Skip to Content

<

Poppenwier

A cache by swalkers Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/10/2011
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Poppenwier is waarschijnlijk al een heel oude nederzetting. Uit opgravingen zijn resten gevonden die dateren vanaf de eerste eeuw. De nederzetting was gelegen aan de Middelzee, een zeearm die vanaf de Waddenzee, tussen Terschelling en Ameland tot aan Poppenwier reikte en daarna afboog in de richting van Sneek en Bolsward en weer tussen Terschelling en Vlieland in de Waddenzee uitkwam.

Rond 1100 slibde deze zeearm dicht, mede als gevolg van bedijkingen die toen plaatsvonden. Doordat het water regelmatig over het land stroomde werden de dijken aangelegd.

De naam Poppenwier is pas in de 14e eeuw gegeven. Daarvoor hadden dorpen of nederzettingen geen naam. Waarschijnlijk is de naam een samentrekking van de mansnaam ‘Poppe’ en ‘Wier’, dat terp betekent.

Poppenwier heeft door de jaren heen altijd veel agrarische werkgelegenheid gehad. Door de ligging aan de Middelzee waren dat voornamelijk vissers. Toen de Middelzee dichtslibde waren het vooral boeren en arbeiders. Die arbeiders hielpen de boeren, maar hadden vaak daarnaast ook allerhande ‘nering’. Er werd groente verbouwd en verkocht. Er werd olie en andere brandstoffen verkocht. Er waren 3 bakkers en een kleermaker

Het karakter van het dorp is zodanig bewaard gebleven, dat de kom van Poppenwier in 1994 officieel aangewezen is als ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Tevens zijn er 10 objecten die op de lijst van rijksmonumenten staan.

De hoogste tijd dus om een wandelingetje te maken door dit karakteristieke dorpje.

We starten de wandeling bij de parkeerplaats.
53°05.055
5°44.818

WP 1
53°05.039
5°44.814


We zijn bij het ‘Haad’. Alle vervoer speelde zich vroeger af op het water. De opvaart sloot aan op de Sneeker Oudvaart en kwam zo doende uit in Sneek of in Leeuwarden. Goederen werden in grotere skûtsjes vervoerd tot aan Terherne. In pramen werd het verder vervoerd naar het achterland. Pramen werden bovendien gebruikt door de boeren om hun hooi, maar ook hun werktuigen, paarden en vee te vervoeren.

Welk getal staat er op de lantaarnpaal? Tel de eerste 2 cijfers bij elkaar op. Dit is A.

WP 2
53°05.025
5°44.830


We zijn bij het klapbruggetje aangekomen, de ingang van de Binnenbuorren. Tot 1950 was het mogelijk de brug te openen, zodat men met pramen hoog opgestapeld met hooi en gras thuis kon komen.

Wat is de max. hoogte? Trek het eerste getal af van het laatste. Dit is B.

WP 3
53°05.053
5°44.867


We staan op ‘It Plak’. Het middelpunt van het dorp. Al sinds de middeleeuwen de Gezamenlijke Bleek, waar de vrouwen en moeders de was bleekten en droogden. Kinderen speelden er en het nieuws werd er uitgewisseld.
Mannen kwamen op zondag hier bijeen om te ’bosteren’, een soort knikkerspel.
Ook de jaarlijkse merke, de kermis, vond tot ± 1970 daar plaats. De draaimolen werd per schip aangevoerd en het laatste stukje door het dorp werd alles op kar en kruiwagen naar het plein gebracht.

Hoeveel bomen staan er langs het hek van de kerk?Trek het eerste cijfer van het antwoord af van het tweede cijfer.l Dit is C.

WP 4
53°05.060
5°44.887


Bakkerij de Krakeling. Eén van de oudste panden van het dorp. Bij de deur zie je nog een krakeling.

WP 5
53°05.072
5°44.915


De Menistenkerk of schuilkerk. De volgelingen van Menno Simons hielden zich vanaf 1525 o.a. in deze kerk schuil.
De kerk wordt nu gebruikt voor tentoonstellingen en is van 1 mei tot 1 oktober te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Hoe heet het straatje naar de Menistenkerk. Neem de letterwaarde van de vierde letter en trek daavan af de letterwaarde van de derde letter. Dit is D.

WP 6
53°05.084
5°44.949


Café de Herberg. Dit gebouw had een café en winkel beneden en een grote zaal boven. Hier werd de toneeluitvoering gegeven en dansavonden verzorgd. In 1980 werd het geheel gerestaureerd en verbouwd tot café ’De Herberch’. Hoewel in particulier bezit functioneerde dit gebouw als dorpshuis. Het werd in 1994 gesloten, omdat het niet aan de milieu-eisen kon voldoen.

Wat is het huisnummer? Dit is E.

WP 7
53°05.089
5°44.927


Dit pand was eigendom van het Onze Lieve Vrouwe of Albadaleen. Dit leen stelt studiebeurzen ter beschikking aan de nazaten van de stichter Lieuwe Hettes van Albada. In ±1927 is de boerderij door hooibroei volledig verwoest. Bij de herbouw is het pand een kwart slag gedraaid, zodat het woonhuis aan de straatkant kwam en de stal aan de kant van de weilanden.

Wat staat er op de gevel van het gebouw? Neem de letterwaarde van de vierde letter en trek daar de letterwaarde van de vijfde letter af . Dit is F.

WP 8
53°05.093
5°44.902


Het woonhuis aan de rechterkant ( links op de foto ) was vanaf ± 1800 de school van Poppenwier.
Oorspronkelijk een gereformeerde, maar vanaf 1857 een openbare school. De school werd vanwege de bezuinigingen in 1934 gesloten.

WP 9
53°05.072
5°44.858


Oorspronkelijk was dit een Katholieke Kerk, de Heilige Nicolaaskerk. Later werd het de Nederlands-Hervormde kerk.
Eerst had de kerk een zadeldaktoren, maar in 1860 is de kerk herbouwd. De kerk werd een paar graden naar het Noordwesten gedraaid en de toren kreeg een spits.
In de kerk is nog een ’Hugenoten‘ uurwerk aanwezig uit 1578.
De kansel is gedateerd uit 1700. Er ligt ook een grafsteen van de Albada’s.
Deze kerk is op dezelfde tijden te bezichtigen als de Menistenkerk en soms is er een tentoonstelling.

Hoeveel Amerikanen worden hier herdacht? Neem het tweede cijfer. Dit is G.

WP 10
53°05.096
5°44.791


De Trilker, het nieuwe dorpshuis.
In 1996 werd er gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis. De fundering, het buitenmetselwerk en de architect werd uitbesteed. De rest werd door de inwoners in 1998 zelf gebouwd. Op 21 november 1998 was de feestelijke opening. De Trilker is het hart van het culturele en sociale leven. U kunt hier gerust een kopje koffie drinken. Voor openingstijden, klik hier.

Boven de deur zie je een wapen. Wat is de kleur van de achtergrond van de rechterhelft. Neem voor elke letter de letterwaarde, getallen optellen en stapeltel het antwoord. Dit is H.

De cache ligt op:
53° 0F. GDB
5° 4A. E(H-6)C

Gefeliciteerd:

WoSyHi

Nijen

TripleMMM

Additional Hints (Decrypt)

qregvt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

151 Logged Visits

Found it 122     Didn't find it 7     Write note 8     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 34 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.