the area can be used by cattle and birds.

Woudse polder waterberging - de inlaat aan de Zweth
De waterinlaat aan de Zwethzijde

De Vlotterkering

Om de volledige berging te kunnen benutten schreef het Hoogheemraadschap een ontwerpwedstrijd uit. 

To be able to fully use the basin, a design contest was launched.

De eerste prijs ging naar de 'Vlotterkering', een systeem dat bij verwachte wateroverlast op de dwarsdijk wordt geplaatst. De vlotters in het systeem zorgen er vanzelf voor dat een deksel omhoog komt en de extra 300.000 m3 bergingscapaciteit verkregen wordt. 

De waterberging van de Woudse polder zal naar verwachting ééns in de 25 jaar nodig zijn. Er zijn in het gebied meer kleinere waterbergingen, zoals in de Wollebrand

First price went to the 'Vlotterkering', a system that can be put on the dyke in case of expected flooding. The system automatically raised a lid to realize the extra 300.000 m3 storage capacity. 

It is expected that the water basin in the Woudse polder will be needed about once every 25 years. There are a number of smaller water basins closeby, such as the Wollebrand

Woudse polder waterberging - de inlaat aan de Zweth
Mooie zichtlijnen zijn behouden

Woudse polder waterberging - het nieuwe fietspad op de dijk
Van onderaf gezien ligt het nieuwe fietspad hoog boven de polder

De Opgaven Questions

Ga naar N 52° 00.355 E 004° 17.361 en beantwoord de volgende vragen en mail ons het antwoord. Na goed keuring van de antwoorden mag je loggen, inclusief de foto (5). Logs waarvoor we geen correcte antwoorden hebben, of logs zonder foto worden verwijderd.
1: In welk jaar legde Delfland de calamiteitenberging Woudsepolder aan?
2: De nieuwe (vierde) kade maakt af en toe een omweg, waarom?
3: Wat is het object waar je nu bovenop staat?
4: Wat is de bergingscapaciteit van de Woudsepolder?
(optioneel maar wel gewenst!) 5: Maak een foto van het bord, op de manier zoals het bedoeld is, met een teamlid dat in het "water" staat. Als je alleen bent, dan een foto van jezelf voor het bord. Een goed voorbeeld staat bij de log van Nidewesco.
Overigens: we lezen de "Messages" niet, dus graag gewoon de antwoorden via de email link in ons profiel.

Go to N 52° 00.355 E 004° 17.361 and answer the following questions and mail us the answers. After we verify the answers you may log your visit. This log must include the picture (5). Logs for which we did not get correct answers, or logs without the picture will be removed
1: In what year did the emergency basin get built?
2: The new (fourth) embankment sometimes takes a diversion, why?
3: What is the object you are standing on?
4: What is the capacity of the emergency basin?
(optional but encouraged) 5: Take a picture of the sign, in the way it was meant, with a team member in the "water". In case you are alone, take a picture of yourself in front of the sign. For a good example, see the log by Nidewesco
We do not read the Messages that Groundspeak introduced. Please send the answers using the email option in our pfofile.

Additional Hints (No hints available.)