Skip to content

<

Challenge na Jezerni hore/Lake mountain challenge

A cache by parkis & krovicko Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/24/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Keš je na úvodních souradnicích. Pro zalogování ale musíte splnit výzvu (viz níže).

Pozor!!! V blízkosti cache mužete potkat zmiji, takže budte opatrní.

[EN] Cache is at the above coordinates. However, to be able to log it, you have to meet several contitions of the challenge

Watch out!!!! There are vipers in the area, so be careful.

(described below).

Zveme vás na procházku na jediný z prístupných vrcholu Jezerní hory. Sice není tak majestátní jako vrchol hlavní, ale myslíme, že vás príjemne prekvapí. Na vrcholu se nachází nekolikero krásných skalek a z nekolika míst se nám naskýtá výhled na neprístupnou Jezerní stenu. Z vrcholové skalky (ta bez geodetického bodu) si mužeme vychutnat výhled i na druhou stranu do údolí a na Pancír a Špicák.

Prístup

Nejsnadnejší prístup je po cyklotrase c. 2055 ze Špicáckého sedla okolo Cerného jezera (vede tam také žlutá a pozdeji cervená). Na kole se dá dostat skoro až ke keši.

Více ale doporucujeme príchod pres Certovo jezero, kde si rádne užijete kopcu a pri ceste z Rozvodí si budete moci vychutnat výhledy na tento vrcholek.

Dostupnost v zime

Pokud na keš pujdete za snehu, pridejte si nejakou tu hvezdicku do terénu, ale mužeme potvrdit, že je to vetší zábava :) Nemáme ale ozkoušeno, do jaké výše snehové pokrývky je keš dostupná, takže za nejakých extrémních podmínek nemusí (proto také není uveden atribut dostupné v zime). Snažili jsme se jí ale umístit tak, aby byla za rozumných snehových podmínek dobre nalezitelná a nemusel se pri prístupu k ní odhrabávat sníh. Vy sami se ale pri prístupu brodit ve snehu budete :)

Challenge (Výzva)

Relativne snadný prístup ke keši nahrazujeme nesnadností podmínek. Tato keš je tzv. challenge keší, tedy keší, kde musíte splnit urcitou výzvu. Naše výzva je následující: Abyste si mohli zalogovat keš, musíte nejdríve nalézt 10 vrcholových keší na ruzných horách o výšce alespon 1000m.
  • Pocítají se skutecne vrcholové keše s tematickým názvem (název kopce). Uznáváme pouze vrcholové keše, ne jakékoliv nad 1000m. Pro inspiraci v CR mužete využít stránky tisicovky.cz.
  • Uznáváme pouze tradicní keše, earthcache a virtuálky, u ostatních bychom nemeli možnost kontroly.
  • Keš muže být i vaše vlastní (pokud vám tedy prijde, že ve vašem okolí je takových keší málo, mužete si nejakou založit).
  • Pocítají se všechny keše splnující predchozí podmínky, tedy i ty nalezené pred publikací této keše.
Do vašich logu uvedte jména a odkazy na deset keší, které jste nalezli. Pro zajímavost mužete uvést i data nálezu ci jak pro vás bylo dosažení dané keše obtížné.

Pro ověření, že splňujete podmínky logování, můžete použít tento checker. Pozor, checker je jen na základě bookmarku, ve kterém jsou pouze české a moravské vrcholy, takže pokud splňujete podmínku na základě vrcholů zahraničních, musíte provést kontrolu ručně.

Nalézt keš mužete i bez splnení podmínky, zalogujte si ji ale pouze jako write note, a nekdy pozdeji, až podmínku splníte, si ho mužete zmenit na found it.

English description

Let us invite you to a nice walk on one of the peaks of Lake mountain (Jezerní hora). It is not as stunning as the main peak, however we think it will pleasantly surprise you. At the top, there are several rocks, from the top one (without geodetical point) we can enjoy beautiful views to the valley, Pancír and Špicák mountain.

Access

The easiest access is along the cyclepath No. 2055 from Špicácké sedlo, past Cerné jezero (Black lake) (the path is also marked by yellow and red tourist signs). This way, you can get by bike almost to the cache. When you are not going to use the bike, we recommend to take a longer, but much nicer trip past Certovo jezero (Devil's lake), where you can enjoy nice views to this mountain during your ascent from Rozvodí to Cerné jezero.

Winter availability

If you plan to seek for this cache during winter, add some difficulty to terrain, but as we can say, it's much more fun :) However, we haven't tested how high snow cover will prevent you from finding the cache. But we tried to place it in a way to be as easy to find and took out as possible during the winter.

Challenge

Relatively easy access to the cache is compensated by rather difficult conditions for logging. This cache is a so-called challenge cache, therefore you must complete the following task first: You have to find 10 summit caches on mountains high at least 1000m.
  • Only summit caches with the name of the mountain are accepted (not any above 1000m). For the czech caches you may find inspiration at tisicovky.cz, where all such mountains are listed.
  • Only traditional, earth and virtual caches are accepted, since we wouldn't be able to check the condition on others.
  • Your own caches are accepted too - so if you think there are too few such caches in your surroundings, you can hide some :).
  • Every cache meeting the conditions above counts, so also those who were found before the publication of this cache.
When logging, write the names and links to the 10 caches you found. You can also write dates and difficulties you had when finding the cache.

To check that you can log this cache, you can use this checker. The checker contains only peaks from Czech Republic, so if you can log this cache thanks to caches found abroad, you need to check the criteria manually.

You can find the cache without meeting the requirements, but you have to log it only as "write note". After fullfiling the challenge, you may change it to "found it".

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Cbq cerivfrz m wvmav fgenal fxnyxl, cevoyvmar 3z wvmar bq trbqrgvpxrub obqh.
[EN] Haqre na bireunat ba gur fbhgu fvqr bs gur ebpx, nccebk. 3z fbhgu sebz gur trbqrgvpny cbvag.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.