Skip to Content

<

BASIC

A cache by mr_bean Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/08/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


BASIC

BASIC is een programmeertaal die oorspronkelijk bedoeld was om mensen snel te leren programmeren.
De naam is een acroniem voor Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code. Er waren verschillende versies van BASIC in omloop, zoals GWbasic, QBasic en Visual Basic.
De vroege versies van BASIC bestonden uit een lijst met genummerde instructies, die van boven naar beneden werden uitgevoerd. Deze lijst noemen we een listing.

Voor het begrijpen van een listing zal ik een paar begrippen verduidelijken.

1. Bewerkingen +, -, * en / spreken eigenlijk voor zich.
Voorbeelden:
a = a + 5 -> verhoog de waarde van a met 5.
b = c - 3 -> b krijgt de waarde van c min 3. (c zelf verandert niet)
e = e * 2 -> vermenigvuldig e met 2.
f = 12/a -> f krijgt de waarde van 12 gedeeld door de waarde van a.

2. Met de instructie STOP of END eindigt het programma. De instructies die erna komen worden niet meer uitgevoerd, tenzij ze d.m.v. een GOSUB instructie worden aangeroepen.

3. Met de instructie PRINT wordt er iets op het scherm afgedrukt.
Staat dat tussen aanhalingstekens, dan wordt dit als tekst afgedrukt en zonder aanhalingstekens wordt de waarde ervan afgedrukt.
Voorbeeld:
100 a = 5
110 PRINT "a" -> op het scherm zien we a
120 PRINT a -> op het scherm zien we 5, want de waarde van a was 5.
130 STOP

4. Met de instructie GOSUB wordt een stukje code uitgevoerd die elders in de lijst staat. Zodra daar de instructie RETURN aangetroffen wordt, springt het programma terug naar de eerstvolgende instructie na GOSUB.
Voorbeeld:
100 a=5
110 gosub 200
120 PRINT a
130 STOP

200 a = a + 10
210 RETURN

In regel 100 krijgt a de waarde 5.
In regel 110 springen we naar regel 200.
In regel 200 wordt a verhoogd met 10 en wordt dus 15.
In regel 210 staat de RETURN instructie en springen we dus terug naar regel 120.

5. Met de FOR ... NEXT lus kunnen we een of meerdere instructies herhalen.
Hoe vaak het wordt herhaald hangt af van de getallen die na de instructie FOR staan.
Voorbeeld:
100 a = 2
110 FOR x = 1 to 3
120 a = 2 * x
130 PRINT a
140 NEXT x
150 STOP

De regels 120 en 130 worden 3 keer uitgevoerd. De eerste keer heeft x de waarde 1, de tweede keer is x 2 en de derde keer 3. In regel 120 wordt a vermenigvuldigd met x, en in regel 130 wordt dat getal afgedrukt dus zien we als resultaat op het scherm:
2
4
6

Let op! Na afloop heeft x de waarde 4!

6. De IF .. THEN beslissing.
Met deze instructie kunnen we een bewering controleren en als de bewering klopt, dan wordt de instructie na THEN uitgevoerd. Klopt het niet, dan wordt de instructie niet uitgevoerd.
Voorbeeld:
100 a = 15
110 b = 5
120 IF a > 10 THEN a = a - 10
130 PRINT a
140 IF b > 10 THEN b = b - 3
150 PRINT b
160 STOP

Regel 120 Als a groter is dan 10 dat klopt, dus wordt er van a 10 afgetrokken.
Regel 140 Als b groter is dan 10 dat klopt niet, dus er wordt géén 3 van b afgetrokken.

7. Met de instructie CLS wordt alle tekst van het scherm weggehaald.

Hier volgt de listing waarin de waardes van a t/m e worden berekend voor het vinden van de cache.

100 CLS
110 a = 6
120 b = a - 4
130 c = b + 2
140 d = a - c
150 e = a + b + c
160 z = 2 * b - 1
170 FOR x = 0 TO z
180 GOSUB 500
190 a = b - 4
200 NEXT x
210 PRINT "BASIC is cool!"
220 d = x + 5
230 GOSUB 500
240 FOR y = 1 TO 4
250 a = a - y
260 NEXT y
270 GOSUB 400
280 e = b + 5
290 END
300 b = a - c

400 PRINT "a = 7"
410 b = b + 11
420 if b > 9 THEN b = b - 9
430 a = a - 2
440 RETURN

500 a = a + 20
510 PRINT "BASIC is cool!"
520 RETURN

Vul voor a, b, c, d en e de waardes in die ze hebben na de uitvoering de instructies en f is het aantal keren dat de tekst BASIC is cool! uiteindelijk op het scherm staat.

De cache is te vinden op N 53 10.(e-2)(b-c)(a-b) - E 005 54.cf(d-a)

Je kunt de antwoorden van de puzzel controleren op GeoChecker.com.

Eregalerij
FTF: Tornado Bram
STF: Swalkers
TTF: Ge-oot

Additional Hints (Decrypt)

Baqre rra grtry.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.