Skip to content

This cache has been archived.

bvstaeye: Teveel muggles op de mooie eindlocatie noopten me tot deze moeilijke beslissing.
Ik wist dat cachebuddy Duckwing5 die -in stukken en brokken- aan het lopen was en heb hem dan ook gevraagd om na afloop "de resten" van de cache op te ruimen. Waarvoor dank.
Birre bedankt om deze ooit te leggen, bedankt dat je hem aan mij hebt willen overdragen!

More
<

Historische wandeling tussen studenten

A cache by Birre Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/09/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Deze multi zal je op vele mooie plaatsjes brengen in de universiteitsstad Leuven. Alles samen zal je ongeveer 5 km dienen af te leggen.
Loop deze multi tussen 1 okt en 30 apr tussen 9 en 17u. Tussen 1 mei en 30 sep kan je hem lopen tussen 9 en 20u.

English text below.

Volgende trads kom je onderweg in deze volgorde tegen. Mits 100m extra links en rechts.
GC3PC64
GC1FY7X
GC2K6X5
GC3RQ1K
GC2K6XH
GC366WE
GC56Z9R
Tijdens deze tocht ga je op elk WP op zoek naar details aan gebouwen, beelden, monumenten, ... die verspreid staan binnen de Leuvense Ring. Deze details zullen je de nodige informatie aanreiken om verder te kunnen gaan naar het volgende WP.
Noteer goed de waarden die je overal vindt.

Hier volgen de twee te volgen regels voor deze wandeling :
**************************************************************************
* Van alle datums moet je de som maken
Bv : 1967 wordt 1+9+6+7 = 23
03-10-1967 wordt 0+3+1+0+1+9+6+7 = 27
* Alle letters moet je omzetten volgens A=1, B=2, C=3,...
**************************************************************************

Gratis parkeerplaats kan je vinden op Parking Bodart (N50°52.350 E04°41.350). Dit is wel zo’n 550m van de start.

WP1 : We beginnen onze wandeling aan de Sint Jan De Doper kerk.
Deze kan je vinden op de coördinaat N50° 52.284 E4° 41.820

Hoeveel bloemen vind je hier op een rij? Noem dit getal A.
Welk jaartal staat ook in deze rij? Noem dit getal B.

De volgende berekening brengt je bij het volgende WP :
N50° 52. [ A + 515 ] E4° 42. [ B + 183 ]
------------------------------------------------
WP2. ???

Zoek hier de waarden van X en Y.
Neem de middenste 3 cijfers van X en tel hier 168 bij op. Noem dit NNN.
Neem de middenste 3 cijfers van Y en trek hier 552 van af. Noem dit EEE. OPGELET WP 2 IS WEG WAARDE IS XXX = 548 YYY = 935

Ga naar N50° 52.NNN E4° 42.EEE.
------------------------------------------------
WP3. ???

Je bent hier aangekomen aan een ‘Indiaans’ kunstwerk. Hoeveel “grond-spots” belichten dit kunstwerk bij nachte? Noem dit A.

Kijk nu naar het noorden.
Hier ga je in de hoogte een datum zien noem dit B.


Bereken nu met de gevonden waarden de coördinaten van het volgende WP :
N50° 52.[ A + 750 ] E4° 42.0 [ B + 55 ]
------------------------------------------------
WP4. ???

Zoek hier de waarden van X en Y.
Neem de middenste 3 cijfers van X en tel hier 406 bij op. Noem dit NNN.
Neem de middenste 3 cijfers van Y en trek hier 183 van af. Noem dit EEE.

Ga naar N50° 52.NNN E4° 42.EEE.
------------------------------------------------
WP5. ???

Op deze plaats vind je twee data.
Zoek de linker datum en noem deze A.
Zoek de rechter datum en noem deze B.


Even rekenen geeft je de volgende coördinaat :
N50° 53.0 [ A + 26 ] E4° 41.[ B + 902 ]
------------------------------------------------
VIAPUNT : N50° 52.995 E4° 41.955
------------------------------------------------
WP6. ???

Zoek hier de waarden van X en Y.
Neem de middenste 3 cijfers van X en tel hier 677 bij op. Noem dit NNN.
Neem de middenste 3 cijfers van Y en trek hier 152 van af. Noem dit EEE.

Ga naar N50° 52.NNN E4° 41.EEE.
------------------------------------------------
WP7. ???

Welke naam kan je hier aflezen van de gevel? Tover deze naam om tot het getal A.
Tel ook even het aantal letters in deze naam en noem dit B.

Het volgende WP bereik je met de volgende berekening :
N50° 52. [ A + 760 ] E4° 41.[ B + 476 ]
------------------------------------------------
WP 8. ???

De man die je hier aankijkt kan zonder enige twijfel een BV genoemd worden.
Tel hier het aantal letters die je kan lezen op de onderste twee lijnen van de tekst aan de straatkant. Noem dit A.
In welk jaar overleed deze BV? Noem dit B.

Het volgende punt kan je vinden op de coördinaat :
N50° 52.[ A + 629 ] E4° 41.[ B + 380 ]
------------------------------------------------
WP9. ???

Hoeveel stenen zuilen tel je op deze plaats? Noem dit A.
Hoeveel kleine dwarsliggers kan je hier tellen? Noem dit B.


Je hebt nu alle informatie verzameld om door te kunnen gaan naar de stash.
Hiervoor neem je je blad er terug even bij met alle gevonden waarden.

