Skip to Content

This cache has been archived.

danria: Is weg

More
<

[PRL][8] Rengerspark

A cache by danria Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/10/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PRL staat voor Parken Route Leeuwarden. Hierin zal ik een aantal caches opnemen welke geplaatst zijn in de mooie parken en/of parkachtige gebieden van Leeuwarden. Doordat de caches liggen in parkachtige gebieden zijn er ook redelijk wat pottekijkers. Hou hier rekening mee! De cache is ook altijd toegedekt met materialen welke te vinden zijn in de directe omgeving. Dek de cache ook weer goed toe nadat jullie de cache gevonden hebben.

Op 26 October 1902 boden de heer Mr. W. J. van Welderen baron Rengers en zijne echtegenoote Vrouwe C. T. baronesse van Welderen Rengers geboren Looxma aan de Gemeente Leeuwarden drie perceelen weiland, tusschen de Bleekerstraat en de Algemeene Begraafplaats gelegen, aan, om dit terrein, dat eene oppervlakte van 3½ H.A. beslaat, tot eene openbare wandelplaats aan te leggen. Gaarne aanvaardde de Gemeente deze milde schenking, die voor velen eene bron van genot zou worden. De voogden van het St. Anthony-Gasthuis zegden fl. 5.000 en de directeuren der Spaarbank fl. 2.500 voor de totstandkoming van dit park toe, terwijl twee personen, die onbekend wenschten te blijven, fl. 5.000 en fl. 1.000 tot dit doel schonken.

Het Gemeentebestuur noodigde nu dertien deskundigen uit, om een plan voor den aanleg in te dienen, doch hunne ontwerpen overschreden verre de daarvoor beschikbare som. Uit eigen beweging bood daarop een hunner, de heer Copijn, een vereenvoudigd plan aan, volgens hetwelk dit werk, met het maken der toegangen aan de Spanjaardslaan en de Bleekerstraat fl. 14.430 zou kosten. Nadat er nog een voorstel te berde was gebracht om het land tot sportterrein in te richten, besloot de Raad den 25sten October 1904 tot den aanleg van een park, volgens het laatste ontwerp van den heer Copijn. De noordoosthoek van het land, ter grootte van ongeveer 19 Are, werd tot kinderspeeltuin bestemd en van de eigenlijke wandelplaats afgescheiden. In het midden van het park maakte men een grooten vijver, terwijl de uitgegraven aarde diende om het omliggende terrein op te hoogen, dat vervolgens aangelegd en beplant werd.

In het park is ook een monument geplaatst. Het monument 'De Deadenwacht' in Leeuwarden is opgericht ter nagedachtenis aan de 168 uit Friesland afkomstige militairen die in de periode 1945 - 1962 in het voormalige Nederlands-Indië of Nieuw-Guinea zijn gesneuveld.

Onthulling
Het monument is onthuld in 1993.

Vorm en materiaal
Het monument 'De Deadenwacht' in Leeuwarden is een herdenkingswand met de namen, geboorte- en sterfdata en woonplaatsen van 168 in het voormalige Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea gesneuvelde militairen uit Friesland. Voor de wand is een beeld van een jongeman op een vierkant voetstuk geplaatst.

Additional Hints (Decrypt)

Tebbg tng va tebbgfgr obbz.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.