Skip to Content

<

Pionyrska zeleznice v Plzni / Pionyr's Railway

A cache by funebrak & stara matka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/1/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

NEDÁVEJTE KRABIČKU DO JINÉHO STROMU A ANI JI NIKAM NEPŘENÁŠEJTE. DĚKUJEME.
DON’T PUT CACHE INTO ANOTHER TREE AND DON’T CARRY IT ANYWHERE. THANKS.


Keš je ukryta nedalo plzenké zoo v místech, kudy v minulém století vedla trat Pionýrské železnice v Plzni. Touto keší vás chceme seznámit s jednou zajímavou technickou památkou, kterou již bohužel zcela pohltil zub casu. Uvádíme v listingu jen nekolik zajímavostí, další informace naleznete na níže uvedených webových stránkách, ze kterých jsme cerpali i my.

Please, always you hide this cache carefully, that is not seen, thus preventing loss. Please, search for cache very discreetly, because place is often frequented by geomuggles. Thanks.

[EN]
The cache is hidden near the pilsen zoological and botanical garden where the track of Pionyr's railway in Pilsen led in the last century ("Pionyr" was youth organization in socialist Czech Republic). By this cache we want to inform you about an very interesting technological marvel, which unfortunately have completely absorbed the ravages of time. There are just a few data and interest in the listing. The other information you can find on the website below, from which we have drawn too.

[DE]
Die Cache ist unweit vom Pilsner Zoo in den Orten versteckt, wo in vergangenem Jahrhundert die Kindereisenbahn "Pionier" geführt hat. ("Pionier" war eine sozialistische Jugendorganisation in der ehemaligen Tschechoslowakei). Mit dieser Cache möchten wir Sie mit einem interessanten technischen Denkmal bekannt machen, der leider im Laufe der Zeit völlig zerstört wurde. Wir führen im Listing nur ein paar Daten und Merkwürdigkeiten an, weitere Informationen finden Sie auf der unten genannten Webseite, die auch für uns als Informationsquelle gedient hat.


[CZ]

Málokdo z vás patrne tuší (hlavne tedy mladší rocníky), že neco takového v Plzni vubec existovalo. Leckdo by také jiste mohl namítat, že Pionýrka byla komunistickou propagandou. Z pohledu té doby jiste. Byla ale predevším originálním dopravním prostredkem a hlavne zdrojem zábavy a volnocasovou aktivitou pro tehdejší organizovanou mládež. Pionýri zastávali funkce pruvodcích, pokladních, výpravcích, signalistu i pochuzkáru. Pionýri také rídili i elektrickou jednotku pod dohledem zkušeného strojvedoucího.
V letech 1959 až 1976 spojovala zastávku trolejbusu (dnes tramvaje) Pod Záhorskem se zoologickou zahradou a areálem plzenského výstavište. Pionýrská železnice byla obvykle v provozu od kvetna do konce ríjna. Soboty tehdy byly ješte pracovní a jezdilo se tedy od 13–18 h, v nedeli od 9–18 h. Pro malé plzenany patrila jízda "pionýrkou" do zoo k oblíbené soucásti rodinného výletu.Obr. vlevo: Snímek z pocátku provozu jednotky E10.01 (z knížky Plzen od Roberta Wittmanna)
Obr. vpravo: Zde již se 2 hnacími nápravami, moderním polopantografem a nezbytnou rudou hvezdou v cele (1973, foto Miroslav Petr)
In left photo from the beginning of the operation unit E10.01, in right unit already with 2 drive axles, modern halfpantograph and the necessary red star in the cell.


Pionyrska zeleznice 1, video - klikem spustit
Dekujeme autorovi za umozneni zverejneni techto záberu.
Pro potreby listingu upravil Iluvator.


Pionyrska zeleznice 2, video - klikem spustit
Jedny z mála zachovaných filmových záberu Pionýrské železnice mužete videt na webu Plzenské televize.
V roce 1960 je natocil plzenský filmar Karel Zeman. Film pochází z archivu Mesta Plzne.

Pro pionýrskou železnici byla vybrána trasa vycházející ze stanice Lochotín v Lochotínské ulici, která dále vedla plochým terénem údolní nivy Mže k zoo, do koncové stanice. První úsek o délce 1,5 km byl ukoncen smyckami pro otácení elektrické jednotky. Stavba železnice byla slavnostne zahájena 11. dubna 1959. Zkušební provoz na železnici byl zahájen již v srpnu 1959 se soupravou dieselové lokomotivy a trí vagónku prevzatých z úzkokolejných železnic od Jindrichova Hradce. V plzenské Škodovce dokoncili svazáci již v lednu 1960 elektrickou jednotku E 10.01 Pionýr, kterou na Lochotín privezli až na jare. Slavnostní zahájení provozu probehlo 8. kvetna 1960 za úcasti mnoha obcanu a stranických predstavitelu. V roce 1966 došlo k otevrení nové zastávky u hlavní brány zoo a také se konal na plzenském výstavišti první rocník gastronomické výstavy Ex Plzen 66. Úspech výstavy byl impulsem k prodloužení pionýrské železnice o 0,8 km z konecné v Lochotínské ulici k zadní bráne výstavište. Provoz na novém úseku byl zahájen v roce 1967.