Eerst gaan we de waarde berekenen van NNN.
Neem hiervoor de tweede waarde die je voor X vond en tel daar de waarde die je voor B vond bij WP9 bij op. Trek daar dan de waarde van A van WP9 van af.
Dus NNN = 2de X + B – A

Nu berekenen we de waarde van EEE.
Neem hiervoor de derde waarde die je voor X vond en tel daar A vermenigvuldigd met B (beiden van WP9) bij op. Trek hier dan 16 van af.
Dus EEE = 3de X + A*B – 16


De stash vind je nu op N50° 52.NNN E4° 41.EEE


---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
Start of English text


From Oct 1st till Apr 30th, you can walk this multi between 9am and 5 pm. From Mai 1th till Sep 30th, it is available from 9am till 8 pm.

This multi will bring you at many nice places in the universitycity of Leuven. All together you’ll walk about 5 km.

Some Trads you can pick up "along" the walk.
GC3PC64
GC1FY7X
GC2K6X5
GC3RQ1K
GC2K6XH
GC366WE
GC2M9W9

During this walk you’ll search at every WP for some details on buildings, statues, monuments,... spread within the Ring around Leuven. These details will deliver you the needed information to get to the next WP.
Take note of the different values you find !

Here are the two rules you’ll need to follow during this multi :

**************************************************************************
* Make the sum of all dates
ex : 1967 becomes 1+9+6+7 = 23
03-10-1967 becomes 0+3+1+0+1+9+6+7 = 27
* All letters must be translated into numbers with A=1, B=2, C=3,...
**************************************************************************

You can find a free parkingspot at the coordinates N50°52.350 E04°41.350 (Parking Bodart). This is about 550m from the start of the multi.

WP1. Let’s begin our walk at the church “Saint John the Baptist”.
You can find it at N50° 52.284 E4° 41.820

How many flowers do you find over here in a row? Name this number A.
Which date can you also find in this row? Name this B.

The following calculation brings you to the next WP :
N50° 52. [ A + 515 ] E4° 42. [ B + 183 ]
------------------------------------------------
WP2. ???

Find over here the values of X and Y.
Take the middle 3 numbers of X and add 168 to this value. Name this NNN.
Take the middle 3 numbers of Y and substract 552 from this value. Name this EEE.
Go to N50° 52.NNN E4° 42.EEE. WP 2 IS MISSING VALUE = XXX = 548 YYY = 935
------------------------------------------------
WP3. ???

You’ve arived at an ‘Indian’ work of art. How many “ground-spotlights” enlighten this work of art at night? Name this value A.

Turn now to the north.
Here you see a date on a building (look high) and name this B.

Now calculate the coordinates of the next WP with the found values :
N50° 52.[ A + 750 ] E4° 42.0 [ B + 55 ]
------------------------------------------------
WP4. ???

Find over here the values of X and Y.
Take the middle 3 numbers of X and add 406 to this value. Name this NNN.
Take the middle 3 numbers of Y and substract 183 from this value. Name this EEE.

Go to N50° 52.NNN E4° 42.EEE.


------------------------------------------------
WP5. ???

You ‘ll find two dates overhere.
Find the date on the left side and name this A.
Find the date on the right side and name this B.

A little calculation gives us the next coordinate :
N50° 53.0 [ A + 26 ] [E4° 41. [ B + 902 ]


------------------------------------------------
VIAPOINT : N50° 52.995 E4° 41.955
------------------------------------------------
WP6. ???

Find the values X and Y .
Take the middle 3 numbers of X and add 677 to this value. Name this NNN.
Take the middle 3 numbers of Y and substract 152 from this value. Name this EEE.

Go to N50° 52.NNN E4° 41.EEE.


------------------------------------------------
WP7. ???

Which name can you read on this gable? Translate this name into the value A.
Count the number of letters of this name and name it B.

You can reach the following WP with the next formula :

N50° 52. [ A + 760 ] E4° 41.[ B + 476 ]
------------------------------------------------

WP 8. ???

The man that looks at you at this point is without any doubt a famous Belgian. Count the number of letters on the lower two lines of the text you can see at the street-side. Name this A.

In what year did this famous Belgian die? Name this B.

The following WP can be found at :
N50° 52.[ A + 629 ] E4° 41.[ B + 380 ]


------------------------------------------------
WP9. ???

How many stone pillars can be found at this place? Name this A.
How many small cross ties do you count ? Name this B.

Now you’ve gathered all information you need to continue your walk to the stash.
Just take your notes with all the found values.

Let’s start with the value of NNN.
Take the second value you found for X and add the value B of WP9. Substract the value A of WP9 from this.
So NNN = 2de X + B – A

Now let’s calculate the value of EEE.
Take the third value you found for X and add A multiplied by B (both from WP9). Then substract 16 from this value.
So EEE = 3de X + A*B – 16

The stash can be found at N50° 52.NNN E4° 41.EEE
Additional Hints (Decrypt)

BCTRYRG JC 2 VF JRT JNNEQR VF KKK = 548 LLL = 935

,,PBAGEBYRRE NYYR UVAGF,,
JC1 : ubhg / jbbq
JC2 : evat / Trbpnpuvat.pbz mjneg/trry vf pbeerpg
JC3 : VA ^ A = 000°
JC4 : Obiranna cnny
JC5 : tebhaqyriry +
JC6 : Trbpnpuvat.pbz mjneg/trry vf pbeerpg
JC9 : N + O = 68
fgnfu : grtra qr zhhe 4z hvg qr ubrx (cevxfgbx)/ ntnvafg gur jnyy 4z sebz gur pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.