Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

I/38 - Nymbursky obchvat (smer Ml. Boleslav)

A cache by Mack_VK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/29/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na úvodních souradnicích nic nehledejte je zde jen približná polovina obchvatu.

Bezpecnost predevším, ohrožení Vás ci ostatních za bod nestojí.

Upozornení pro FTF lovce, budte pri projíždení opravdu peclivý, rychlost se vždy nevyplácí !!!
Nymburský obchvat:
Navržená trasa této komunikace východne od Nymburka propojující jižní a severní vstup silnice I/38 do mesta je celkove dlouhá 8325 metru. Je rozdelena do dvou navazujících staveb, první etapa, technicky nárocnejší dlouhá 2380 metru vcetne mostu pres Labe, byla v roce 2007 úspešne dokoncena. Realizace obchvatu je nesporným prínosem v oblasti bezpecnosti provozu a kvalite životního prostredí ve meste Nymburce.I. etapa
Reditelství silnic a dálnic CR dnes 29. kvetna 2007 slavnostne otevrelo první cást nového obchvatu na silnici I/38 kolem mesta Nymburk. Jde o první etapu stavby v délce 2,4 kilometru z celkových 8,2 kilometru, která byla ve výstavbe od zárí 2004. Celkové náklady stavby první etapy byly zhruba 1 miliarda korun, soucástí úseku je premostení Labe. Tento most má i svou keš (GC1P3E7 - Most u Podebrady) Nová preložka silnice I/38 zacíná pred obcí Chvalovice, kde se odklání od stávající I/38 a pokracuje smerem k Labi. Konec úseku je v míste krížení s železnicní tratí Lysá n/L - Kolín. V tomto míste je nová preložka propojena se stávající silnicí druhé trídy II/331. V trase obchvatu jsou vybudovány ctyri mostní objekty, které prevádí silnici I/38 pres polní cestu, reku Labe vcetne jejího inundacního území, silnici II/331 a železnicní trat. Stavba hlavního mostního objektu byla nejnárocnejší cástí celé akce. Jedná se o zavešený most a navazující estakádu. Ve strední cásti je vložené ocelové pole, které bylo osazeno složitou montáží prímo z lode, která kotvila napríc rekou.

     

Stavba postupovala podle schváleného harmonogramu prací. Jednou z pomerne složitých cástí byla na jare 2006 povoden v zátopovém území reky, která zaprícinila kompletní evakuaci celého stavenište na obou brezích a komplikace pri následné organizaci montáže ocelové cásti mostu. I pres tyto komplikace byl celkový termín dodržen. Soucástí stavby hlavního mostního objektu je také propojení cyklostezek na brezích reky Labe.

Jelikož se jedná o první etapu stavby, definitivní odklon transitní dopravy z mesta Nymburk bude vyrešen až po dokoncení druhé etapy projektu. Druhá etapa merí cca šest kilometru a celkové náklady dosáhnou rovnež výše cca 1 miliardy korun. Trasa druhé etapy bude delší než u etapy první, ale nezahrnuje tak technicky a financne nárocnou cást, jako bylo prekonání reky Labe a jejího inundacního území.

Vedení dopravy v období od uvedení první etapy obchvatu do provozu a dokoncením druhé etapy bude usmerneno dopravním znacením tak, aby byla pro transit stále využívána stávající I/38 v nezmenené podobe pres centrum Nymburku.

II. etapa
V roce 2007 byla otevrena první etapa v podobe mostu pres Labe, dne 4. ríjna 2010 navázalo nových 6km obchvatu, díky kterému se obyvatelé Nymburka dockají zklidnení situace v centru mesta. Vedle toho se výrazne zpruchodní spojení mezi tepnami D11 a R10.

Silnice I/38 je významnou dopravní tepnou ve smeru severozápad jihovýchod. Vnitrostátne totiž umožnuje propojení mest Ceská Lípa – Mladá Boleslav – Jihlava – Znojmo.

     

Stavba se nachází z prevážné cásti v katastru mesta Nymburk, cást je v katastru obce Velké Zboží a nepatrne zasahuje i do katastru obce Budimerice. Území stavby má v prevážné cásti rovinatý charakter, který se až v poslední ctvrtine ponekud mení na charakter mírne zvlnený. Obchvat zacíná u železnicní trate Ceských drah nadjezdem a pokracuje velmi plochým terénem pres Lánskou strouhu a stácí se zpet k telesu násypu železnicní trate, u které vniká do lesních partií. Ty pak opouští pred prekrocením reky Mrliny a jejího slepého ramene. Za ní pokracuje po polích smerem pod Všechlapský vrch, kde se napojuje opet na silnici I/38 mezi Nymburkem a jeho ctvrtí Všechlapský vrch.

Trasa ve svém pocátku navazuje na I. stavbu a pak pokracuje v totožném prubehu s již dríve zpracovanou dokumentací pro územní rozhodnutí, tedy v soubehu s tratí Ceských drah, pres silnici II/330 a reku Mrlinu s jejím slepým ramenem. Trasa se ponekud odchyluje od Nymburka, což je dáno na jedné strane prostorem uvažované prumyslové zóny a na strane druhé pak vedením plynovodu. Ve svém záveru se pak trasa stácí kolmeji ke stávající trase silnice I/38 pro bezproblémové krížení s ní prí dalším pokracování preložky této silnice.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostredku strukturálních fondu, jmenovite Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), v rámci Operacního programu Doprava. Nenávratný príspevek Evropské unie je poskytován v rámci Priority 4, v oblasti podpory „Modernizace silnic I. trídy mimo TEN-T“ a to až do výše 85 procent zpusobilých výdaju.

MYSTERY – cache

Nyní k samotné schránce. Vaším cílem bude projet celý obchvat od jihu k severu (mezi obema Reference Point) a peclive sledovat okolí obchvatu. Následne po projetí celé trasy, nebo (v prípade spolujezdce) behem cesty odpovedet na pár otázek. Ty Vám pomohou k získání souradnic U-keše, která overí Vaší pamet a dopomuže Vám k pokladu.

?Pocet smerových šipek vodorovného dopravního znacení, které upozornují "pouze" na odbocení vlevo na první križovatce (smer Chvalovice). A=?
?Pocet patníku na pravé strane v celé délce hrazení mostu pres Labe. B=?
?Na sjezdu na Podebrady za mostem je na svodidlech C=? dopravních znacek s šipkou vpravo.
?Pocet sloupu, které podpírají jediný nadjezd, který podjíždíte. D=?


Stage 01 - kontrola pameti

Velikost:          Obtížnost:          Terén:

N 50°12.(26*(A+B+D)+2*D)' E 015°01.(A+65*(B+D)+3*C)'

Stage 02 - kontrola pameti

Velikost:          Obtížnost:          Terén:

N 50°12.(50* X - 2 * C)' E 015°02.(6 *(A + Y)+ Y)'


FINAL - kontrola pameti

Velikost:          Obtížnost:          Terén:

N 50°12.(54*(B+Z+W)-2*Y )' E 015°01.(51*(W+Z+X+A)+Y )'

Zdroje informací
http://www.rsd.cz
http://www.nymburk.eu
http://www.dopravni-znaceni.eu

Additional Hints (Decrypt)

[ST] fcbqav uenan, zntarg
[FIN] arav an fgebzr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.