Dva pohledy z fiktivní kabiny na trat (pocítacová rekonstrukce trati – Modely pro Microsoft Train Simulator JiríkTK Skura MSTS)
Two views of a fictional cabin on trail (computer reconstruction of the track)


Bohužel pocátkem sedmdesátých let zájem o pionýrskou železnici rychle opadal. Na železnici ustala práce s detmi, personální obsazení provozu se nakonec omezilo pouze na strojvedoucího, strojníka a pruvodcí. V polovine sedmdesátých let byl tratový svršek v žalostném stavu. Na podzim 1976 vyjela elektrická jednotka na trat naposledy. Trat byla nakonec definitivne zrušena, svršek a trakcní vedení bylo zlikvidováno v letech 1985–87. Stanice byla predána k užívání zoo a elektrická jednotka zchátrala. Patrne v roce 1990 byla zlikvidována a muzeum Škodovky tak prišlo o jedinecný exponát. Po unikátní železnici dnes nezbylo skoro ani to zblo. Její trasu lze vystopovat v terénu, avšak zbytky železnicního svršku se nikde nedochovaly.
Viz web Zrušené a zaniklé železnice v CR


Obr. vlevo: Trasa pionýrské železnice na mape mesta z roku 1972. Na mape chybí smycka u stanice Lochotín v Lochotínské ulici, v tu dobu byla fyzicky již zrušena. Nádražní budova je však dosud z mapy patrná. (1972, archiv Jirího Hertla)
Obr. vpravo: Tatáž trasa prenesena na soucasnou leteckou mapu z Google Maps
Route "Pionyr" railroad on the town map of 1972 and the same route shifted to contemporary aviation map from Google Maps.


Letecký snímek Plzně, 1972, z portálu gis.plzen.eu. Aerial photograph of Plzen, 1972.
zeleně:
a — točna Pionýrské železnice u Zoo; b — smyčka u stanice Lochotín; c — smyčka u zadního vchodu na plzeňské výstaviště; green sign: a — turntable "Pionyr" railroad next to entrance to the Zoo Plzen; b — loop next to station Lochotin; c — turntable next to rear entrance to the canceled Pilsner Exhibition grounds
modře: x — Pamatná alej — Kilometrovka GC4Y9G0 blue sign: x — Memorable alley — Kilometrovka
červeně: 1 — bývalé plzeňské výstaviště, v současnosti park za Plazou; 2 — hlavní vstup do Zoo Plzeň; 3 — amfiteátr, letní kino Lochotín; 4 — statek Lüftnerka, v r. 1972 zcela mimo areál Zoo Plzeň; 5 — bývalá Císařská dvorana, v jejímž místě nyní vede čtyřproudová silnice na sídliště (více např. v keši GCYRZX, která, jak doufáme, bude po rekonstrukci Lochotínského parku znovu obnovena); 6 — bývalá zahradkářská kolonie, v současnosti nákupní centrum Kaufland; red sign: 1 — canceled Pilsner Exhibition grounds, currently park behind the shopping centre Plaza; 2 — generally entrance to the Zoo Plzen; 3 — amphitheater, summer cinema Lochotin; 4 — homestead Lüftnerka, in 1972 year completely off-campus the Zoo Plzen; 5 — the former “Císařská dvorana” (Imperial Hall), in its place now leads the four-lane road to settlement (more about it in cache GCYRZX; 6 — former allotments, currently shopping center Kaufland


Je velká škoda, že se Plzen témer beze zbytku zbavila jedinecného turistického magnetu. I ve svetovém merítku byla pionýrská železnice jedinecná, a to nejen díky tomu, že byla elektrifikovaná a že byla pro ni vyrobena unikátní elektrická jednotka. Ve své dobe byla totiž známa pouze tato plzenská a jedna další v tehdejší NDR. Pionýrská železnice si zcela jiste zaslouží dustojné místo v dejinách mesta Plzne. Bohužel je s podivem, jak málo historických materiálu a fotografií je o ní dochováno.
Clánek o pionýrské železnici vysel také v regionálním casopise Vítaný host (zde PDF ke stažení)

K samotné kešce:
Krabicka je velikosti 2 až 3, pro TB, GC i CWG místa dosti. Nezapomente ji vždy peclive zamaskovat. A pozor, at vám nespadne do vody. Díky. Vkládejte, prosím, pouze veci s tématikou železnice, pionýru a eventuálne zoo :-)
Please, insert into the box load only the things on the theme of railways, pioneers or zoo. :-)
Legen Sie in die Cache nur solche Fakten ein, die sich zum Thema Eisenbahn, Pioniere oder Zoo beziehen :-)


Texty a obrázky cerpány z:
Spolecnost pro verejnou dopravu
JiríkTK Skura MSTS – Modely pro Microsoft Train Simulator
Stránky o prototypech a lokomotivních unikátech v CR a SR
Zrušené a zaniklé železnice v CR

Všem autorum a majitelum odkazu patrí naše podekování, a též prátelum nápomocným s preklady.
Velký dík patrí také Iluvatorovi, který poskytl další materiály a informace na vylepšení listingu.

Additional Hints (Decrypt)

qibwvgý fgebz / qbhoyr gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

2,375 Logged Visits

Found it 2,318     Didn't find it 15     Write note 28     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 4     Owner Maintenance 7     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.