Skip to Content

<

VODNI NADRZ FLAJE/RESERVOIR FLAJE/TALSPERRE FLAJE

A cache by Eponina de Falconis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/22/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


VODNÍ NÁDRŽ FLÁJE/RESERVOIR FLAJE/TALSPERRE FLAJE

CZ:
Prehrada Fláje se nachází poblíž obce Ceský Jiretín. Byla vybudována v letech 1954 – 1963 na Flájském potoce jako zásobárna pitné vody pro oblasti Mostecka a Teplicka. Poprvé byla naplnena v letech 1961 – 1964. Jejím dalším úkolem je zabranovat povodním, kterými by mohl Flájský potok ohrožovat oblasti pod hrází a poslední, urcite ne neduležitou funkcí je také výroba elektrické energie pomocí vodní elektrárny Meziborí a malé elektrárny Fláje.

Prehrada Fláje má hned nekolik jedinecností. Je jedinou pilírovou prehradou v celé Ceské republice. Byla postavena podle stejného typu prehrady jménem Lucendro nacházející se ve Švýcarsku a jejíž hráz je vysoká 74m. Betonovou hráz Flájské prehrady tvorí celkem 34 pilíru, má délku 459m a mela šírku 8m v horní cásti, kde se nachází asfaltová cesta, která dríve byla silnicí pro automobilovou dopravu. V letech 1998 – 1999, kdy prehrada procházela rekonstrukcí, byla tato silnice upravena na pouhou asfaltovou cestu pro peší a cyklisty a zúžena na 6m. Maximální šírka ve spodní cásti je 55,5m. Vodní plocha zabírá maximální plochu 153 ha a dosahuje objemu až 23 084 milionu m3.

Na míste nádrže se dríve nacházela obec Fláje, po které prehrada získala své jméno, musela však stavbe ustoupit, byla vetšinou zborena a zatopena. V období velkého sucha, které bylo napríklad v léte roku 2003, je z této obce ješte možné pri sníženém stavu vody videt i zbytky zatopeného mostu, které se jindy nacházejí pod vodní hladinou. Další zbytky staveb jsou pri príznivých podmínkách videt na severovýchodním brehu nádrže. Prehrada je zarazena do seznamu kulturních památek Ceské republiky a patrí také mezi významné technické památky.

Vodní elektrárny, které s touto prehradou souvisí, jsou, jak už bylo výše receno dve – vodní elektrárna Meziborí s dvema turbínami o výkonu 2x4 MW, a malá vodní elektrárna Fláje s výkonem 16 kW.

Prehrada Fláje je zarazena do soustavy prehrad v povodí Ohre, kam krome ní patrí i prehrady Písecnice, Krímov, Kamenicka, Jirkov, Jezerí a Janov.

Ackoli po hrázi vede cyklostezka a turistická trasa, je vstup k vode kvuli ochrane proti znecištení zásobárny pitné vody verejnosti prísne zakázán, proto jej prosím dodržujte.
Príjemnou zábavu :))

Jedná se o moji první založenou kešku, proto prosím budte shovívaví. Také bych chtela poprosit nálezce o kontrolu zamerení kešky, abych jej prípadne mohla upravit. Moc a moc dekuji.

ENG:
Reservoir Flaje is located near tvillage Cesky Jiretin. It was built between 1954 - 1963 on creek Flaje as a drinking water for the Most and Teplice area. Reservoir was first filled between 1961 – 1964. Its next task is to prevent flooding, which could threaten creek Flaje below the dam and the last, certainly not unimportant feature is also producing electricity from hydro power plants – Mezibori and smaller Flaje.

The dam Flaje has several uniqueness. It is the only dam with pillars in the Czech Republic. It was built by the same type of dam name Lucendro located in Switzerland and whose dam is 74 meters high.Flaje dam made by concrete consists of 34 pillars, has a length of 459 meters and had a width of 8 meters at the top, where is the asphalt-surfaced road, which had formerly been the road to car traffic. Between 1998 - 1999, when the dam undergoing reconstruction, this road was converted into a simple asphalt path for pedestrians and cyclists and narrowed to 6 meters. Maximum width at the bottom is 55,5 meters. Water area occupies a maximum area of 153 ha, reaching a volume of 23,084 million m3.

In area of reservoir was previously located Flaje village, after which the dam gets its name, but buildings was mostly demolished and flooded during construction of the reservoir. In a period of great drought, for example in the summer of 2003, from this village is still possible with a reduced water level to see the remains of flooded bridge, which are mostly under water. Other remnants of buildings are visible, under favorable conditions on the northeastern side of the reservoir. The dam is included in the list of cultural monuments in the Czech Republic and is also one of important technical monument.

Hydroelectric power plants, which is related to this dam - Mezibori hydropower plant with two turbines of the power 2x4 MW, small hydropower plant Flaje with power 16 kW.

Dam Flaje is included in the system of dams in river Ohre, where in addition it includes dams Pisecnice, Krimov, Kamenicka, Jirkov, Jezeri and Janov.

Although on top of Flaje dam leads cycling and hiking trail is the entrance to the water to protect against pollution of water reservoirs to the public strictly prohibited, so please follow it.
Enjoy your visit :))

Additional Hints (Decrypt)

Mn iíprenzraýz fgebzrz, xqr fr fxáyn cbwí fr fzexrz, cbq xnzral.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,528 Logged Visits

Found it 1,471     Didn't find it 8     Write note 12     Publish Listing 1     Needs Maintenance 36     

View Logbook | View the Image Gallery of 164 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.