Skip to content

Farni kostel Povyseni sv. Krize Traditional Geocache

This cache has been archived.

Jardatrek: Takže končíme a uvolníme místo pro jinou krabku...

More
Hidden : 12/01/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Farní kostel Povýšení sv. Kríže
pochází z r. 1330. Byla to tehdy svou velikostí spís kaple, kterou povolil postavit olomoucký biskup Jindrich Berka z Dubé a Lípy. Ten také dal brevnovskému opatovi Bavorovi právo v tomto kostele ustanovovat duchovní správce.

Farní kostel Povýsení sv. Kríze byl zbudován zejména z duvodu castých záplav, pri kterých se tehdy neregulovaná reka Svratka a její cetná ramena pri jarních oblevách a vetsích destích casto vylévala z brehu. Farníci z Rajhradu, celadic, Popovic, Holasic, Syrovic a Sobotovic tak nemohli na bohosluzby. Do té doby byl farní kostel jen v Benediktinském klástere.

V letech 1682-83 byla kaple díky probostu Celestinu Arletovi prestavbou zvetsena (dnesní prostor od kazatelny pod kur k soucasnému zádverí). Postavil ji brnenský stavitel Matyás Baumgarten.

Kaple byla 23. kvetna 1683 od konsistore opet prohlásena farním kostelem. Jednalo se o novostavbu, proto byla vysvecena a soucasne byl vysvecený i hrbitov. Neznámo proc byla probostem Placidem Novotným znovu vysvecena 7. 3. 1691.

Poslední rozsírení kostela na soucasný stav, úplná jeho prestavba ve slohu barokním, se stala za posledního rajhradského probosta a preláta Otmara Karla Konrada v letech 1765 - 1766. Plány navrhl zednický mistr Josef Lamberský a stavbu provedl zednický mistr Matyás Mithofer ze zidlochovic. 10. 4. 1767 byla olomouckým biskupem Maxmiliánem z Hamiltonu obnovena funkce farního kostela. Pontifikální mse s vysvecením se konala 3. 5. 1767.

Kostel je 28 m dlouhý a 20 m siroký. Je postavený do tvaru kríze. Má 3 oltáre - hlavní je zasvecený Povýsení sv. Kríze. Telo Kristovo na krízi zhotovil starobrnenský sochar Adam Nösmann. Pod ukrizovaným Kristem je namalován Jeruzalém se zatmeným sluncem. Pri krízové ceste slouzí hlavní oltár soucasne jako 12. zastavení.

Na výzdobe kostela se podíleli také malíri a pozlacovaci z Brna. Jan Lex pozlatil kríz a makovici na vezi kostela. Josef Havelka mramoroval pozadí oltáre a kazatelnu, kterou téz pozlatil jako vse ostatní mimo svatostánek. Rajhradský ucitel Jan Javorský alabastroval, pozlatil a maloval svatostánek. Ozdoby na svatostánku zhotovil zidlochovický sochar Jan Stern. Kovárské práce provedl rajhradský kovár Jindrich Peltzl, klempírské brnenský Josef Kolbe a sklenárské Frantisek Haaser rovnez z Brna.

V roce 1845 byl kostel vydlázden velkými ctvercovými dlazdicemi, byl opraven svatostánek na hlavním oltári a kazatelna. V roce 1847 byla vez pokryta medeným plechem a do kostela byly porízeny nové lavice, které slouzí dodnes. Dalsí oprava oltáru byla provedena v roce 1898 rajhradským akademickým socharem Ignácem Bergmannem.

Puvodní zvony byly v roce 1904 nahrazeny novými, ale jiz v roce 1917 byly zabaveny na válecné úcely. Nouzove byl porízený jeden zvon ocelový. Ten byl pozdeji, v roce 1925, darován Kongregaci sester Tesitelek Bozského Srdce Jezísova do nove budovaného klástera v Rajhrade. Do farního kostela byly porízeny v tom roce 4 nové zvony (sv. Cyril a Metodej, P. Maria, sv. Benedikt, sv. Václav). Byly zhotoveny zvonarem Oktávem Winterem v Broumove. cekal je vsak stejný osud. 10. dubna 1942 byly na príkaz Okresního úradu 3 nejvetsí zvony zabaveny a ponechán byl jen umírácek. Jeden mensí zvon byl tajne zakopán na hrbitove.

Po 2. svetové válce byl kostel opravován postupne do roku 1948. Na vez byly zaveseny dva mensí zvony. Dalsí vetsí opravy probehly v roce 1968. Bylo provedeno statické zajistení veze a klenby nad kurem, opravena fasáda a strecha. V roce 1975 byla opet opravována strecha. V roce 1979 byl porízen provizorní obetní stul, který slouzil az do roku 2008.

Díky soucasnému farári P. Augustinovi Ladislavu Gazdovi OSB a stedrým dárcum z rad farníku byla v posledních letech provedena rada oprav. V roce 1999 byla opravena fasáda, elektrické akumulacní vytápení z roku 1972 bylo nahrazeno plynovým ústredním vytápením a zateplení kostela bylo zlepseno vybudováním zádverí u hlavního vchodu a v sakristii uzavrením schodiste na kazatelnu a do depozitáre. V roce 2000 byla opravena strecha i s krovy, které byly chemicky osetreny proti skudcum. Zvony mají od roku 2002 elektrický pohon. V roce 2003 byly opraveny rámy obrazu krízové cesty, v roce 2004 oltár Bozího hrobu, v roce 2005 oltár Bolestné Matky Bozí a varhany, v roce 2006 kazatelna a 2007 hlavní oltár. V roce 2008 byly porízen nový obetní stul, sedes a ambon.free counters

Additional Hints (Decrypt)

Cbq fpubqrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)